Disable Preloader

O općini

← Natrag

Rasformiranjem Općine Brač početkom 90-tih znatan dio ranijih funkcija općine Brač (odnosno službi koje su ih obavljale) preuzela je Županija. Dobra je strana to što su sve te službe ostale na otoku Braču, ali su one sve smještene u Supetru – daleko od teritorija općine Selca.

Nažalost, može se konstatirati da županijske službe na otoku ne obavljaju razvojnu funkciju već su uglavnom u pasivnoj (registriraju, kontroliraju) poziciji spram razvojnih potreba otoka pa i općine Selca. S druge strane, općina Selca, kao jedinica lokalne samouprave, formira postepeno vlastite službe i funkcije u skladu s potrebama i (ograničenim) mogućnostima. Za razliku od mnogih naših općina, kod općine Selca može se reći da je organiziranje i djelovanje Općine (pa i organi i službe lokalne samouprave koje ona formira) u značajnoj mjeri strateški i operativno orijentirano ka potpomaganju i upravljanju razvojem lokalne zajednice u njenom integritetu (ekonomskom, društvenom, prostornom …). U djelovanju lokalne uprave i samouprave jasno su uočljive aktivnosti usmjerene na stvaranje uvjeta i direktno unaprjeđivanje ekonomske osnove života u općini Selca: traženje razvojnog konsenzusa, pitanja uređenja i upravljanja prostorom, koncesija, komunalnih usluga, poticajne akcije u gospodarstvu i kreativnog razvojnog okruženja.

U vlasništvu općine Selca su značajne nekretnine, a još značajnije od toga je pravo (i obaveza) Općine da upravlja javnim površinama i ubire naknadu za njihovo korištenje (komunalnu naknadu). Upravo to može biti jedan od najznačajnijih instrumenata upravljanja (ili barem usmjeravanja) razvitkom Općine.

Kako su mnoge stvari i problemi i dalje zajedničke za cijeli otok Brač, suradnja između svih općina na otoku Braču od ključne je važnosti. Ta otočna koordinacija (koja bi trebala usuglašavati stavove po brojnim pitanjima od lokalnog prijevoza i veza s kopnom, odlagališta otpada, razvoja cestovne mreže, opskrbe strujom i vodom, itd.) nije uvijek efikasna i konstruktivna. Često upravo nemogućnost postizanja dogovora i rješenja na nivou Brača donosi značajne probleme za općinu Selca.

Od ostalih organa uprave, postoji i lučka ispostava u Sumartinu.


Kontakt podaci ustanove / općinske uprave

OPĆINA SELCA
Trg Stjepana Radića 5
21425 Selca
OIB: 75901612733
MB: 02826291
HR22 24070001838300007 (OTP banka d.d.)


Općinski načelnik

IVAN MARIJANČEVIĆ, univ.bacc.oec
Tel. (021) 778-182
Mob. (091) 1915-429
Fax. (021) 600-270
nacelnik@selca.hr


Pročelnik JUO-a

PETAR BEZMALINOVIĆ, mag.iur.
Tel. (021) 778-183
procelnik@selca.hr
procelnica@selca.hr


Tajništvo - referentica za administrativne poslove

NADA ŠTAMBUK
Tel. (021) 778-180, 021/ 622-663
Fax. (021) 600-270
tajnistvo@selca.hr


Savjetnik za financije i računovodstvo

ROMANA ŠTAMBUK, dipl.oec.
Tel. (021) 778-185
racunovodstvo@selca.hr


Službenik za financijsko računovodstvene poslove (komunalna / grobna naknada, porezi)

ANTONIO TONŠIĆ, geod.teh. 
Tel. (021) 778-186
prihodi@selca.hr  


Komunalni odsjek

DENIS NIŽETIĆ, ing.građ. viši referent za komunalne poslove
Tel. 021/778-186
Mob. 091/1333320
komunalno@selca.hr

MIRKO GLUŠEVIĆ (Selca)
JOSIPA BEZMALINOVIĆ (Sumartin)


Komunalni redar

JOŠKO MATKOVIĆ, geod.teh.
MOB: 091/334-8805
info@selca.hr


Ukopnik

MLADEN BEZMALINOVIĆ
092/230-6031


Općinska knjižnica « Hrvatski sastanak 1888.»

IVANA MIŠETIĆ, mag.bibl.
Trg Stjepana Radića 5 / II. Kat
Tel. 021/778-188
http://knjiznice.nsk.hr/hrvatskisastanak1888
E-mail: knjiznica@selca.hr


Dječji vrtić Selca

PETRA NIŽETIĆ – ravnateljica
Tel./Fax. (021) 622-102

https://www.djecjivrticselca.hr/
E-mail: ravnateljica@djecjivrticselca.hr  


DVD Selca

TINO ŠTAMBUK – predsjednik (zaposlenik)
Tel. 021/622-700
Mob. 091/188-0102
dvdselca@gmail.com


Turistička zajednica Općine Selca

NIKOLINA TONŠIĆ, mag.oec. – dir. Ureda TZO Selca

Tel./Fax,. +385 (0)21-648209
GSM:   +385 / 091/160-7296
E-mail: tzoselca@st.t-com.hr
Web: https://www.visitselca.com/hr/
https://hr-hr.facebook.com/touristboard.selca


Radno vrijeme Općinske uprave

Pon - Pet 7:00 – 15:00


Radno vrijeme Općinske knjižnice

Radno vrijeme i ostale informacije vezane uz rad Općinske knjižnice pratite na http://knjiznice.nsk.hr/hrvatskisastanak1888

scroll to top