Disable Preloader

Kontakt

Općina Selca, otok Brač, Splitsko-dalmatinska županija

Trg Stjepana Radića 5
21425 Selca

Telefon/Fax

+385 (0)21 622 663 (Tel)

+385 (0)21 778 180 (Tel)

+385 (0)21 600 270 (Fax)

Radno vrijeme

Radnim danom - 08.00 – 15.00 sati

  • OIB: 75901612733
  • IBAN: HR5523900011838300007


Općinski načelnik

IVAN MARIJANČEVIĆ

Tel: 021/778-180 (182)

E-mail: nacelnik@selca.hr


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Petar Bezmalinović, mag.iur

Tel: 021/778-183
E-mail: procelnik@selca.hr


Tajništvo

NADA ŠTAMBUK

Tel: 021/778-180 (181), 021/622-663
Fax. 021/600-270
E-mail: tajnistvo@selca.hr


Savjetnik za financije i računovodstvo

ROMANA ŠTAMBUK, dipl. oec.

Tel. 021/778-185
E-mail: racunovodstvo@selca.hr


Službenik za financije i računovodstvo (komunalna/grobna naknada, porezi)

ANTONIO TONŠIĆ, geod.teh.

Tel. 021/778-186
E-mail: prihodi@selca.hr


Viši stručni suradnik za komunalni sustav

DENIS NIŽETIĆ, ing.građ.

Tel. 021/778-186
Mob. 091/1333-320
komunalno@selca.hr

 

KOMUNALNI REDAR
Joško Matković
MOB: 091/334-8805
E: komunalni.redar@selca.hr


Grobar

Mladen Bezmalinović
092/230-6031


Općinska knjižnica “Hrvatski sastanak 1888.”, Trg Stjepana Radića 5/2 kat, 21 425 Selca

IVANA MIŠETIĆ, mag.bibl. - ravnateljica
Tel. 021/778-188
E-mail: knjiznica@selca.hr


Dječji vrtić „ Selca ” Selca, Šetalište Rajka Štambuka 3, 21 425 Selca

PETRA NIŽETIĆ, ravnateljica

Tel. 021/ 622-102
E-mail: ravnateljica@djecjivrticselca.hr


Osnovna škola „Selca“ Selca, Šetalište Rajka Štambuka 2, 21425 Selca

ravnatelj IVICA ŠKRPACA, prof.

Tel. 021/622-055
Fax. 021/622-706
Web: http://os-selca.skole.hr
E-mail: os-selca@st.t-com.hr


Turistička zajednica Općine Selca, Porat b.b, 21 426 Sumartin

NIKOLINA TONŠIĆ, mag.oec. – direktorica TZO Selca

Tel./Fax,. +385 (0)21-648209
GSM:   +385-(0)91-9573586
E-mail: tzoselca@st.t-com.hr
Web: https://www.visitselca.com/hr/


Dobrovoljno vatrogasno društvo “SELCA”

predsjednik TINO ŠTAMBUK

zapovjednik: TONČI NIŽETIĆ

Tel. (021) 622-700
Mob. 091/1880-102
E-mail: dvdselca@gmail.com
Facebook: vatrogasci selca


scroll to top