Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Javni natječaji

Na ovoj stranici možete pregledavati i preuzimati javne natječaje Općine Selca.

Napomena: Pričekajte nekoliko trenutaka dok se dokument ne snimi na računalo. Za pregled dokumenata je potreban Acrobat Reader .

Javni natječaji

Izdvojeni dokumenti:

 1. Poziv na prethodnu provjeru
 2. Javni oglas Zaželi Selca 2
 3. Javni natječaj - komunalni redar
 4. Poziv na testiranje – Zaželi 2021. (faza 2)
 5. Izvješće povjerenstva – izbor Pročelnika JUO
 6. Poziv na testiranje – Zaželi 2021.
 7. Poziv na testiranje za pročelnika JUO Općine Selca
 8. Javni natječaj
 9. Upute i obavijesti
 10. Zaključak o poništenju
 11. Javni natječaj za pročelnika JUO Općine Selca
 12. Obavijest i upute kandidatima
 13. Javne površine
 14. Javni natječaj za zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda
 15. Izvješće povjerenstva
 16. Javni natječaj za prodaju građ zemljišta
 17. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (imenovanje pročelnika Općine Selca)
 18. Javni natječaj za izbor Pročelnika
 19. Javni natječaj za izbor Pročelnik - Upute kandidatima
 20. Natječaj za direktora Turističke zajednice Selca
 21. Izgradnja vatrogasnog doma Selca - dokumentacija
 22. Vatrogasni dom Selca - Obavijest o nadmetanju
 23. Poziv - sanacija zgrade Palac
 24. Natječaj za prodaju zemljišta Konopice
 25. Natječaj za pometača
 26. Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta Općine Selca
 27. Poziv za dostavu ponuda (Vrtić Selca)
 28. Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića „Selca“
 29. Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Selca
 30. Natječaj, upravitelj pogona, ovjereni
 31. Obavijest i upute kandidatima (viši referent komunala)
 32. Dokumentacija o nabavi: Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u Selcima
 33. Javni poziv - Nerazvrstane ceste
 34. Mrtvačnica Selca
 35. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska i opreme
 36. Javni poziv - postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu
 37. Javni poziv za Zakup poslovnog prostora
 38. Javni poziv za Autotaksi prijevoz na području Općine Selca
 39. Javni natječaj za referenta
 40. Poziv za dostavu ponuda – dvorana Povlja
 41. Javni natječaj za izbor direktora TZ Općine Selca
 42. Javni natječaj za radno mjesto Grobar(ica) Općine Selca
 43. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme
 44. Javni poziv za Autotaksi prijevoz
 45. Poziv za dostavu ponuda – sanacija obalnog zida

Ostali dokumenti / Arhiva

Odaberite određeni dokument.

 1. Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selca – višeg stručnog suradnika (upravitelja vlastitog pogona)
 2. Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u Povljima
 3. Natječaj za zakup poslovnog prostora u Sumartinu
 4. Javni natječaj za radno mjesto grobar/ica u Općini Selca
 5. Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – Povlja
 6. JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora - Sumartin
 7. OGLAS za radno mjesto diplomiranog knjižničara
 8. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme
 9. Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
 10. Javna rasprava o prijedlogu Izmj. i dop. PPU Općine Selca
 11. Javna rasprava za UPU Konopice
 12. Natječaj za prijam u službu jednog namještenika/ice na radno mjesto pometač/ica u Općini Selca
 13. Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti
 14. Poziv za održavanje nerazvrstanih cesta
 15. Natječaj za ravnatelja knjižnice
 16. Poziv za dostavu ponude za opskrbu elekt. energijom za potrebe Općine Selca
 17. Troškovnik - Općina Selca
 18. Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti i vještina
 19. Natječaj za prijam u radni odnos - Pometač(ica) u Selcima
 20. Natječaj za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća
 21. Zapisnik o otvaranju ponuda -EnU obiteljskih kuća
 22. Prijavni obrazac (energetska učinkovitost)
 23. Oglas - radno mjesto čistača u Sumartinu i Povljima
 24. Javni poziv – sufinanciranje sadnica
 25. Pravilnik (energetska učinkovitost)
 26. Natječaj za radno mjesto "Čistač u Selcima"
 27. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu stola za prodaju voća i povrća
 28. Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u Sumartinu
 29. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme - tržnica Povlja
 30. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme - ugostiteljsko pekarske usluge
 31. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice
 32. Program edukacije "EU/PODUZETNIČKA AKADEMIJA“
 33. Poziv za projekt Modernizacije javne rasvjete u općini Selca
 34. Troškovnik - Javna rasvjeta (prilog)
 35. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Selca
 36. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Konopice
 37. Poziv - sufinanciranje sadnica (maslina, vinova loza i voćke)
 38. Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Selca
 39. Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti i vještina
 40. Natječaj za prijam u radni odnos - Pometač(ica) u Selcima
 41. Zakup poslovnog prostora u Povljima
 42. Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2013/2014.
 43. Natječaj za prijam u radni odnos - Odgojitelj/ica u dječjem vrtiću "Selca"
 44. Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
 45. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme
 46. Dječji vrtić Selca – natječaj za odgojitelja
 47. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice Selca
 48. Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti - pometač
 49. Oglas - radno mjesto čistača u Povljima, Sumartin, 12/2012
 50. Javno nadmetanje za prodaju nekretnina – Didolića dvori
 51. Poziv na prethodnu provjeru sposobnosti – čistač
 52. Nadzor radova - šetnica Selca (Rok za dostavu ponuda 16.11.2012.)
 53. Ponovljeni Oglas za radno mjesto čistača (Selca)
 54. Oglas za radno mjesto čistača (Selca)
 55. JN Uređenje šetališta R. Štambuka u Selcima
 56. Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka javnog natječaja obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete (redovnog i interventnog) na području općine Selca
 57. Natječaj za dodjelu jedne koncesije za autotaksi prijevoz osoba na području Općine Selca
 58. Poništenje natječaja za dodjelu auto-taxi koncesije na području Općine Selca (Povlja)
 59. Poziv na provjeru sposobnosti i vještina - pometač
 60. Natječaj za radno mjesto čistača u Povljima i Sumartinu
 61. Dokumentacija za nadmetanje - koncesija sak. i odvoz kom. otpada
 62. Koncesija Autotaxi prijevoza – Povlja
 63. NATJEČAJ za dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme
 64. JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u Povljima
 65. ISPRAVAK javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
 66. Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora
 67. Natječaj za izbor ravnateljice dječjeg vrtića Selca
 68. Poziv za nadmetanje - sanacija odlagališta
 69. Oglas za radno mjesto pometač/ica
 70. JAVNO NADMETANJE za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Selca
 71. Natječaj za dodjelu javnih površina za sezonu 2011.godine
 72. Oglas za radno mjesto pometač/ica
 73. Natječaj za dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme
 74. Natječaj za ravnatelja knjižnice
 75. Poziv za nadmetanje - sanacija Trga S. Radića u Selcima
 76. Natječaj za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Selca
 77. Zakup poslovnog prostora Općina Pučišća
 78. Fotografije poslovnog prostora - Općina Pučišća
 79. Javna rasprava - Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca
 80. Natječaj za stipendiranje učenika i studenata (2009./2010.)
 81. Javna rasprava oprijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Pod Spilom”, Sumartin
 82. Taksi prijevoz na području Općine Selca
 83. Radno mjesto "Komunalni redar"
 84. Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selca
 85. Prethodna rasprava - Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Selca
 86. Javna rasprava - Petrada, Hum
 87. Obavijest o izradi prostornog plana
 88. Prethodna rasprava UPU "Pod Spilom"
 89. Didolića dvori