Disable Preloader

Financijska izvješća Općine Selca

Pretraživanje

2023.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
09-2023_Bilješke    202,1 KB  
dividerikonadividerikona
06-2023_Bilješke    156,7 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
03-2023_BILJEŠKE    141,5 KB  
divider

2022.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2021.

ikonadividerikonadividerikona
PR-RAS 06-2021    1,3 MB  
dividerikona
PR-RAS 09-2021    1,3 MB  
dividerikonadividerikonadivider

2020.

ikonadividerikona
GFI za 2020. godinu    1,2 MB  
dividerikonadividerikona
Konsolidirani proračun    1,2 MB  
dividerikona
Bilješke    636,4 KB  
dividerikona
Konsolidirane bilješke    611,9 KB  
divider

2019.

ikonadividerikonadividerikonadivider

2018.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2017.

ikonadividerikonadividerikonadivider

2016.

ikona
GFI 2016. Općina    1,3 MB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2015.

ikona
GFI 2015 - Općina Selca    1,3 MB  
dividerikonadivider

2014.

ikonadivider

2013.

ikonadivider
scroll to top