Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

EU - Zajedno do fondova Europske unije

 

Projekt „SELCA – Kulturno srce Brača“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost korisnika - Općine Selca.

 

Naziv projekta:
„SELCA – Kulturno srce Brača“ (broj Ugovora - KK.06.1.1.01 .0027)

Prijavitelj/nositelj:
Općina Selca

Ukupna vrijednost projekta:
2.734.225,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih EU potpora:
2.201.755,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:
15. studenog 2016. godine - 15. rujna 2018. godine.

Kratki opis projekta:
Realizacijom integriranog programa Selca – kulturno srce Brača planira se valorizirati, unaprijediti i promovirati bogata lokalna kulturna baština, koja je sada zapuštena i nefunkcionalna, s ciljem otvaranja radnih mjesta u kulturi i turizmu i generiranja većeg interesa inozemnih i domaćih posjetitelja, a čime se direktno utječe na unaprjeđenje kvalitete kulture, razvoj turizma, edukacije i poboljšanja razine svakodnevnog života stanovnika Brača i Hrvatske u cijelosti.

Ciljevi projekta:
Ovim projektom će se razviti cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za integrirani program "SELCA – Kulturno srce Brača" te time direktno doprinijeti ostvarenju cilja - razvoj kompletne studijske i projektne dokumentacije:

 • Studijska dokumentacija
 • Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Izrada plana upravljanja kulturnom baštinom Općine Selca
 • Izrada idejnog rješenja za sustav praćenja posjetitelja
 • Izrada komunikacijske strategije integriranog programa „SELCA – Kulturno srce Brača“
 • Izrada projektne aplikacije za provedbu integriranog programa (faza B Poziva)
 • Projektna dokumentacija

U sklopu ovog elementa bit će razvijena cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za sljedeća kulturna dobra općine Selca:

 • Z-5584 Didolića Dvori
 • Z-5876 Crkva Gospe Karmelske
 • RST – 1527 Crkva Krista Kralja
 • Park Tolstoj.

Obnovom ključnih objekata kulturne i sakralne baštine općine Selca, osigurat će se unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom te doprinijeti razvoju i prepoznatljivosti Selca kao kulturno-turističkim odredištem otoka Brača.

Očekivani rezultati projekta:
U sklopu projekta očekuju se sljedeći izravni projektni rezultati:

 • Izrađena kompletna studijska dokumentacija za projekt „SELCA – Kulturno srce Brača“
 • Izrađena kompletna projektno-tehnička dokumentacija za kulturna dobra: Didolića Dvori, Crkva Gospe Karmelske, Crkva Krista Kralja i park Tolstoj.

Kontakt osoba:
Ivan Marijančević,
načelnik općine Selca / voditelj projekta

Tel.: +38521 778-180 (182)
Mob. +38591 1915429
e-mail: nacelnik@selca.hr

Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija