Disable Preloader

Proračun / rebalans proračuna Općine Selca

Pretraživanje

Što je to proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata općine u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci. Proračun donosi općinsko Vijeće na prijedlog općinskog Poglavarstva a odnosi se na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci. Proračun se donosi krajem mjeseca Prosinca za narednu godinu.

Iz proračuna možete saznati koliki su općinski prihodi i rashodi, što sve općina financira, koliko se novca troši na općinsku upravu, koliko se ulaže na održavanje komunalne infrastrukture, javne rasvjete, čistoće i slično, koliko se izdvaja za kulturu, šport, školstvo, udruge građana te naposljetku koliko općina troši sredstava za financiranje svojih proračunskih korisnika – Dječji vrtić, Dobrovoljno vatrogasno društvo te općinsku knjižnicu.

Još važniji dokument je tzv. obračun proračuna koji se donosi polugodišnje (01.01.-30.06.) i godišnje (01.01.-31.12.). U ovom dokumentu građani mogu vidjeti sve ostvarene prihode i primitke kao i utrošene rashode i izdatke u navedenom razdoblju.
Proračun se uglavnom planira po načelu «vjerojatnosti ostvarenja» odnosno po prijašnjim financijskim pokazateljima za razliku od obračuna proračuna kojim se iskazuje stvarna potrošnja i prihodi.

U buduće nakon svakog donošenja novog proračuna i svih promjena (rebalans i sl.) biti ćete u mogućnosti putem stranica Općine Selca pratiti planove i izvršenje.

2023.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2022.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2021.

ikonadividerikonadividerikonadivider

2020.

ikonadividerikonadivider

2019.

ikonadividerikonadivider

2018.

ikonadividerikonadividerikonadivider

2017.

ikonadividerikonadivider

2015.

ikonadividerikonadivider

2014.

ikonadividerikonadivider

2013.

ikonadividerikonadivider

2012.

ikonadividerikonadivider

2011.

ikonadividerikonadivider

2010.

ikonadividerikonadivider

2009.

ikonadividerikonadivider

2008.

ikonadividerikonadivider

2007.

ikonadividerikonadivider
scroll to top