Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Jezične značajke

Govor Selaca pripada srednje-čakavskom dijalektu s ikavskim refleksom jata. Usprkos jakom valu turizma, medijskom utjecaju i štokavštini koja dominira u obrazovanju, starinske čakavske osobine selačkoga organskoga govora (ali i govora Novog Sela i Povalja) u dobroj su mjeri očuvane. U kolokvijalnoj praksi ovdašnji živalj vrlo aktivno njeguje dijalekt koji su im u odrastanju namrli roditelji ili pradjedovi.

Organski govor Selaca tipizira klasični troakcenatski sustav: kratkosilazni ili brzi (ȁ), dugosilazni ili cirkumfleks (â) i dugi dugouzlazni ili čakavski akut (ã). Pored ova tri naglaska koja mogu biti na svim slogovima u riječi, jako su česte i duljine (ā) prije ili poslije pada akcenta. Upravo po raspodjeli prednaglasnih ili zanaglasnih duljina u slogu riječi, lako se može među Bračanima identificirati Selčanina.