Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Šport

Klima i podneblje

U Općini postoje brojne športske udruge i klubovi koji sudjeluju u športskim natjecanjima na športskim igralištima za male športove s gledalištem u Selcima, Sumartinu i Povljima. U sklopu osnovne škole u Selcima je i dvorana za tjelesni odgoj, a i Povlja imaju manju dvoranu.

Ne treba zaboraviti niti balote, koje su tradicionalna igra u našim krajevima, a u općini Selca imaju tradiciju i veliku popularnost među lokalnim stanovništvom.

Sistematično uređivanje i održavanje različitih sportskih terena svakako bi doprinijela razvoju sporta kod domicilnog stanovništva, a istovremeno i direktnom i indirektnom obogaćenju turističke ponude.

Općina Selca potpomaže rad i djelovanje športskih društava od kojih posebno izdvajamo:

  • ŠD TAKMAC SELCA
  • ŠD SAN MARTINO SUMARTIN
  • ŠD FORTUNA POVLJA
  • VATERPOLO KLUB LAHOR SUMARTIN