Disable Preloader

O općini

← Natrag

Općina Selca uspostavlja sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Dana 1. Prosinca 2016. godine, Općinski načelnik donosi Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu  i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Odluku pogledajte niže pod "Dokumenti"


Prijava nepropisno odbačenog otpada
Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Selca (Trg Stjepana Radića 5 – 21425 Selca) ili na e-mail info@selca.hr  .

Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Općinu Selca (Jedinstveni upravni odjel).
Obrazac za prijavu preuzmite ovdje:


Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
Prijava nepropisno odbačenog otpada na području Općine Selca
scroll to top