Disable Preloader

Svi dokumenti

Pretraživanje
ikonadividerikonadividerikona

broj/godina: 07/2022dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona

broj/godina: 06/2022dividerikonadividerikona

broj/godina: 05/2022dividerikona

broj/godina: 04/2022dividerikonadividerikonadividerikona
Javni oglas Zaželi 2    204,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
6.10.2022.  2. Tablica    12,6 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona

broj/godina: 03/2022dividerikona

broj/godina: 02/2022.dividerikona

broj/godina: 01/2022.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Obveza iz Čl. 13 ZJN    40,4 KB  
dividerikona
Prijava - Tvrtka    130,1 KB  
dividerikona
Vanjski link ►► https://eojn.nn.hr/Oglasnik
dividerikonadividerikonadividerikona
Zahtjev za socijalnu pomoć    182,6 KB  
dividerikona
Prijava - Vikendica    130,2 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Prijava - Tvrtka    130,1 KB  
dividerikona
Zahtjev za socijalnu pomoć    182,6 KB  
dividerikonadividerikona
Koncesija na obali    85,8 KB  
dividerikona
Koncesija na moru    84,6 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Prijava - Vikendica    130,2 KB  
dividerikonadividerikona
Javni natječaj 2021-22    1008,5 KB  
dividerikona
Pravilnik stipendije    617,4 KB  
dividerikona
Prijavni obrazac STIP-01    32,5 KB  
dividerikona
Zaključak načelnika    320,7 KB  
dividerikona
Prijavni obrazac STIP-02    38,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
PUZOP Općina Selca    28,6 MB  
dividerikona
PZOP Općina Selca    604,9 KB  
dividerikonadividerikona
Izvještaj Bunje 2019    9,5 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Ugovor o dodjeli    18,6 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Poziv na prethodnu provjeru    385,9 KB  
dividerikona
Javni oglas Zaželi Selca 2    179,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Javni natječaj    117,9 KB  
dividerikona
Upute i obavijesti    170,9 KB  
dividerikona
Zaključak o poništenju    120,7 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Javne površine    2,3 MB  
dividerikonadividerikona
Izvješće povjerenstva    951,8 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Natječaj za pometača    1,1 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Mrtvačnica Selca    16,9 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Didolića dvori    116,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
K4 Proces knjigovodstva    269,5 KB  
dividerikonadividerikona
N1 Proces javna nabava    1,4 MB  
dividerikonadividerikona
P1 Proces naplate prihoda    396,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Plan nabave za 2022. godinu    147,4 KB  
dividerikona
Plan nabave za 2021. godinu    303,5 KB  
dividerikona
Obavijest o nadmetanju    128,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Obavijest o nadmetanju    126,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Don-Mrtvačnica    1,3 MB  
dividerikonadividerikona
Plan nabave za 2020. godinu    858,5 KB  
dividerikona
Plan nabave za 2019. godinu    862,5 KB  
dividerikonadividerikona
Plan nabave za 2017. godinu    127,2 KB  
dividerikona
Plan nabave za 2016. godinu    101,7 KB  
dividerikona
Plan nabave za 2015. godinu    104,1 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Plan nabave za 2014. godinu    132,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
PR-RAS 09-2021    1,3 MB  
dividerikonadividerikonadividerikona
PR-RAS 06-2021    1,3 MB  
dividerikonadividerikona

broj/godina: 08/2021.dividerikona
broj/godina: 02/2021.


dividerikona
broj/godina: 04/2021.


dividerikona
broj/godina: 05/2021.


dividerikona
broj/godina: 03/2021.


dividerikona
broj/godina: 07/2021.


dividerikona
Službeni glasnik br.154    2,5 MB  
broj/godina: 01/2021.


dividerikona
broj/godina: 06/2021.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
K4 Proces knjigovodstva    290,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
N1 Proces javna nabava    513,8 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
P1 Proces naplate prihoda    425,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
GFI za 2020. godinu    1,2 MB  
dividerikona
Bilješke    636,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Konsolidirani proračun    1,2 MB  
dividerikona
Proračun DV Selca    1,2 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Konsolidirane bilješke    611,9 KB  
dividerikona
broj/godina: 01/2020.


dividerikona
broj/godina: 05/2020.


dividerikona
broj/godina: 04/2020.


dividerikona
broj/godina: 03/2020.


dividerikona
Službeni glasnik br. 149    890,6 KB  
broj/godina: 02/2020.


dividerikona
broj/godina: 06/2020.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
broj/godina: 01/2019.


dividerikona
Službeni glasnik br. 145    853,6 KB  
broj/godina: 02/2019.


dividerikona
Službeni glasnik br. 146    661,4 KB  
broj/godina: 03/2019.


dividerikona
broj/godina: 04/2019.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
K4 Proces knjigovodstva    269,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
N1 Proces javna nabava    1,4 MB  
dividerikonadividerikonadividerikona
P1 Proces naplate prihoda    396,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Procesi nabave    1,1 MB  
dividerikona
Procesi rashoda    642,1 KB  
dividerikonadividerikona
Procesi knjigovodstva    783,9 KB  
dividerikonadividerikona
Procesi općih poslova    460,9 KB  
dividerikonadividerikona
Procesi prihoda    1,2 MB  
dividerikona
Lino Lučić    1,6 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,6 MB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    1,8 MB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    1,6 MB  
dividerikona
Tonči Zlatar    1,8 MB  
dividerikona
Zorica Jakšić    1,6 MB  
dividerikona
Tonči Zlatar    496,9 KB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    493,5 KB  
dividerikona
Lino Lučić    546,6 KB  
dividerikona
Zorica Jakšić    557,3 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    543,4 KB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    551,1 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Bilješke OK Selca    95,7 KB  
dividerikona
OK Selca    1,2 MB  
dividerikona
Bilješke DV Selca    98,3 KB  
dividerikona
DV Selca 12-2018    1,2 MB  
dividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 138    609,7 KB  
broj/godina: 05/2018.


dividerikona
broj/godina: 02/2018.


dividerikona
Službeni glasnik br. 136    989,8 KB  
broj/godina: 03/2018.


dividerikona
Službeni glasnik br. 134    610,2 KB  
broj/godina: 01/2018.


dividerikona
Službeni glasnik br. 137    687,3 KB  
broj/godina: 04/2018.


dividerikona
broj/godina: 06/2018.


dividerikona
broj/godina: 07/2018.


dividerikona
broj/godina: 08/2018.


dividerikona
broj/godina: 09/2018.


dividerikona
broj/godina: 10/2018.


dividerikona
Pero Trutanić    1,5 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    497,8 KB  
dividerikona
Lino Lučić    1,6 MB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    1,5 MB  
dividerikona
Zorica Jakšić    1,5 MB  
dividerikona
Tonči Zlatar    205,7 KB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    205,4 KB  
dividerikona
Tonči Zlatar    1,5 MB  
dividerikona
Lino Lučić    509,8 KB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    460,2 KB  
dividerikona
Zorica Jakšić    505,2 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    500,8 KB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    1,5 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
GFI 2016. Dječji vrtić    1,2 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
broj/godina: 1/2017.


dividerikona
broj/godina: 7/2017.


dividerikona
Službeni glasnik br. 127    562,2 KB  
broj/godina: 3/2017.


dividerikona
broj/godina: 2/2017.


dividerikona
broj/godina: 4/2017.


dividerikona
broj/godina: 8/2017.


dividerikona
Službeni glasnik br. 130    759,3 KB  
broj/godina: 6/2017.


dividerikona
Službeni glasnik br. 129    530,2 KB  
broj/godina: 5/2017.


dividerikona
broj/godina: 9/2017.


dividerikona
Pero Trutanić    532,4 KB  
dividerikona
Nikica Politeo    558,7 KB  
dividerikona
Denis Nižetić    558,7 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,5 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    1,5 MB  
dividerikona
Nikica Politeo    1,6 MB  
dividerikona
Denis Nižetić    1,6 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    530,1 KB  
dividerikona
GFI 2016. Općina    1,3 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 117    747,7 KB  
broj/godina: 03/2016.


dividerikona
broj/godina: 10/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 123    671,1 KB  
broj/godina: 09/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 122    563,1 KB  
broj/godina: 08/2016.


dividerikona
broj/godina: 07/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 120    620,6 KB  
broj/godina: 06/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 118    634,2 KB  
broj/godina: 04/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 116    661,3 KB  
broj/godina: 02/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 115    543,5 KB  
broj/godina: 01/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 119    575,4 KB  
broj/godina: 05/2016.


dividerikona
Denis Nižetić    1,8 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,1 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    1,6 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,6 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    1,1 MB  
dividerikona
Denis Nižetić    753 KB  
dividerikona
Nikica Politeo    739,2 KB  
dividerikona
Nikica Politeo    1,6 MB  
dividerikona
GFI 2015 - Općina Selca    1,3 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 107    682,8 KB  
broj/godina: 01/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 108    818,3 KB  
broj/godina: 02/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 110    932,9 KB  
broj/godina: 04/2015.


dividerikona
broj/godina: 05/2015.


dividerikona
broj/godina: 06/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 113    924,7 KB  
broj/godina: 07/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 114    854,5 KB  
broj/godina: 08/2015.


dividerikona
broj/godina: 03/2015.


dividerikona
Nikica Politeo    121,4 KB  
dividerikona
Nikica Politeo    2,3 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    3,3 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    3,4 MB  
dividerikona
Denis Nižetić    1,7 MB  
dividerikona
Adi Neimarlija    120,7 KB  
dividerikona
Dean Litović    117,4 KB  
dividerikona
Marčelo Štambuk    124,5 KB  
dividerikona
Josip Mošić    120,2 KB  
dividerikona
Nikola Borojević    124,9 KB  
dividerikona
Nikolina Tonšić    125,2 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    120,9 KB  
dividerikona
Bruno Štambuk    103,1 KB  
dividerikona
Pavle Ordić    100 KB  
dividerikona
Denis Nižetić    124 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 106    927,4 KB  
broj/godina: 07/2014.


dividerikona
broj/godina: 06/2014.


dividerikona
broj/godina: 03/2014.


dividerikona
broj/godina: 05/2014.


dividerikona
Službeni glasnik br. 100    605,1 KB  
broj/godina: 01/2014.


dividerikona
broj/godina: 04/2014.


dividerikona
broj/godina: 02/2014.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 98    904,3 KB  
broj/godina: 07/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 94    746,5 KB  
broj/godina: 03/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 93    482,6 KB  
broj/godina: 02/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 92    563,6 KB  
broj/godina: 01/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 99    812,5 KB  
broj/godina: 08/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 96    463,7 KB  
broj/godina: 05/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 97    2,2 MB  
broj/godina: 06/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 95    422,4 KB  
broj/godina: 04/2013.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 88    790,8 KB  
broj/godina: 03/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 91    492 KB  
broj/godina: 06/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 89    459,9 KB  
broj/godina: 04/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 87    715,6 KB  
broj/godina: 02/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 86    617,3 KB  
broj/godina: 01/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 90    549,8 KB  
broj/godina: 05/2012.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 80    896,2 KB  
broj/godina: 01/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 85    728,1 KB  
broj/godina: 06/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 84    744,2 KB  
broj/godina: 05/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 83    818 KB  
broj/godina: 04/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 82    1,1 MB  
broj/godina: 03/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 81    1,2 MB  
broj/godina: 02/2011.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 77    321,7 KB  
broj/godina: 04/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 74    184,5 KB  
broj/godina: 01/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 76    330,9 KB  
broj/godina: 03/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 78    421 KB  
broj/godina: 05/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 79    610,9 KB  
broj/godina: 06/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 75    367 KB  
broj/godina: 02/2010.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 69    264,4 KB  
broj/godina: 01/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 73    570,1 KB  
broj/godina: 05/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 72    355,3 KB  
broj/godina: 04/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 71    504,2 KB  
broj/godina: 03/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 70    179,6 KB  
broj/godina: 02/2009.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 64    262,6 KB  
broj/godina: 01/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 65    245,1 KB  
broj/godina: 02/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 66    326,7 KB  
broj/godina: 03/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 68    590 KB  
broj/godina: 05/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 67    292,9 KB  
broj/godina: 04/2008.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 59    397,1 KB  
broj/godina: 01/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 63    140,7 KB  
broj/godina: 05/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 62    616 KB  
broj/godina: 04/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 61    168,1 KB  
broj/godina: 03/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 60    183,9 KB  
broj/godina: 02/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 54    157,7 KB  
broj/godina: 01/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 55    167,4 KB  
broj/godina: 02/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 58    1,5 MB  
broj/godina: 05/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 57    100 KB  
broj/godina: 04/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 56    179,6 KB  
broj/godina: 03/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 53    164,7 KB  
broj/godina: 04/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 52    1,6 MB  
broj/godina: 03/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 51    212,3 KB  
broj/godina: 02/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 50    2,8 MB  
broj/godina: 01/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 47    237,6 KB  
broj/godina: 03/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 46    196,9 KB  
broj/godina: 02/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 48    139 KB  
broj/godina: 04/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 49    271,6 KB  
broj/godina: 05/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 45    415,6 KB  
broj/godina: 01/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 44    608 KB  
broj/godina: 04/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 43    198,3 KB  
broj/godina: 03/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 42    208,1 KB  
broj/godina: 02/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 41    184,2 KB  
broj/godina: 01/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 40    408,9 KB  
broj/godina: 07/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 36    474 KB  
broj/godina: 03/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 35    267,2 KB  
broj/godina: 02/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 34    135,6 KB  
broj/godina: 01/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 37    313,3 KB  
broj/godina: 04/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 39    298,8 KB  
broj/godina: 06/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 38    137,6 KB  
broj/godina: 05/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 33    314 KB  
broj/godina: 07/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 32    231,9 KB  
broj/godina: 06/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 31    370,2 KB  
broj/godina: 05/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 30    97,2 KB  
broj/godina: 04/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 29    205,2 KB  
broj/godina: 03/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 28    60,8 KB  
broj/godina: 02/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 22    2,7 MB  
broj/godina: 01/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 27    2,5 MB  
broj/godina: 01/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 26    5,1 MB  
broj/godina: 05/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 25    3,1 MB  
broj/godina: 04/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 24    7,8 MB  
broj/godina: 03/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 23    13,4 MB  
broj/godina: 02/2000.


divider
scroll to top