Disable Preloader

Svi dokumenti

Pretraživanje
ikonadividerikonadividerikona
Vanjski link ►► https://eojn.nn.hr/Oglasnik
dividerikona
Zahtjev za socijalnu pomoć    182,6 KB  
dividerikona
Prijava - Tvrtka    130,1 KB  
dividerikonadividerikona
Prijava - Vikendica    130,2 KB  
dividerikona
Obveza iz Čl. 13 ZJN    1000,2 KB  
dividerikonadividerikona
Izvješće za 2014 godinu    380,2 KB  
dividerikona
Koncesija na moru    84,6 KB  
dividerikona
Izvješće za 2015. g.    213,1 KB  
dividerikona
Prijava - Tvrtka    130,1 KB  
dividerikona
Koncesija na obali    85,8 KB  
dividerikona
Prijava - Vikendica    130,2 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Zahtjev za socijalnu pomoć    182,6 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Prijavni obrazac STIP-01    32,5 KB  
dividerikona
Pravilnik stipendije    617,4 KB  
dividerikona
Javni natječaj 2021-22    1008,5 KB  
dividerikona
Zaključak načelnika    320,7 KB  
dividerikona
Prijavni obrazac STIP-02    38,5 KB  
dividerikona
Poziv na prethodnu provjeru    385,9 KB  
dividerikona
Javni oglas Zaželi Selca 2    179,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Javni natječaj    117,9 KB  
dividerikona
Upute i obavijesti    170,9 KB  
dividerikona
Zaključak o poništenju    120,7 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Mrtvačnica Selca    16,9 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Javne površine    2,3 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Natječaj za pometača    1,1 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvješće povjerenstva    951,8 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Didolića dvori    116,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Ugovor o dodjeli    18,6 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvještaj Bunje 2019    9,5 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
PUZOP Općina Selca    28,6 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
PZOP Općina Selca    604,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Plan nabave za 2022. godinu    147,4 KB  
dividerikona
Plan nabave za 2021. godinu    303,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Obavijest o nadmetanju    128,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Obavijest o nadmetanju    126,4 KB  
dividerikona
Don-Mrtvačnica    1,3 MB  
dividerikona
Plan nabave za 2019. godinu    862,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Plan nabave za 2020. godinu    858,5 KB  
dividerikonadividerikona
Plan nabave za 2015. godinu    104,1 KB  
dividerikonadividerikona
Plan nabave za 2016. godinu    101,7 KB  
dividerikona
Plan nabave za 2014. godinu    132,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Plan nabave za 2017. godinu    127,2 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
PR-RAS 06-2021    1,3 MB  
dividerikona
PR-RAS 09-2021    1,3 MB  
dividerikonadividerikona
broj/godina: 08/2021.


dividerikona
broj/godina: 07/2021.


dividerikona
Službeni glasnik br.154    2,5 MB  
broj/godina: 01/2021.


dividerikona
broj/godina: 05/2021.


dividerikona
broj/godina: 06/2021.


dividerikona
broj/godina: 04/2021.


dividerikona
broj/godina: 02/2021.


dividerikona
broj/godina: 03/2021.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Konsolidirane bilješke    611,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
GFI za 2020. godinu    1,2 MB  
dividerikona
Konsolidirani proračun    1,2 MB  
dividerikona
Proračun DV Selca    1,2 MB  
dividerikona
Bilješke    636,4 KB  
dividerikonadividerikona
broj/godina: 01/2020.


dividerikona
broj/godina: 03/2020.


dividerikona
broj/godina: 05/2020.


dividerikona
broj/godina: 04/2020.


dividerikona
Službeni glasnik br. 149    890,6 KB  
broj/godina: 02/2020.


dividerikona
broj/godina: 06/2020.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
broj/godina: 04/2019.


dividerikona
Službeni glasnik br. 145    853,6 KB  
broj/godina: 02/2019.


dividerikona
broj/godina: 01/2019.


dividerikona
Službeni glasnik br. 146    661,4 KB  
broj/godina: 03/2019.


dividerikona
Pero Trutanić    1,6 MB  
dividerikona
Lino Lučić    546,6 KB  
dividerikona
Zorica Jakšić    557,3 KB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    551,1 KB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    1,8 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    543,4 KB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    493,5 KB  
dividerikona
Tonči Zlatar    496,9 KB  
dividerikona
Zorica Jakšić    1,6 MB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    1,6 MB  
dividerikona
Lino Lučić    1,6 MB  
dividerikona
Tonči Zlatar    1,8 MB  
dividerikona
Bilješke DV Selca    98,3 KB  
dividerikona
OK Selca    1,2 MB  
dividerikona
DV Selca 12-2018    1,2 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Bilješke OK Selca    95,7 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
broj/godina: 02/2018.


dividerikona
Službeni glasnik br. 137    687,3 KB  
broj/godina: 04/2018.


dividerikona
broj/godina: 10/2018.


dividerikona
broj/godina: 09/2018.


dividerikona
Službeni glasnik br. 134    610,2 KB  
broj/godina: 01/2018.


dividerikona
Službeni glasnik br. 138    609,7 KB  
broj/godina: 05/2018.


dividerikona
Službeni glasnik br. 136    989,8 KB  
broj/godina: 03/2018.


dividerikona
broj/godina: 08/2018.


dividerikona
broj/godina: 07/2018.


dividerikona
broj/godina: 06/2018.


dividerikona
Zorica Jakšić    1,5 MB  
dividerikona
Lino Lučić    509,8 KB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    1,5 MB  
dividerikona
Tonči Zlatar    205,7 KB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    205,4 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    500,8 KB  
dividerikona
Pavle Ordić    497,8 KB  
dividerikona
Zorica Jakšić    505,2 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,5 MB  
dividerikona
Lino Lučić    1,6 MB  
dividerikona
Zoran Vrsalović    1,5 MB  
dividerikona
Tonči Zlatar    1,5 MB  
dividerikona
Stjepko Tomaš    460,2 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
GFI 2016. Dječji vrtić    1,2 MB  
dividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 127    562,2 KB  
broj/godina: 3/2017.


dividerikona
broj/godina: 1/2017.


dividerikona
broj/godina: 2/2017.


dividerikona
Službeni glasnik br. 129    530,2 KB  
broj/godina: 5/2017.


dividerikona
broj/godina: 4/2017.


dividerikona
broj/godina: 7/2017.


dividerikona
Službeni glasnik br. 130    759,3 KB  
broj/godina: 6/2017.


dividerikona
broj/godina: 8/2017.


dividerikona
broj/godina: 9/2017.


dividerikona
Pavle Ordić    530,1 KB  
dividerikona
Denis Nižetić    1,6 MB  
dividerikona
Denis Nižetić    558,7 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,5 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    1,5 MB  
dividerikona
Nikica Politeo    1,6 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    532,4 KB  
dividerikona
Nikica Politeo    558,7 KB  
dividerikonadividerikona
GFI 2016. Općina    1,3 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 116    661,3 KB  
broj/godina: 02/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 119    575,4 KB  
broj/godina: 05/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 117    747,7 KB  
broj/godina: 03/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 118    634,2 KB  
broj/godina: 04/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 115    543,5 KB  
broj/godina: 01/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 120    620,6 KB  
broj/godina: 06/2016.


dividerikona
broj/godina: 07/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 122    563,1 KB  
broj/godina: 08/2016.


dividerikona
broj/godina: 10/2016.


dividerikona
Službeni glasnik br. 123    671,1 KB  
broj/godina: 09/2016.


dividerikona
Nikica Politeo    739,2 KB  
dividerikona
Denis Nižetić    1,8 MB  
dividerikona
Denis Nižetić    753 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,6 MB  
dividerikona
Nikica Politeo    1,6 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    1,1 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    1,1 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    1,6 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
GFI 2015 - Općina Selca    1,3 MB  
dividerikona
broj/godina: 03/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 114    854,5 KB  
broj/godina: 08/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 113    924,7 KB  
broj/godina: 07/2015.


dividerikona
broj/godina: 06/2015.


dividerikona
broj/godina: 05/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 110    932,9 KB  
broj/godina: 04/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 108    818,3 KB  
broj/godina: 02/2015.


dividerikona
Službeni glasnik br. 107    682,8 KB  
broj/godina: 01/2015.


dividerikona
Adi Neimarlija    120,7 KB  
dividerikona
Josip Mošić    120,2 KB  
dividerikona
Bruno Štambuk    103,1 KB  
dividerikona
Pero Trutanić    3,4 MB  
dividerikona
Pavle Ordić    100 KB  
dividerikona
Denis Nižetić    1,7 MB  
dividerikona
Nikola Borojević    124,9 KB  
dividerikona
Nikica Politeo    2,3 MB  
dividerikona
Nikolina Tonšić    125,2 KB  
dividerikona
Marčelo Štambuk    124,5 KB  
dividerikona
Nikica Politeo    121,4 KB  
dividerikona
Denis Nižetić    124 KB  
dividerikona
Pavle Ordić    3,3 MB  
dividerikona
Pero Trutanić    120,9 KB  
dividerikona
Dean Litović    117,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 100    605,1 KB  
broj/godina: 01/2014.


dividerikona
broj/godina: 03/2014.


dividerikona
broj/godina: 04/2014.


dividerikona
broj/godina: 05/2014.


dividerikona
Službeni glasnik br. 106    927,4 KB  
broj/godina: 07/2014.


dividerikona
broj/godina: 02/2014.


dividerikona
broj/godina: 06/2014.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 99    812,5 KB  
broj/godina: 08/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 98    904,3 KB  
broj/godina: 07/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 97    2,2 MB  
broj/godina: 06/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 96    463,7 KB  
broj/godina: 05/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 95    422,4 KB  
broj/godina: 04/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 93    482,6 KB  
broj/godina: 02/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 94    746,5 KB  
broj/godina: 03/2013.


dividerikona
Službeni glasnik br. 92    563,6 KB  
broj/godina: 01/2013.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 88    790,8 KB  
broj/godina: 03/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 87    715,6 KB  
broj/godina: 02/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 89    459,9 KB  
broj/godina: 04/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 90    549,8 KB  
broj/godina: 05/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 91    492 KB  
broj/godina: 06/2012.


dividerikona
Službeni glasnik br. 86    617,3 KB  
broj/godina: 01/2012.


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 83    818 KB  
broj/godina: 04/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 80    896,2 KB  
broj/godina: 01/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 82    1,1 MB  
broj/godina: 03/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 84    744,2 KB  
broj/godina: 05/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 85    728,1 KB  
broj/godina: 06/2011.


dividerikona
Službeni glasnik br. 81    1,2 MB  
broj/godina: 02/2011.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 79    610,9 KB  
broj/godina: 06/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 74    184,5 KB  
broj/godina: 01/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 75    367 KB  
broj/godina: 02/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 76    330,9 KB  
broj/godina: 03/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 78    421 KB  
broj/godina: 05/2010.


dividerikona
Službeni glasnik br. 77    321,7 KB  
broj/godina: 04/2010.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 73    570,1 KB  
broj/godina: 05/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 72    355,3 KB  
broj/godina: 04/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 71    504,2 KB  
broj/godina: 03/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 70    179,6 KB  
broj/godina: 02/2009.


dividerikona
Službeni glasnik br. 69    264,4 KB  
broj/godina: 01/2009.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 64    262,6 KB  
broj/godina: 01/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 65    245,1 KB  
broj/godina: 02/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 66    326,7 KB  
broj/godina: 03/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 68    590 KB  
broj/godina: 05/2008.


dividerikona
Službeni glasnik br. 67    292,9 KB  
broj/godina: 04/2008.


dividerikonadividerikonadividerikona
Službeni glasnik br. 62    616 KB  
broj/godina: 04/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 61    168,1 KB  
broj/godina: 03/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 60    183,9 KB  
broj/godina: 02/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 59    397,1 KB  
broj/godina: 01/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 63    140,7 KB  
broj/godina: 05/2007.


dividerikona
Službeni glasnik br. 56    179,6 KB  
broj/godina: 03/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 55    167,4 KB  
broj/godina: 02/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 57    100 KB  
broj/godina: 04/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 58    1,5 MB  
broj/godina: 05/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 54    157,7 KB  
broj/godina: 01/2006.


dividerikona
Službeni glasnik br. 53    164,7 KB  
broj/godina: 04/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 52    1,6 MB  
broj/godina: 03/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 51    212,3 KB  
broj/godina: 02/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 50    2,8 MB  
broj/godina: 01/2005.


dividerikona
Službeni glasnik br. 45    415,6 KB  
broj/godina: 01/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 49    271,6 KB  
broj/godina: 05/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 48    139 KB  
broj/godina: 04/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 47    237,6 KB  
broj/godina: 03/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 46    196,9 KB  
broj/godina: 02/2004.


dividerikona
Službeni glasnik br. 41    184,2 KB  
broj/godina: 01/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 42    208,1 KB  
broj/godina: 02/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 44    608 KB  
broj/godina: 04/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 43    198,3 KB  
broj/godina: 03/2003.


dividerikona
Službeni glasnik br. 40    408,9 KB  
broj/godina: 07/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 39    298,8 KB  
broj/godina: 06/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 38    137,6 KB  
broj/godina: 05/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 37    313,3 KB  
broj/godina: 04/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 36    474 KB  
broj/godina: 03/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 35    267,2 KB  
broj/godina: 02/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 34    135,6 KB  
broj/godina: 01/2002.


dividerikona
Službeni glasnik br. 33    314 KB  
broj/godina: 07/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 28    60,8 KB  
broj/godina: 02/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 29    205,2 KB  
broj/godina: 03/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 30    97,2 KB  
broj/godina: 04/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 32    231,9 KB  
broj/godina: 06/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 31    370,2 KB  
broj/godina: 05/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 22    2,7 MB  
broj/godina: 01/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 27    2,5 MB  
broj/godina: 01/2001.


dividerikona
Službeni glasnik br. 26    5,1 MB  
broj/godina: 05/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 25    3,1 MB  
broj/godina: 04/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 24    7,8 MB  
broj/godina: 03/2000.


dividerikona
Službeni glasnik br. 23    13,4 MB  
broj/godina: 02/2000.


divider
scroll to top