Disable Preloader

O općini

← Natrag

Općinske ustanove i povezana društva od značaja za Općinu Selca

  1. Općinska knjižnica “Hrvatski sastanak 1888.” Selca, Trg Stjepana Radića 5/2 kat, 21 425 Selca v.d. ravnateljica Irma Eterović, mag. knjiž. – tel. 021/778-188
  2. Dječji vrtić „ Selca ” Selca, Šetalište Rajka Štambuka 3  , 21 425 Selca, ravnateljica  Darija Trutanić, 021/ 622-102
  3. Osnovna škola „Selca“ Selca, Šetalište Rajka Štambuka 2, 21425 Selca, ravnatelj Ivica Škrpaca, prof. – tel. 021/622-055
  4. Turistička zajednica Općine Selca, Porat  b.b, 21 426 Sumartin, Predsjednik Ivan Marijančević, tel. 021 648-209
  5. Dobrovoljno vatrogasno društvo “SELCA”, zapovijednik: Tonči Nižetić, predsjednik Tino Štambuk – tel. 091/1880-102

Ostale ustanove i tvrtke od važnosti za općinu Selca

  1. Komunalno poduzeće “Michieli Tomić” d.o.o., Gornji Humac, (sakupljanje i odvoz kućnog i komunalnog otpada, odvoz krupnog otpada i građevinskog otpada - šuta), direktor Nikša Michieli Tomić, tel: 021 647 242, fax: 021 718 003
  2. KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23, direktor Tonči Trutanić, tel 021 631 141 (priključak na vodoodnu mrežu za stambene i poslovne objekte te za poljoprivredne površine, izgradnja nove i zamjena stare vodovodne mreže).
  3. Elektrodalmacija, Pogon Brač, Supetar, Vrilo 7, direktor Ozren Dragičević, 021 631 022, 021 631 024 (elektropriključak za stambene i poslovne objekte, održavanje stare i izgradnja nove elektromreže)
scroll to top