Disable Preloader

Župa Gospe Karmelske Selca

← Natrag

Odaberite godinu:

2022. godina

KRŠTENI

 1. 1. Noa Bronzović, Ivana i Petre
 2. 2. Perina Bošković, Pera i Zorane
 3. 3. Teo Carević, Hrvoja i Katije
 4. 4. Karlo Bulić, Endija i Lee
 5. 5. Sara Marinelić, Pavla i Nikoline
 6. 6. Gita Trutanić, Ivana i Ivane
 7. 7. Frane Jaskšić, Marina i Ivane

VJENČANI:

 1. 1. Lea Trutanić i Ivan Šarić
 2. 2. Silvija Nižetić i Kristijan Mandić
 3. 3. Jelena Kero i Dario Tadin
 4. 4. Matea Trutanić i Josip Vrsalović

UMRLI

  1. 1. Tonči Mošić u 74. godini
  2. 2. Nikica Marijančević u 87. godini
  3. 3. Dora Vrsalović u 94. godini
  4. 4. Marija Bezmalinović u 92. godini
  5. 5. Nikola Štambuk u 94. godini
  6. 6. Juraj Nižetić u 93. godini
  7. 7. Juro Bulimbašić u 91. godini
  8. 8. Dominik Vlahinić u 87. godini
  9. 9. Katica Favro Carić u 98. godini
  10. 10. Meri Ursić u 87. godini
  11. 11. Bruno Štambuk u 76. godini
  12. 12. Zoran Bošković u 84. godini
  13. 13. Milko Štambuk u 83. godini
  14. 14. Estera Varšava u 83. godini
  15. 15. Juraj Bezmalinović u 84. godini
  16. 16. Zdravka Štambuk u 71. godini
  17. 17. Jerko Mišetić u 84. godini
  18. 18. Jelica Bošković u 94. godini
  19. 19. Vinka Štambuk u 95. godini
  20. 20. Krešimir Ursić u 77. godini
  21. 21. Miljenko Džanko u 78. godini

2021. godina

KRŠTENI

 1. Cvita Bošković, Stipe i Kristine rođ. Marinković, rođ. 31.05.2020., krš. 14.02.2021. g.
 2. Santiago Zlendić, Viktora i Diane rođ. Barhanović, rođ. 21.09.2020., krš. 04.04.2021. g.
 3. Marijeta Bošković, Milivoja i Valerije rođ. Krsnik, rođ. 02.11.2020., krš. 01.05.2021. g.
 4. Emile Coquet, Jonathana i Jenny rođ. Aherstron iz Švedske, rođ. 15.05.2018., krš. 08.07.2021.
 5. Neno Štambuk, Marija i Katarine rođ. Šimunović, rođ. 22.02.2021., krš. 25.07.2021. g.
 6. Jacinta Bošković, Pera i Monike rođ. Burić, rođ. 28.04.2021., krš. 22.08.2021. g.
 7. Emma Bezmalinović, Waynea i Patricie rođ. Stolle iz NY, rođ. 27.12.1996., krš. 03.09.2021.
 8. Petar Niko Bezmalinović, Petra i Emme, rođ. 10.12.2020. u New Yorku, krš. 04.09.2021.
 9. Marli Dobrić, Frane i Valentine rođ. Štambuk, rođ. 19.02.2021., krš. 17.10.2021.
 10. Mateo Trutanić, Pera i Zorane rođ. Ćurković, rođ. 24.05.2021., krš. 24.10.2021.

VJENČANI:

 1. Milivoj Bošković (r. 1989.) i Valerija Krsnik (r. 1997.), vjenčani 01.05.2021. g.
 2. Petar Bezmalinović (r. 1988.) i Emma Von Middelen (r. 1996.), vjenčani 04.09.2021. g.
 3. Dean Dobrić (r. 1978.) i Valentina Štambuk (r. 1994.), vjenčani 16.10.2021. g.

UMRLI

  1. Danica Vuković pok. Andrije, (13.10.1922. – 04.01.2021.) u 99 godini
  2. Marija Novak r. Vuković (01.05.1924. – 31.01.2021.) u 97 godini
  3. Vojko Dušan Nižetić (02.11.1937. – 09.02.2021.) u 84 godini
  4. Olga Petrić, rođ. Nižetić (11.07.1930. – 26.02.2021.) u 91 godini
  5. Ante Štambuk – Čiča (08.07.1934. – 13.03.2021.) u 87 godini
  6. Franka Carević r. Danijelović (02.08.1934. – 27.03.2021.) u 87 godini
  7. Krešimir Klapec (16.05.1940. – 02.04.2021.) u 81 godini
  8. Ana Semiz r. Štambuk (11.01.1947. – 07.04.2021.) u 74 godini
  9. Josip Trutanić (13.10.1933. – 22.06.2021.) u 88 godini
  10. Marija Ursić r. Mošić (18.04.1937. – 07.05.2021.) u 84 godini (sahranjena 19.07.21.)
  11. Jeroslava Štambuk r. Nižetić (22.06.1927. – 22.07.2021.) u 94 godini
  12. Zorka Trutanić r. Burazer (26.09.1955. – 28.07.2021.) u 66 godini
  13. Andro Vuković (09.03.1938. – 02.08.2021.) u 83 godini
  14. Josipa Štambuk pok. Vladislava (17.09.1924. – 01.08.2021.) u 97 godini
  15. Mare (Meri) Tonšić pok. Ante (02.08.1931. – 02.08.2021.) u 90 godini
  16. Slavko Trutanić pok. Antona (26.02.1935. – 03.08.2021.) u 86 godini
  17. Anđelko Štambuk (01.08.1927. – 16.08.2021.) u 94 godini
  18. Kosenka Eterović pok. Jurja (27.07.1938. – 20.08.2021.) u 83 godini
  19. Mirjana Bertović pok. Rudolfa (16.07.1947. – 10.09.2021.) u 74 godini
  20. Antica Martinić pok. Petra (24.06.1940. – 04.11.2021.) u 81 godini
  21. Darinka Bulić r. Nižetić (26.09.1934. – 16.11.2021.) u 87 godini
  22. Nada Trutanić pok. Petra (08.01.1933. – 26.11.2021.) u 88 godini
  23. Ado Bošković (19.06.1959. – 04.12.2021.) u 62 godini
  24. Fani Jakšić r. Pleić (24.06.1930. – 10.12.2021.) u 91 godini

2020. godina

KRŠTENI

 1. Tara Begonja, Vladimira i Romane r. Mišetić, rođ. 22.04.2020., krš. 27.07.2020.
 2. Ela Ana Kovačić, Ivice i Lidije Pajić, rođ. 02.08.2020., krš. 24.08.2020.
 3. Ena Mirna Baričić, Hrvoja i Katarine r. Jakšić, rođ. 13.12.2019., krš. 02.08.2020.
 4. Iva Tonšić, Marka i Dajane r. Radošević, rođ. 02.06.2020., krš. 12.09.2020.
 5. Roza Mošić, Vedrana i Nives r. Serventi, rođ. 03.03.2020., krš. 13.09.2020.
 6. Marina Trutanić, Antonia i Dragane r. Arbunić, rođ. 08.05.2020., krš. 04.10.2020.
 7. Luka Šarić, Ivana i Lee Trutanić, rođ. 25.09.2020., krš. 06.12.2020.

UMRLI

 1. Veselino Masleša, 04.08.1947. – 06.06.2020. (73g)
 2. Juraj Nižetić 04.02.1970. – 07.06.2020. (50g)
 3. Tonči Jašić 26.10.1962. – 27.06.2020. (58g)
 4. Rikardo Nižetić, 01.01.1950. – 15.08.2020. (70g)
 5. Josip Jakšić 06.12.1932. – 13.11.2020. (88g)
 6. Rudolf Bertović (17.04.1940. – 30.11.2020.) u 80 godini
 7. Vinko Štambuk – Longo (08.08.1937. – 30.12.2020.) u 83 godini

2019. godina

KRŠTENI

 1. Maris Štambuk, Slavena i Ane r. Batinić iz Makarske, krš. 17.02.2019.
 2. Antea Štambuk, Tina i Željane r. Udovičić, krš. 3.3.2019.
 3. Tjaša Marina Nižetić, Vladimira i Silvane r. Sejdinovski, iz Kopera (SLO) krš. 21.4.2019.
 4. Jure Bezmalinović, Natalija i Anite r. Klobučar, krš. 5.5.2019.
 5. Ante Bezmalinović, Natalija i Anite r. Klobučar, krš. 5.5.2019.
 6. Petar Trutanić, Dražena i Petre Ivelić, krš. 29.06.2019.
 7. Fran Zlendić, Viktora i Diane Barhanović, krš. 04.08.2019.
 8. Bepo Trutanić, Pera i Zorane r. Ćurković, krš. 22.09.2019.
 9. Domina Bošković, Đonija i Lorete r. Mošić, krš. 29.09.2019.
 10. Zorica Marinelić, Peve i Nikoline r. Kozomora, krš. 15.12.2019.

UMRLI

 1. Stipica Fistanić (Žuto), 3.2.1931. – 28.1.2019., (88g)
 2. Nedjeljka Nižetić r. Ursić, 4.3.1934. – 31.1.2019., (85g)
 3. Miljenko Nižetić, 8.4.1932. – 5.4.2019., (87g)
 4. Maksim Ursić, 2.12.1933. – 7.4.2019., (86g)
 5. Vinka Trutanić, 18.8.1923. – 22.4.2019., (96g)
 6. Ivan Bašić (Žungul), 30.7.1955. – 26.4.2019., (64g)
 7. Vinka Bogić r. Jurun, 17.07.1923. – 08.05.2019. (96g)
 8. Vesna Trutanić, 19.06.1961. – 29.05.2019. (58g)
 9. Ivanka Jakšić, 01.04.1937. – 29.08.2019. (82g)
 10. Nikolina Koncul r. Bezmalinović, 27.04.1951. – 31.08.2019. (68g)
 11. Nevena Anđelić r. Mišetić, 26.01.1951. – 17.10.2019. (68g)
 12. Vidoslav Ursić, 04.03.1936. – 14.12.2019. (83g)
 13. Mirna Bacci r. Štambuk, 1947. – 20.12.2019. (72g)

2018. godina

KRŠTENI:

 1. RITA SVIBEN, Željka i Doris, r. 31.05.2017., k. 7.04.2018.;
 2. NINA NIŽETIĆ, Joška i Zorane, r. 26.11.2017., k. 8.04.2018.;
 3. EMILI MOŠIĆ, Vedrana i Nives, r. 20.09.2017., k. 8.04.2018.
 4. MILA TRUTANIĆ, Ivana i Ivane, r. 12.10.2017., k. 11.08.2018.
 5. MIHAELA BOŠKOVIĆ, Pera i Monike, r. 22.12.2017., k. 21.10.2018.
 6. MANUELA BOŠKOVIĆ, Pera i Monike, r. 22.12.2017., k. 21.10.2018.
 7. RINO ŠTAMBUK SEMIZ, Renata i Kristine, r. 26.05.2018., k. 1.12.2018.

VJENČANI:

 1. MARINKO TOMIĆ i IVANA JELENA BOŠKOVIĆ, 7.07.2018.
 2. MIROSLAV ANTUN ALABER I VESNA TRUTANIĆ, 1.9.2018.
 3. TINO ŠTAMBUK I ŽELJANA UDOVIČIĆ, 25.8.2018.
 4. NIKŠA TORLAK I IRIS TRUTANIĆ, 22.9.2018.

PRVOPRIČESNICI:

 1. Ivan Bošković,
 2. Luka Jakšić,
 3. Tara Marijančević,
 4. Katarina Nižetić,
 5. Dea Vuković
 6. Pino i Rita Štambuk.

UMRLI:

 1. Stanislav Stefanović, 23.07.1946. - 10.01.2018., (72g)
 2. Vinko Nižetić Pavlina, 07.07.1937. - 13.01.2018., (81g)
 3. Marija Vrdoljak r. Žafran , 07.07.1929. - 3.01.2018., (89g)
 4. Lukrecija Bošković, 18.12.2017. - 18.01.2018., (1mj)
 5. Gojko Glušević, 17.08.1947. - 25.01.2018., (71g)
 6. Damir Vrsalović, 28.06.1933. - 3.02.2018., (85g)
 7. Ante Ursić Mime, 30.05.1937. - 10.02.2018., (81g)
 8. Sovjetka Seka Perišić, 28.08.1942. - 24.02.2018., (76g)
 9. Marija Trutanić pok. Zore, 16.07.1925. - 3.03.2018., (93g)
 10. Vanja Tomić, 21.11.1949. - 6.03.2018., (69g)
 11. Jerko Mišetić Gata, 10.06.1938. - 17.03.2018., (80g)
 12. Kristin-Krsto Mišetić, 24.07.1939. - 27.03.2018., (79g)
 13. Jelka Štambuk r. Tonšić, 20.03.1927. - 12.05.2018., (91g)
 14. Željka Barhanović r. Tonšić, 20.05.1932. - 14.06.2018., (86g)
 15. Marija Trutanić pok. Ante, 1.8.1928. - 20.06.2018. (90g)
 16. Anka Glušević r. Vuković, 4.8.1925. - 17.07.2018. (93g)
 17. Anka Trutanić, 1932. - 29.8.2018. (86g)
 18. Andrina Vuković r. Ursić, 20.12.1928. - 8.8.2018. (90g)
 19. Anđelka Bezmalinović, 23.8.1922. - 24.8.2018. (96g)
 20. Tonči Trutanić, 14.8.1964. - 24.9.2018. (54g)
 21. Tonči Vuković (Bondo) 5.9.1949. - 8.10.2018. (69g)
 22. Matko Gotovac, 9.4.1922. - 15.10.2018. (96g)
 23. Perica Carević r. Munitić, 17.11.1931. - 26.10.2018. (78g)
 24. Iva Mošić r. Dodig (Tirolina), 6.10.1940. - 17.12.2018. (78g)
 25. Margita Rita Munitić r. Valerijev, 20.07.1931. – 26.12.2018. (87g)

2017. godina

KRŠTENI:

 1. Lea Carević, Tonija i Franele r. Trutanić, rođ. 16.6.2016., krštena 11.2.2017.
 2. Damjan Jelinčić, Zlatka i Mirjane r. Markić, rođ. 1.1.2017., kršten 7.5.2017.
 3. Niki Bezmalinović, Natalija i Anite r. Klobučar, rođ. 4.2.2017., kršten 4.6.2017.
 4. Ema Jakšić, Marina i Ivane r. Zlatar, rođ. 29.5.2017., krštena 22.10.2017.

VJENČANI:

 1. Ivica Karmelić, Vinka i Radmile r. Vukojević iz Bola i Karmen Eterović, pok. Duje i Milade r. Vuković iz Selaca, vjenčani 26. kolovoza 2017.
 2. Mirko Ivanda, Ivana i Marije r. Kamber iz Berlina i Helena Petrović Predraga i Anđelije r. Maksimović iz Crikvenice, vjenčani 16. rujna 2017.

UMRLI:

 1. Mira Nižetić (Palante), 29.2.1932. – 2.1.2017. (85g)
 2. Mara Bošković (Bore), 10.6.1934. – 21.2.2017. (83g)
 3. Miće Ursić (Mime), 26.10.1930. – 23.2.2017. (87g)
 4. Tonka Nižetić (Kure), 6.3.1929. – 5.3.2017. (88g)
 5. Stanka Nižetić (Palante), 29.7.1928. – 14.4.2017. (89g)
 6. Leica Nižetić, 5.10.1966. – 24.5.2017. (51g)
 7. Milka Fistanić, 9.10.1933. – 2.6.2017. (84g)
 8. Ivan Bošković (Mončić), 2.8.1927. – 22.6.2017. (90g)
 9. Marija Štambuk r. Mišetić, 23.4.1929. – 13.7.2017. (88g)
 10. Dinka Smolčić r. Munitić iz Splita, 20.11.1928. – 5.8.2017. (89g)
 11. Jasna Vuković, 6.4.1928. – 21.9.2017. (89g)
 12. Ivo Vuković (Jurac), 1.1.1930. – 29.11.2017. (87g)
 13. Ivo Nižetić (Cigo), 22.2.1932. – 2.12.2017. (85g)
 14. Josip Trutanić, 26.8.1934. – 12.12.2017. (83g)
 15. Lea Koceić r. Štambuk iz Splita, 10.4.1949. – 6.12.2017. (68g)
 16. Zoran Nižetić, 9.4.1940. – 12.12.2017. (77g)
 17. Matko Ursić (Tomin), 17.12.1943. – 29.12.2017. (74g)

2016. godina

KRŠTENI:

 1. Nikola Eterović sin Jure i Irme r. Bezmalinović, r.24.12.2015., kršten 3.4.2016.
 2. Toma Ursić sin Nebojše i Irene r. Filipec, r. 28.8.2006., kršten 22.4.2016.
 3. Franka Sviben kći Željka i Doris r. Vuković, r. 24.5.2015., krštena 23.5.2016.
 4. Ante Popović sin Darka i Milenke r. Antonijević, r. 12.3.2016., kršten 18.6.2016.
 5. Zoran Barhanović sin Stipe i Anđele Stančić, r. 4.8.2015., kršten 4.8.2016.
 6. Jakov Trutanić sin Ivana i Ivane r. Tuđman, r. 4.10.2015., kršten 12.8.2016.
 7. Mira Marinelić kći Pavla i Nikoline r. Kozomora, r. 12.1.2016., krštena 20.8.2016.
 8. Adriano Eterović sin Ivana i Mihaele r. Pavišić, r. 26.3.2016., kršten 18.9.2016.
 9. Ema Bošković kći Jerka i Katarine r. Kos, r. 13.8.2016, krštena 1.10.2016.

PRVOPRIČESNICI:

Selca, 15. svibnja 2016.

 1. Petra Carević,  Joška i Nataše
 2. Ruža Antonia Fistanić, Ante i Ivane
 3. Toma Ursić, Nebojše i Iren
 4. Sanda Šiljeg, Sande
 5. Gabriela Trlin, Zorana i Katarine

VJENČANI:

 1. Pavao Marinelić iz Splita i Nikolina Kozomora, vjenčani 20. kolovoza 2016.
 2. Ante Maričić iz Supetra i Marija Trutanić, vjenčani 3 rujna 2016.

UMRLI:

 1. Tomislav Vuković p. Tome, umro 1.1.2016. u 65. godini
 2. Justina Bulimbašić ud. Borisa, umrla 14.1.2016. u 83. godini
 3. Stana Trutanić ud. Frane, umrla 8.2.2016. u 93. godini
 4. Ivka Mišetić ud. Ivana, umrla 28.,2.2016. u 85. godini
 5. Dorinka Rina Nižetić ž. Dragomira, umrla 17.3.2016. u 82. godini
 6. Meri Mišetić ž. Jeroslava, umrla 13.4.2016 u 67. godini
 7. Marija Ursić ud. Tončija, umrla 18.4.2016. u 88. godini
 8. Lovorka Gotovac ž. Matka, umrla 25.4.2016. u 88. godini
 9. Danica Trutanić ud. Jurja, umrla 18.5.2016. u 81. godini
 10. Juraj Trutanić p. Josipa, umro 24.6.2016. u 89. godini
 11. Mirko Vuković p. Jurja, umro 22.6.2016. u 82. godini
 12. Ivo Fistanić p. Jure, umro 5.7.2016. u 90. godini
 13. Ivica Nižetić p. Fabijana, umro 28.8.2016. u 76. godini
 14. Ivan Trutanić p. Ante, umro 3.10.2016. u 96. godini
 15. Ivica Štambuk p. Ivana, umro 24.10.2016. u 68. godini
 16. Berigoj Carević p. Mate, umro 25.10.2016. u 81. godini
 17. Drago Trutanić p. Vicka, umro 4.11.2016. u 60. godini

2015. godina

KRŠTENI:

 1. Mia Martinić, Hrvoja i Katarine r. Nižetić, rođena 18. 7. 2014., krštena 15. 2. 2015. iz Bola.
 2. Jere Bošković, Andreja i Tine r. Aničić, rođen 15. 9. 2014., kršten 12. 4. 2015.
 3. Antonio Bošković, Stipe i Kristine r. Marinković, rođen 30. 6. 2014., kršten 19. 4. 2015.
 4. Katija Jakšić, Davora i Ivane r. Vrsalović, rođena 28. 10. 2014., krštena 3. 5. 2015.
 5. Zoran Bošković, Pera i Zorane r. Pučo, rođen 28. 1. 2015., kršten 27. 6. 2015.
 6. Barbara Bošković, kći Pere i Monike r. Burić, rođena 17.5.2015., krštena 17.8. 2015.
 7. Luka Carević, sin Hrvoja i Katije r. Radić, rođen 2.2.2015., kršten 26.9. 2015.
 8. Tonka Mošić, kći Nikija i Anite r. Carević, rođena 9.8.2014., krštena 25.10. 2015.
 9. Teo Bronzović, sin Ivana i Petre r. Slade, rođen 13.4.2015., kršten 28.11. 2015.

PRVOPRIČESNICI:

Selca, 10. svibnja 2015.

 1. Antonija Eterović, Zorana i Fani.
 2. Lucian Eterović, Ivice i Tanje.
 3. Stipe Eterović, Mirka i Margi.
 4. Matea Vuković, Joška i Milenke.
 5. Nikol Vuković, Nikice i Gorane.

KRIZMANI:

Selca 17. 5. 2015. krizmatelj Mons. Slobodan Štambuk biskup

Krizmanici:                           Kumovi:                          Roditelji:
1. Dijana Antonijević         Antonija Grčić               Nikša i Anka
2. Ante Bašić                      Ante Jakaša                  Ivan i Slavka
3. Adrian Bošković           Kristijan Bošković        Joze i Nada
4. Petar Bronzović            Šana Majić                    Tonči i Sanja
5. Fran Delimar                  Tomi Ursić                     Gordan i Marija
6. Nikola Eterović               Mislav Bicić                 Željko i Hrvojka
7. Luigi Jakaša                    Slaven Štambuk          Igor i Slađana
8. Duje Jakšić                      Marin Eterović             Dragi i Darka
9. Marina Jakšić                  Darija Trutanić            Berigoj i Irma
10. Roko Mančić                  Davor Tonšić              Vito i Sanda
11. Ivan Marijančević         Josip Marijančević    Mladen i Anđela
12. Marko Marijančević     Ivan Cvitović               Nikša i Irena  
13. Doris Mišetić                 Andrea Sentić             Željko i Kristina
14. Jozica Mišetić                Marijo Jakšić             Ante i Dunja
15. Nikola Mošić                   Meri Mošić                 Ivica i Stanka
16. Daniela Nižetić              Irma Eterović              Ivica i Draga
17. Izabela Nižetić               Katarina Mijatović      Ivica i Draga
18. Josip Nižetić                  Hrvoje Martinić           Nikica i Tea
19. Marin Tonšić                 Marija Trutanić            Antonio I Marina
20. Duje Ursić                     Tonči Vrsalović            Ivica i Smiljana
21. Alojz Zrno                       Lukas Tomić               Stojan i Josipa
22. Karlo Živković              Josip Tomasović        Nenad i Fanica

VJENČANI:

 1. Natalio Bezmalinović, Nikole i Katije r. Brizić i Anita Klobučar, Steve i Ljubice iz Pleternice, vjenčani 6. 6. 2015.
 2. Ivica Brešković, p. Vinka i Nade iz Bola i Zorana Eterović, p. Duje i Milade, vjenčani 14. 6. 2015.
 3. Juraj Štambuk p. Ante i Ana r. Zbukvić, vjenčani 18. 9. 2015.
 4. Hrvoje Carević Reia i Katija Radić iz Pučišća, vjenčani 26. 9. 2015.

UMRLI:

 1. Stane Ursić ud. Josipa, umrla 16. 1. 2015. u 96. godini.
 2. Ivo Trutanić p. Antuna, umro 19. 2. 2015. u 77. godini.
 3. Ante Trutanić p. Šimuna, umro 22. 2. 2015. u 87. godini.
 4. Ivo Vuković p. Milana, umro 1. 3. 2015., umro u 88. godini.
 5. Branko Mamić Dragana, umro 12. 3. 2015., u 29 godini.
 6. Borko Carević p. Josipa, umro 25. 3. 2015., u 67. godini.
 7. Ana Valenka Trutanić ž. Marija, umrla 21.4. 2015., u 74. godini.
 8. Tea Nižetić p. Konrada, umrla 1. 5. 2015. u 83. godini.
 9. Blaženka Sulić r, Vrsalović, umrla 2. 5. 2015., u 89. godini.
 10. Rozarija Nižetić ud. Ivana, umrla 28. 5. 2015.. u 90. godini.
 11. Vicko Trutanić p. Josipa, umro 3. 7. 2015., u 94. godini.
 12. Anka Nižetić ud. Nikole, umrla 21. 7. 2015., u 83. godini.
 13. Franka Trutanić ud. Vicka, umrla 2. 8. 2015., u 91. godini.
 14. Antonio Ursić p. Tončija, umro 25. 8. 2015., u 43. godini
 15. Katarina Ambruš ud. Milana, umrla 27. 8. 2015., u 81. godini
 16. Vidolsav-Vido Jakšić p. Andrije, umro 25. 9. 2015., u 69. god.
 17. Vinka Trutanić ud. Josipa, umrla 6. 11. 2015., u 93. godini
 18. Franka Bezmalinović p. Ante, umrla 6. 11. 2015., u 88. goduini
 19. Ursula Vuković ud. Božidara, umrla 7. 11. 2015., u 86. godini
 20. Anđelka Ursić ud. Ante, umrla 21. 11. 2015., u 97. godini

2014. godina

KRŠTENI:

 1. Ivan Bošković, Antonia i Silvane, rođen 26. 4. 2008., kršten 23. 2. 2014.
 2. Magdalena Bošković, Antonia i Silvane, rođena 25. 2. 2012., krštena 23. 2. 2014.
 3. Toni Marijančević, Tonča i Milene, rođen 26. 10. 2013., kršten 2. 3. 2014.
 4. Ivona Bezmalinović, Tonča i Julijane r. Bošković, rođena 30. 9. 2013., krštena 3. 5. 2014.
 5. Matej Ante Trutanić, Tonča i Darije r. 15. 3. 2014., kršten 29. 6. 2014.
 6. Marla Vinis Franić, Matka Jelinčića i Morene Franić, rođena 18. 5. 2014.., krštena 20. 7. 2014. iz Splita.
 7. Ana Mišetić, Simona i Milke r. Bašić, rođena 14. 3. 2014., krštena 18. 5. 2014.
 8. Duje Trutanić, Antonia i Dragane r. Arbunić, rođen 6. 5. 2014., kršten 24. 8. 2014.

PRVAPRIČEST: Selca, 18. svibnja, 2014.

 1. Anamari Bićanić, Željka i Marijane
 2. Antonia Bošković, Antonia i Silvane
 3. Mia Bošković, Božidara i Iskre
 4. Ani Bulimbašić, Tomislava i Sandre
 5. Dini Eterović, Zorana i Fani
 6. Jure Ezerović, Matka i Valentine
 7. Matej Gladović, Nikše i Jasmine
 8. Roko Perković, Tomislava i Lee
 9. Leono Tonšić, Antonia i Marine
 10. Petra Vrsalović, Željana i Ane

VJENČANI:

 1. Ivan Trutanić, sin Lea i Liljane r. Poljak i Ivana Tuđman kći Miroslava i Ivane r. Morić, vjenčani 21. 6. 2014.
 2. Pero Bošković sin Nikice i Katice r. Nižetić i Monika Burić kći Ivana i Josipe r. Jerčić iz Pražnica, vjenčani u Pražnicama 17. kolovoza 2014. u 18 sati.

UMRLI:

 1. Anka Trutanić ud. Ivana, umrla 31. 12. 2013. u 92. godini.
 2. Vojislav Vojno Tonšić p. Nikole , umro 3. 1. 2014., u 86. godini.
 3. Ruža Ursić ud. Vlade, umrla 20. 1. 2014., u 79. godini.
 4. Ivka Jolanda Nižetić žena Matka, umrla 21. 1. 2014., u 71. godini.
 5. Nikolina Mamić žena Dragana, umrla 10. 2. 2014., u 51. godini.
 6. Dušan Štambuk p. Ivana, umro 12. 2. 2014., u 75. godini.
 7. Franka Bošković ud. Nikole, umrla 3. 3. 2014., u 89. godini.
 8. Vjeko Mišetić p. Antuna, umro 5. 3. 2014., u 81. godini.
 9. Vlatko Fistanić p. Jurja, umro 6. 6. 2014. u 77. godini.
 10. Neno Štambuk pok. Ante, umro 2.9.2014. u 61. godini
 11. Andrija Jurun p. Jurja, umro 10. 11. 2014. u 87. godini.
 12. Nikica Bošković p. Ante, umro 2. 12. 2014. u 68. godini.

2013. godina

KRŠTENI:

 1. Magdalena Nižetić, kći Joška i Zorane r. Fistanil, rođena 7. 10. 2012., krštena 7. 4. 2913.
 2. Leo Jelinčić, sin Zlatka i Mirjane r. Markić, rođen 3. 1. 2013., kršten 21. 4. 2013.
 3. Anja Fabijanović, kći Jakova i Ana Marije r. Ursić, rođena 23. 6. 2012., krštena 29. 6. 2013. iz Pučišća
 4. Kate Bogdanić, kći Luke i Tine r. Štambuk, rođena 25. 2. 2013., krštena 4. 8. 2013. iz Splita
 5. Andrej Lašić, sin Dania i Ines r. Mišetić, rođen 29. 11. 2012., kršten 25. 8. 2013. iz Splita.
 6. Emili Trutanić, kći Dalibora i Anđelke r. Šimunović, rođena 19. 5. 2013., krštena 22. 9. 2013.
 7. Marko Nižetić, sin Denisa i Željane r. Kerum, rođen 15. 6. 2013., kršten 20. 6. 2013.
 8. Marita Marijančević, kći Nikole i Ivane r. Trutanić, rođena 13. 5. 2013., krštena 19. 10. 2013.

 

PRVOPRIČESNICI 12. svibnja 2013.

 1. George Bezmalinović, Jura i Anđelike
 2. Marta Mančić, Vita i Sandre
 3. Ivo Mošić, Franka i Ilone
 4. Jerko Mošić, Joška i Renate
 5. Lara Trlin, Zorana i Katarine

 

KRIZMANICI 5. svibnja 2013.
Krizmatelj Mons. Slobodan Štambuk, biskup

        Krizmanici:                      Roditelji:            Kumovi:

 1. Dorotea Bošković     Pero i Antonjela   Božidar Bošković
 2. Meri Carević              Mario i Karmen     Nives Barhanović
 3. Rafaela Carević        p. Tonči i Tilda      Lara Vidačak
 4. Marin Eterović            Nikica i Ana           Jure Eterović
 5. Ante Jakaša              Igor i Slađana        Šime Jakšić
 6. Šimun Jakšić            Miro i Mirna             Karmen Jakšić
 7. Josip Marijančević    Mladen i Anđela    Julijana Nigoević
 8. Ante Nižetić                Ivica i Sandra         Toni Klinčić
 9. Frane Trutanić          Ivica i Dinka             Mate Trutanić
 10. Ivan Trutanić          Tonči i Danda           Ivica Škrpaca
 11. Petar Trutanić       Tonči i Sanda            Mili Nižetić
 12. Toni Trutanić         Jurica i Melita           Josip Nižetić
 13. Ivan Vuković          Miro i Katica              Jurica Kusanović

 

VJENČANI:

 1. Nenad Bonačić Vicić iz Milne i Barbara r. Bošković kći Nikice i Katije r. Nižetić, vjenčani 26. 1. 2013.
 2. Marijo Trutanić p. Petra i Ana r. Štambuk p. Roka, vjenčani 10. 2. 2013.
 3. Jakov Fabijanović iz Pučišća i Ana Marija r. Ursić, Svetozara i Marije r. Dragičević, vjenčani 29. 6. 2013.
 4. Vedran Štambuk p. Blaža i Marija Stanišić, iz Pirota, vjenčani 5. 10. 2013.

 

UMRLI:

 1. Toni Ruščić - Berac p. Berislava, umro 12. 1. 2013. u 40 godini
 2. Anka Marijančić ud. Zvonimira, umrla 22. 2. 2013. u 85. godini.
 3. Ante Nižetić Kure p. Dragutina, umro 28. 2. 2013. u 96. godini.
 4. Bogdan Trutanić p. Franje, umro 21. 3. 2013. u 88. godini.
 5. Ivka (Ika) Vuković ud. Josipa, umrla 18. 4. 2013. u 89. godini.
 6. Petar Trutanić p. Antuna, umro 19. 5. 2013. u 84. godini.
 7. Josip Štambuk p. Marijana, umro 20. 7. 2013. u 80. godini.
 8. Nevenka Trutanić ud. Bogdana, umrla 8. 8. 2013. u 82. godini.
 9. Anđelko Vuković p. Nikole, umro 17. 8. 2013., u 85. godini.
 10. Petar Martinić p. Ante, umro 15. 9. 2013. u 82. godini.
 11. Mladen Trutanić p. Petra, umro 24. 9. 2013. u 75. godini.
 12. Marija Nižetić ud. Ivana, umrla 3. 10. 2013. u Zagrebu, u 97. godini.
 13. Luce Mančić ud. Jelenka, umrla 11. 10. 2013., u 76. godini.
 14. Boris Bulimbašić, umro 26.10.2013.
 15. Rajko Dobrić, umro 9.12.2013.
 16. Leo Jelinčić p. Mate, umro 13. 12. 2013., u 73. godini.
 17. Marijo Vrsalović p. Stjepana, umro 28. 12. 2013., u 85. godini.

2012. godina

KRŠTENI:

 1. Vesna Eterović, kći Jure i Irme r. Bezmalinović, rođena 15. 1. 2012. krštena 15. 4. 2012.
 2. Nika Mošić, kći Nikia i Anite r. Carević, rođena 2. 1. 2012. keštena 27. 5. 2012.
 3. Lovro Bošković, sin Jerka i Katarine r. Zec, rođen 4. 4. 2012. kršten 9. 6. 2012. živi u Ivancu.
 4. Niki Bošković, sin Đonia i Lorete Mošić, rođen 23. 1. 2012. kršten 30. 6. 2012.
 5. Cvita Jakšić, kći Majka i Zorice r. Stančić, rođena 24. 6. 2011. krštena 21. 7. 2012.
 6. Matej Lukić, sin Mladena i Blanke r. Bošković, rođen 9. 6. 2012. kršten 26. 8. 2012. iz Mandaljene.
 7. Mia Sviben, kći Željka i Doris r. Vuković, rođena 17. 9. 2011., krštna 29. 9. 2012. iz Zagreba.
 8. Darijan Marijančević, sin Pera i Jelene r. Škaljac, rođen 30. 12. 2011., kršten 6. 10. 2012.
 9. Dario Vuković, sin Nikice i Gorane r. Trutanić, rođen 2. 9. 2012., kršten 11. 11. 2012.

 

PRVOPRIČESNICI

20. svibnja 2012.

 1. Valentina Eterović, Mirka i Margi
 2. Joško Jakšić, Davora i Ivane
 3. Mihaela Marijančević, Tonča i Milene
 4. Nikola Marijančević, Nikše i Irene
 5. Marko Mišetić, Željka i Kristine
 6. Bože Nižetić, Pera i Maje
 7. Jan Ursić, Antonia i Silvane
 8. Blaženko Štambuk, Rajmonda i Antice
 9. Nadea Trutanić, Tonča i Sande

 

VJENČANI:

 1. Joško Nižetić, Vinka i Nikoline Zore r. Nižetić i  Zorana Fistanić, Zorana i Milanke r. Borojević, vjenčani 5. 5. 2012.
 2. Željko Sviben, sin Željka i Đurđe r. Ocvirek, iz Zagreba i Doris r. Vuković, kći Milana i Vedrane r. Babarović; vjenčani 29.09.2012.

 

UMRLI

 1. Perica Nižetić ud. Milana, umrla 6. 1. 2012. u 89. godini.
 2. Ivan Trutanić p. Šimuna, umro 7. 1. 2012. u 87. godini.
 3. Juraj Eterović p. Mirka, umro 12. 1. 2012. u 77. godini.
 4. Marijo Štambuk p. Čedomira, umro 4. 2. 2012. u 65. godini.
 5. Milica Mišetić ud. Ante, umrla 1. 3. 2012. u 90. godini.
 6. Petar Trutanić p. Šimuna, umro 8. 3. 2012. u 81. godini.
 7. Zulajka Baleta ud. Tomislava, umrla 1. 4. 2012. u 86. godini.
 8. Blaženko Štambuk p. Rajka, umro 5. 4. 2012. u 76. godini.
 9. Franka Štambuk ud. Josipa, umrla 27. 4. 2012. u 82 godini.
 10. Jadranka Zec, rođ. Trutanić ud. Mije, umrla 7.5.2012. u 58 godini (sahranjena u Prološcu Donjem)
 11. Slavka Nižetić ud. Josipa, umrla 11. 7. 2012. u 81. godini.
 12. Nevenka Trutanić ud. Nikole, umrla 19. 7. 2012. u 86. godini.
 13. Zdenka Bezmalinović ud. Ivana, umrla 9. 9. 2012. 79. godini.
 14. Konstantin Ugrinović p. Jurja, umro 21. 9. 2012. u 80. godini.
 15. Juraj Trutanić p. Ante, umro 26. 9. 2012. u 88. godini.
 16. Ivo Mošić Tirola p. Nikole, umro 10. 10. 2012. u 76. godini.
 17. Ante Tonči Trutanić p. Petra, umro 27. 10. 2012. u 81. godini.
 18. Marijo Tonšić p. Nikole, umro 5. 11. 2012. u 82. godini.
 19. Vicko Perić p. Ivana, umro 19. 11. 2012. u 79. godini.
 20. Mare Trutanić ž. Ivana (Zanko), umrla 26. 11. 2012. u 75. godini.
 21. Nada Vlahov, r. Štambuk, umrla 25. 12. 2012. u 98. godini.
 22. Vladimir (Vlado) Štambuk, umro 27.12.2012. u 79. Godini

2011. godina

VJENČANI

 1. Tonči Vrsalović, iz Sumartina i Katarina Ursić, kći Ivice i Smiljane r. Barišić, vjenčani 15. 10. 2011.

KRŠTENI

 1. Sara Jakimovski, kći Gorana i Jelene r. Radovanović, rođena 7. 4. 2006. krštena 8. 9. 2011.
 2. Marta Gladović, kći Nikše i Jasmine r. Truranić, rođena 21. 8. 2011. krštena 16. 10. 2011
 3. Ante Žunić, sin Roberta i Suzane r. Ursić, iz Sumarina, rođen 21. 4. 2011. kršten
  12. 11. 2011.
 4. Natalija Trutanić, kći Antonija i Dragane r. Arbunić, rođena 11. 9. 2011. krštena
  27. 11. 2011.
 5. Ema Šerka, kći Frane i Celestine r. Nižetić, rođena 25. 9. 2010. krštena 28. 12. 2011.

KRIZMANICI

18. lipnja 2011.
Sakramenat Krizme podjelio je Mons. Slobodan Štambuk biskup hvarski

 1. Jurica Bošković, Žana i Marije r. Beroš - kum Nikola Beroš
 2. Kristijan Bošković, Josipa i Nade r. Šerka - kum Špiro Šerka
 3. Lena Bošković, Ada i Doris r. Ursić - kuma Roberta Jerčić
 4. Stjepana Fistanić, Zorana i Milanke r. Borojević - kuma Marija Grgat
 5. Šime Jakšić, Nikija i Marine r. Štambuk - kum Šime Uvodić
 6. Adriana Mamić, Dragana i Nikoline r. Nižetić - kum Nino Ivanac
 7. Stanko Marijančevcić, Mladena i Anđele r. Sinovčić - kum Tonči Marijančević
 8. Ivan Mišetić, Karmena i Ljubice r. Mičić - kum Jure Klinčić
 9. Dario Nižetić, Darka i Danijele r. Milošević - kum Mili Nižetić
 10. Josip Nižetić, Pera i Maje r. Marijančević - kum Pero Trutanić
 11. Silvija Nižetić, Nikoce i Tee r. Gospodnetić - kum Frane Šerka
 12. Antonija Švaljug, Dražena i Gordane r. Kralj - kuma Marija Mandić
 13. Davor Tonšić, Mate i Eleonore r. Zadro - kum Petar Nižetić
 14. Jure Trutanić, Zorana i Ane r. Lučić - kum Ive Karmelić
 15. Marija Trutanić, Pera i Jelkice r. Borojević - kum Niki Boškivić
 16. Marin Vuković, Milana i Vedrane r. Babarović - kum Marino Bodlović
 17. Loris Bulić, Tonča i Tončice r. Ursić - kuma Tonka Alaburić. Krizmana 16. 7. 2011. (krizmatelj Mons. Stanko Jerčić, generalni vikar hvarske biskupije)

UMRLI:

 1. Josip Bulić p. Mate, umro 12. 2. 2011. u 82. godini
 2. Dionizija Štambuk ud. Vjerka, umrla 31. 3. 2011. u 92. godini
 3. Danica Trutanić ud. Jurja, umrla 1. 6. 2011. u 81. godini.
 4. Celestina Nižetić ud. Josipa, umrla 4. 6. 2011. u 79. godini.
 5. Ivo Nižetić p. Mate, umro u Novi Vinodolski 9. 6. 2011. u 90. godini.
 6. Tereza Tomić ud. Iva, umrla 11. 6. 2011. u 88. godini.
 7. Nenad Štambuk p. Andrije, umro 16. 6. 2011. u 87. godini.
 8. Dragica Ursić ud. Nikole, umrla 24. 6. 2011. u 84. godini.
 9. Vinka Bošković ud Veseljka, umrla 1. 7. 2011. u 76. godini
 10. Ante Tonči Štambuk p. Marjana, Balado, umro 28. 7. 2011. u 72. Godini
 11. Katica Bronzović ud. Mirka, umrla 14. 8. 2011. u 92. godini
 12. Marijo Bošković p. Jurja, umro 19. 8. 2011. u 78. Godini
 13. Zlata Trutanić p. Josipa, umrla 8. 9. 2011. u 80. godini.
 14. Marija Štambuk ud. Antona, umrla 16. 9. 2011. 91. godini.
 15. Vlado Ursić p. Antuna, umro 25. 9. 2011. u 76. godini
 16. Ivo Mošić "Čiriban" p. Josipa, umro 21. 10. 2011. u 75. godini

2010. godina

KRŠTENI:

 1. Ana Eterović, kći Pera i Marija r. Špacal, rođena 17. 9. 2009. krštena 11. 4. 2010.
 2. Andrej Slaven Mišetić, sin Simona i Milke r. Bašić, rođen 14. 12. 2009. kršten 1. 5. 2010.
 3. Luciana Bošković, kći Venceslav i Petre r. Radić, rođena 3. 1. 2010. krštena 2. 5. 2010.
 4. Jure Carević, sin Joška i Nataše r. Drpić, rođen 9. 11. 2009. kršten 9. 5. 2010.
 5. Lea Nižetić, kći Slavena i Snježane r. Matić, rođena 8.7. 2009. krštena 29. 5. 2010.
 6. Josip Sesjak, sin Daria i Josipe r. Trutanić, rođen 17. 12. 2009. kršten 13. 6. 2010.
 7. Nikola Trutanić, sin Nikše i Bojane r. Jakelić, rođen 17. 5. 2010. kršten 15. 8. 2010. živi u Kaštel Štafiliću
 8. Andrija Bošković, sin Jurice i Terezije r. Šijaković, rođen 24. 6. 2010. kršten 11. 9. 2010. živi u Zagrebu.
 9. Frane Carević, sin Tonia i Franele r. Trutanić, rođen 26. 6. 2010. kršten 10. 10. 2010.

 

PRVOPRIČESNICI:
16. svibnja 2010.

 1. Krešimir Bićanić, sin Željka i Marijane r. Trutanić
 2. Paola Bošković, kći Božidara i Iskre r. Štambuk
 3. Luka Mariaja Delimar, kći Gordana i Marije r. Ursić
 4. Marino Fistanić, sin Ante i Ivane r. Bašić
 5. Frane Jakšić, sin Nikice i Marine r. Štambuk
 6. Lovre Kusanović, sin Roberta i Andree r. Marčić
 7. Kristijan Marijančević, sin Mladena i Anđele r. Sinovčić
 8. Matea Trutanić, kći Pera i Jelkice r. Borojević
 9. Nika Ursić, kći Antonia i Silvane r. Kovačić

 

VJENČANI:

 1. Tonči Trutanić, p. Matka i Keti r. Vuković i Darija Marijančević, p. Božidara i Olge r.Marčić, vjenčani 17. 4. 2010.
 2. Toni Carević, Tonča i Mirjane r. Dobrić i Franela Trutanić, Lea i Ljiljane r,Poljak, vjenčani 24. 4. 2010.
 3. Željko Tonšić iz Sumartina i Nancy Štambuk, p. Zorana i Lili r. Ugrinović, vjenčani 8. 5. 2010.
 4. Ante Fistanić i Ivana r. Bašić, vjenčani 12. 5. 2010.
 5. Francesco Roberto Frassoni i Kristina Šnajder, vjenčani 25. 8. 2010. nastanjeni u Milanu.
 6. Ivan Križan iz Splita i Zdravka Trutanić, Pera i Jerkice r. Borojević, vjenčani 4. 9. 2010.
 7. Nikola Marijančević, Nikole i Ane r. Kobila i Ivana Trutanić, Ivice i Dinke r. Macan, vjenčani 9. 10. 2010.
 8. Jure Eterović, Nikole i Anke r. Trutanić i Irma Bezmalinović, Duje i Veselke r. Kraljević, vjenčani 30. 10. 2010.

 

UMRLI:

 1. Milka Eterović ud Franje, umrla 18. 1. 2010. u 96. godini.
 2. Vinka Trutanić ud. Petra, umrla 1. 2. 2010. u 96. godini.
 3. Šimica Trutanić ud. Petra, umrla 11. 2. 2010. u 85. godini.
 4. Neva Nevenka Kežić ž. Mladena, umrla 21. 2. 2010. u 62. godini.
 5. Pero Bezmalinović p. Jurja, umro 23. 2. 2010. u 76. godini.
 6. Lenko Marijančević p. Petra, umro 23. 2. 2010. u 64. godini.
 7. Marija Dešković ud. Ante, umrla 8. 5. 2010. u 74. godini.
 8. Ante Nižetić p. Jurja, umro 16. 6. 2010. u 84. godini.
 9. Antica Pivac ud. Nediljka, umrla 9. 8. 2010. u 87. godini.
 10. Mila Fistanić ž. Vlade, umrla 2. 9. 2010. u 70. godini.
 11. Endi Jakšić p. Ivana, umro 25. 9. 2010. u 84. godini.
 12. Marija Barhanović ud. Stjepana umrla 28. 10. 2010. u 82. godini
 13. Antonijo Rušćić p. Marijana umro 17. 11. 2010. u 71. godini
 14. Anton Toni Jakšić p. Ivana, umro 29. 12. 2010. u 88. godini

2009. godina

KRŠTENI:

 1. Luka Jakšić, sin Majka i Zorice r. Stančić, rođen 21.10.2008. – kršten 21.06.2009.
 2. Vana Rakun, kći Matjaža i Željane r. Plešnik, rođena 09.01.2009. – krštena 09.08.2009. – živi u Ljubno ob Savinji (Slovenija)
 3. Tara Marijančević, kći Pera i Jelene r. Škaljac, rođena 11.02.2009. – krštena 06.09.2009.
 4. Ive Eterović, sin Matka i Valentine r. Jugović, rođen 03.06.2009. – kršten 20.09.2009.
 5. Tonino Štambuk, sin Slavena i Ane r. Batinić, rođen 09.03.2009. – kršten 27.09.2009. – živi u Makarskoj
 6. Bruno Štambuk, sin Nina i Ljubice r. Bulić, rođen 07.06.2009. – kršten 25.10.2009.
 7. Dora Carević, kći Deana i Nine r. Ivančić, rođena 16.02.2009. – krštena 08.11.2009.
 8. Borna Vukota, sin Davida i Nere Carević, rođen 31.07.2009. – kršten 05.12.2009.
 9. Rea Vukota, kći Davida i Nere Carević, rođena 31.07.2009. – krštena 05.12.2009.

 

VJENČANI:

 1. Stipe Loina, p. Branka i p. Marije r. Mustapić i Simona Eterović, Dinka i Jelke r. Barhanović – vjenčani 17.04.2009.
 2. Andreas Kunzle, Antona i Christine r. Irovec i Adrijana Ana Trutanić, Nikice i Vere r. Veljača – vjenčani 07.08.2009.
 3. Justin Douglas, James i Tessa r. Webber i Diana Renton, Bruce i Nada r. Milošević – vjenčani 13.08.2009.
 4. Dario Sesjak, Pere i Stjepanke r. Aničić i Josipa Trutanić, kći Sanje – vjenčani 07.11.2009.

 

UMRLI:

 1. Nikola Venceslav Bošković, umro 16.02.2009. u 75. godini
 2. Vicko Trutanić p. Slavke, umro 20.03.2009. u 87. godini
 3. Antica Tonka Trutanić, umrla 02.04.2009. u 83. godini
 4. Stjepan Pandurić, umro 15.06.2009. u 84. godini
 5. Ivo Mošić p. Mandice, umro 21.06.2009. u 90. godini
 6. Jelenka Jelka Bezmalinović p. Ivana, umrla 22.06.2009. u 84. godini
 7. Grozdana Eterović, umrla 24.07.2009. u 60. godini
 8. Stanko Tonšić, umro 14.08.2009. u 85. godini
 9. Franka Carević p. Antuna, umrla 18.10.2009. u 88. godini
 10. Duje Eterović, umro 20.11.2009. u 63. godini
 11. Mandalena Lena Vuković p. Bernarda, umrla 23.11.2009. u 100. godini

2008. godina

KRŠTENI:

 1. Nikolina Nižetić, kći Tonča i Gordane r. Kralja, rođena 19.11.2007. – krštena 30.03.2008.
 2. Domagoj Štambuk, sin Nina i Ljubice r. Bulić, rođen 11.12.2007. – kršten 04.05.2008.
 3. Pino Štambuk, sin Gorana i Romane r. Štambuk, rođen 26.02.2008. – kršten 11.05.2008.
 4. Rita Štambuk, kći Gorana i Romane r. Štambuk, rođena 26.02.2008. – krštena 11.05.2008.
 5. Paula Vrsalović, kći Željana i Ane r. Pejković, rođena 04.02.2008. – krštena 07.06.2008. – živi u Makarskoj
 6. Adrian Dinko Ridgely, sin p. Briana i Lea-e r. Ursić, rođen 12.07.2003. – kršten 10.08.2008. – živi u San Pedru (USA)
 7. Anja Lašić, kći Danka i Ines r. Mišetić, rođena 31.10.2007. – krštena 24.08.2008. – živi u Splitu
 8. Dea Vuković, kći Nikice i Gorane r. Trutanić, rođena 18.06.2008. – krštena 07.09.2008.
 9. Katarina Nižetić, kći Milija i Jelene r. Nižetić, rođena 09.05.2008. – krštena 28.09.2008.

 

VJENČANI:

 1. Jorn Sorensen, Frederik i Brigit r. Jensen i Mirel Štambuk, Petra i Vilme r. Papeša – vjenčani 30.05.2008.
 2. Tomislav Arković, Jere i Gordane r. Matas i Mariana Ursić, Slobodana i Ane r. Zlatar – vjenčani 11.10.2008.
 3. Goran Marjanović, Petra i Radojke r. Bodrožić i Milena Barhanović, Milana i Zorice r. Bezmalinović – vjenčani 18.10.2008.
 4. Saša Opsenica, p. Pavla i Dese r. Klarin i Jerkica Antonijević, Nikše i Perice r. Nižetić – vjenčani 18.10.2008.
 5. Niki Mošić, Ante-Tonči i Fane r. Trutanić i Anita Carević, Rei i Miljenka r. Čosić – Dragan – vjenčani 15.11.2008.

 

UMRLI:

 1. Petar Eterović, umro 11.01.2008. u 85. godini
 2. Mandica Mošić, umrla 04.02.2008.
 3. Mihovil Miće Ursić, umro 07.02.2008. u 83. godini
 4. Marijo Fistanić, umro 10.02.2008. u 74. godini
 5. Perica Ursić, umrla 22.02.2008. u 88. godini
 6. Fanita Marijančević p. Petra, umrla 18.03.2008. u 93. godini
 7. Ivo Vlahinić, umro 27.03.2008. u 32. godini
 8. Vinka Vuković, umrla 08.04.2008. u 83. godini
 9. Vinka Štambuk p. Vojislava, umrla 08.04.2008. u 89. godini
 10. Matko Štambuk, umro 15.04.2008. u 65. godini
 11. Jeroslava Bošković p. Milivoja, umrla 12.07.2008. u 78. godini
 12. Dragica Bošković p. Ante, umrla 09.08.2008. u 88. godini
 13. Dobrila Ursić p. Mihovila Miće, umrla 18.11.2008. u 81. godini
 14. Zorka Vuković, Anđelka, umrla 27.12.2008. u 79. godini
 15. Lucija Eterović p. Jurja, umrla 27.12.2008.

2007. godina

KRŠTENI:

 1. Natalija Tomaš, kći Ivice i Helene r. Trutanić, rođena 11.03.2006. – krštena 07.01.2007. – živi u Sumartinu
 2. Mladen Tomaš, sin Ivice i Helene r. Trutanić, rođen 11.03.2006. – kršten 07.01.2007. – živi u Sumartinu
 3. Vjekoslava – Marija Milišić, kći Ante i Antonije r. Ursić, rođena 05.08.2006. – krštena 15.04.2007. – Živi u Splitu
 4. Klara - Petrica Milišić, kći Ante i Antonije r. Ursić, rođena 05.08.2006. – krštena 15.04.2007. – Živi u Splitu
 5. Petar Bronzović, sin Tonča i Sanje r. Iskra, rođen 05.02.1998., kršten 19.05.2007.
 6. Ruža Antonia Fistanić, kći Ante i Ivane r. Barišić, rođena 17.01.2007. – krštena 11.06.2007.
 7. Greta Faustina Jakšić, kći Zorana i Maje r. Brnas, rođena 27.06.2007. – krštena 17.08.2007. – živi u Splitu
 8. Monika Trutanić, kći Jurice i Melite r. Šesnić, rođena 30.05.2007. – krštena 21.10.2007.
 9. Nikola Trutanić, sin Dalibora i Anđelke r. Šimunović, rođen 12.08.2007. – kršten 23.12.2007.

 

VJENČANI:

 1. Renato Boro, Ivana i Nade r. Tolo i Eleonora Glamuzina, Josipa i Vinke r. Vuković – vjenčani 14.04.2007.
 2. Nikica Politeo, Krunoslava i Vjere r. Eterović i Katarina Vuković, Daria i Sječanke r. Trutanić – vjenčani 23.06.2007.
 3. Majk Jakšić, Frane i Biserke r. Gudelj i Zorica Stančić, Anđelko i Hajnal r. Der - vjenčani 21.07.2007.
 4. Hrvoje Stjepan Gattin, Nenada i Erike r. Škrobot i Jasna Glavočević, Vladimira i Emice r. Šimunec – vjenčani 10.08.2007.

 

UMRLI:

 1. Andro Josip Bošković, umro 23.01.2007. u 54. godini
 2. Gordana Mucić, umrla 03.02.2007. u 65. godini
 3. Vojislav Štambuk, umro 28.02.2007. u 90. godini
 4. Zoran Ursić, umro 12.06.2007. u 42. godini
 5. Nikola Nižetić, umro 21.06.2007. u 74. godini
 6. Juraj Bošković, umro 20.07.2007. u 61. godini
 7. Dražen Tonči Ursić, umro 06.08.2007. u 59. godini
 8. Milivoj Dušan Bošković, umro 28.08.2007. u 84. godini
 9. Miljenko Juraj Trutanić, umro 10.09.2007. u 53. godini
 10. Predrag Andreas Štambuk, umro 25.08.2007. u 80. godini
 11. Nikica Juraj Eterović, umro 28.10.2007. u 59. godini
 12. Irma Bezmalinović p. Petra, umrla 22.11.2007. u 90. godini
 13. Božidar Daro Marijančević, umro 24.11.2007. u 57. godini
 14. Davor Nikša Tonšić, umro 27.11.2007. u 86. godini
 15. Vladimir Ambruš, umro 30.11.2007. u 46. godini
 16. Ljubica Karuza p. Stjepana, umrla 01.12.2007. u 80. godini
 17. Olga Vuković, umrla 09.12.2007. u 79. godini
 18. Ivan Vuković, umro 22.12.2007. u 69. godini

2006. godina

KRŠTENI:

 1. Nikol Vuković, kći Nikice i Gorane r. Trutanić, rođena 21.12.2005., krštena 23.04.2006.
 2. Antonija Eterović, kći Zorana i Fani r. Jakšić, rođena 08.03.2006., krštena 13.06.2006.
 3. Stipe Eterović, sin Mirka i Margi r. Nigoević, rođen 13.03.2006. kršten 25.06.2006.
 4. Lucian Eterović, sin Ivice i Tanje r. Peša, rođen 10.09.2005., kršten 08.07.2006.
 5. Marta Tomić-Ferić, kći Slavka i Tomislave r. Vuković, rođena 29.07.1999., krštena 14.07.2006. – živi u Splitu
 6. Sara Maria Pijanović, kći Danila i Karmen r. Mustapić, rođena 11.04.2006., krštena 06.08.2006. – živi u Njemačkoj (Frankfurt)
 7. Petra Carević, kći Joška i Nataše r. Drpić, rođena 06.06.2006., krštena 24.09.2006.
 8. Tia Perković, kći Tomislava i Lea-e r. Bronzović, rođena 01.08.2006. – krštena 18.11.2006. – živi u Biel-u

 

VJENČANI:

Nitko.

 

UMRLI:

 1. Zore Juraj Bošković, umro 15.01.2006. u 74. godini
 2. Ante Andrija Štambuk, umro 21.01.2006. u 63. godini
 3. Ante Štambuk p. Nikše, umro 09.02.2006. u 92. godini
 4. Tugomira Nižetić, umrla 25.02.2006. u 91. godini
 5. Veseljko Barhanović, umro 26.05.2006. u 80. godini
 6. Stanislava Lozica p. Blage, umrla 28.05.2006. u 84. godini
 7. Petar Nižetić, Nede, umro 02.06.2006. u 75. godini
 8. Ante Toni Trutanić, umro 07.06.2006. u 79. godini
 9. Helenka Jakšić, umrla 24.06.2006. u 89. godini
 10. Mladenka Trutanić, umrla 14.07.2006. u 71. godini
 11. Miroslav Miro Štambuk, umro 04.08.2006. u 95. godini
 12. Ivica Trutanić, p. Petra, umro 17.08.2006. u 51. godini
 13. Franka Bezmalinović r. Stipičić, umrla 11.09.2006. u 94. godini
 14. Nediljka Glušević p. Ivana, umrla 05.10.2006. u 88. godini
 15. Damir Podrug, umro 22.10.2006. u 68. godini
 16. Ivan Nižetić, umro 12.11.2006. u 83. godini

2005. godina

KRŠTENI:

 1. Anamari Bičanić, kći Željka i Marijane r. Trutanić, rođena 20.08.2004., krštena 09.01.2005.
 2. Mihaela Jerčić, kći Đanija i Ivane r. Galić, rođena 15.12.2004., krštena 30.04.2005. – živi u Splitu
 3. Niki Bonačić Vicić, sin Nenada i Barbare r. Bošković, rođen 09.12.2004., kršten 29.05.2005. – živi u Milni
 4. Leoni Tonšić, kći Antonia i Marine r. Borojević, rođena 19.02.2005., krštena 26.06.2005.
 5. Mia Bošković, kći Božidara i Iskre r. Štambuk, rođena 18.03.2005., krštena 26.06.2005.
 6. Nika Vuković, kći Siniše i Brune r. Horović, rođena 04.10.2004., krštena 17.07.2005. – živi u Splitu
 7. Matej Gladović, sin Nikše i Jasmine r. Trutanić, rođen 14.03.2005., kršten 24.07.2005.
 8. Roko Perković, sin Tomislava i Lea-e r. Bronzović, rođen 12.06.2004., kršten 30.07.2005. – živi u Biel-u – Švicarska
 9. Matea Vuković, kći Joška i Milenke r. Antonijević, rođena 07.05.2005., krštena 03.09.2005
 10. Rina Štambuk, kći Slavena i Ane r. Batinić, rođena 23.06.2005., krštena 09.10.2005. – živi u Makarskoj
 11. Tomislav Bulimbašić, sin Tome i Kate r. Pavić, rođen 19.02.1972., kršten 15.10.2005.
 12. Ani Bulimbašić, kći Tomislava i Sandre r. Jakšić, rođena 23.03.2005., krštena 15.10.2005.

 

VJENČANI:

 1. Dario Gospodnetić, Šimuna i Smiljane r. Vukušić i Petra Trutanić, Joška i Vinke r. Bošković – vjenčani 08.01.2005.
 2. Stipe Šesnić, Iva i Dušanke r. Treskavica i Branka Štambuk, Josipa Pina i Tanje r. Vuković – vjenčani 29.01.2005.
 3. Joško Vuković, Tomislava i Katije r. Žunić i Milenka Antonijević, Ante i Fani r. Jakšić – vjenčani 05.02.2005.
 4. Robert Miletić, Iva i Volge r. Mojtić i Erika Komljenović, Filipa i Anke r. Dragičević – vjenčani 01.06.2005.
 5. Ivica Tomaš, Mladena i Lenke – Linde r. Eterović i Helena Trutanić, Ante i Marice r. Eterović – vjenčani 04.06.2005.
 6. Ivica Eterović, p. Jurja i p. Lucije r. Laurić i Tanja Peša, Iva i Jelisave r. Šimunović – vjenčani 25.06.2005.
 7. Simon Mišetić, Jerka i Jelene r. Borić i Milka Bašić, Ivana i Slavke r. Batur – vjenčani 06.08.2005.
 8. Nikica Vuković, Daria i Sječanke r. Trutanić i Gorana Trutanić, Mate i Ljubice r. Šuša – vjenčani 13.08.2005.
 9. Josip Kusanović, p. Tomislava i Darke r. Goić i Katarina Trutanić, Slava i Ive r. Peko – vjenčani 27.08.2005.
 10. 10.) Mili Nižetić, Rikarda i Katije r. Trutanić i Jelena Bošković, Ivice i Slobodanke r. Bojanić – vjenčani 24.09.2005.

 

UMRLI:

 1. Marija Jurun, umrla 26.01.2005. u 94. godini
 2. Petar Vuković, umro 31.01.2005. u 96. godini
 3. Ana Nižetić, Tomislava, umrla 09.03.2005. u 73. godini
 4. Tomislav Nižetić, umro 24.05.2005. u 77. godini
 5. Marija Štambuk, umrla 05.06.2005. u 88. godini
 6. Antica Mišetić p. Šimuna, umrla 11.07.2005. u 91. godini
 7. Perica Mošić, umrla 19.07.2005. u 93. godini
 8. Rita Nižetić p. Vladimira, umrla 09.08.2005. u 74. godini
 9. Josip Josko Ursić, umro 19.08.2005. u 79. godini
 10. Ante Tonči Ursić, umro 21.08.2005. u 79. godini
 11. Margita Gita Martinić, umrla 05.09.2005. u 47. godini
 12. Zvonimir Jušić, umro 28.09.2005. u 31. godini
 13. Ante Trutanić, umro 08.10.2005. u 86. godini
 14. Dražen Štambuk, umro 06.12.2005. u 70. godini
 15. Božanka Bezmalinović p. Petra, umrla 07.12.2005. u 90. godini

2004. godina

KRŠTENI:

 1. Toni Nižetić, sin Deana i Renate r. Eterović, rođen 11.12.2003., kršten 02.05.2004. – živi u Makarskoj
 2. Karlo Antonijević, sin Dinka i Lukrecije r. Martinić, rođen 28.10.2003., kršten 13.06.2004.
 3. Kristina Eterović, kći Josipa i Ines r. Nižetić, rođena 22.06.1996., krštena 04.07.2004. – živi u Melbourneu (Australia)
 4. Marta Mančić, kći Vita i Sandre r. Vidović, rođena 04.03.2004., krštena 25.07.2004.
 5. Janja Vuković, kći Branimira i Nine r. Tuđman, rođena 11.05.2004., krštena 21.08.2004. – živi u Zagrebu
 6. Jure Eterović, sin Matka i Valentine r. Jugović, rođen 22.04.2004., kršten 12.09.2004.
 7. Dino Eterović, sin Zorana i Fani r. Jakšić, rođen 16.05.2004., kršten 03.10.2004.
 8. Mikula Nižetić, sin Nikija i Ivane r. Jukić, rođen 02.08.2004., kršten 30.10.2004. – živi u Splitu
 9. Lucija Ivičić, kći Krešimira i Ivane r. Bošković, rođena 13.11.2004., krštena 26.12.2004.

 

VJENČANI:

 1. Ivica Jakšić, Josipa i p. Estere r. Kardum i Tanja Stanić, Ante i Božice r. Štambuk – vjenčani 28.08.2004.

 

UMRLI:

 1. Jelisava Mošić p. Nikole, umrla 05.01.2004. u 68. godini
 2. Manda Bezmalinović p. Jurja, umrla 07.01.2004. u 94. godini
 3. Anka Trutanić, umrla 30.01.2004. u 75. godini
 4. Bruno Nižetić, umro 30.04.2004. u 73. godini
 5. Vlado Nižetić, umro 03.05.2004. u 78. godini
 6. Ljubica Bošković, umrla 06.07.2004. u 87. godini
 7. Josip Trutanić, umro 19.07.2004. u 20. godini
 8. Ivan Bezmalinović, umro 10.09.2004. u 92. godini
 9. Marija Dešković, umrla 15.09.2004. u 77. godini
 10. Ante Tonči Nižetić, umro 08.10.2004. u 74. godini
 11. Vinka Trutanić, umrla 17.11.2004. u 81. godini
 12. Juraj Vjekoslav Nižetić, umro 24.11.2004. u 74. godini
 13. Josip Dinko Nižetić, umro 05.12.2004. u 75. godini
 14. Ante Vuković, umro 15.12.2004. u 85. godini
 15. Ante Tonči Vrsalović, umro 17.12.2004. u 74. godini

2003. godina

KRŠTENI:

 1. Vjeko Marko Mišetić, sin Željka i Kristine r. Štambuk, rođen 30.05.2002. kršten 22.02.2003.
 2. Valentina Eterović, kći Mirka i Margi r. Nigoević rođena 14.02.2002., krštena 22.06.2003.
 3. Jan Ursić, sin Antonia i Silvane r. Kovačić, rođen 30.10.2002. kršten 28.06.2003.
 4. Nadea Trutanić, kći Tonča i Sande r. Juras, rođena 31.10.2002. krštena 27.07.2003.
 5. Vilka Marija Rožić, kći Sanjina i Barbare Rocco, rođena 29.03.2003. (Čakovec), krštena 27.07.2003.
 6. Filip Jurišić, sin Josipa i Petre r. Jakubovičeva, rođen 11.07.2002., kršten 22.08.2003. – živi u Makarskoj
 7. Nikola Marijančević, sin Nikše i Irene r. Cvitanić, rođen 28.03.2003., kršten 05.10.2003.
 8. Ivo Mošić, sin Franka i Ilone r. Moravčikova, rođen 09.07.2003. kršten 09.11.2003.

 

VJENČANI:

 1. Ante Toni Maričić, Željka i Antonie r. Bunčuga i Amelita Ursić, Sveta i Marije r. Dragičević, vjenčani 26.04.2003.
 2. Tomislav Kundid, Ante i Lidije r. Stipić i Ita Barhanović, Milana i Zore r. Bezmalinović, vjenčani 27.04.2003.
 3. Nikica – Niki Bošković, Josipa i Slavke r. Trutanić i Katica Nižetić, Milana i Marije r. Nižetić, vjenčani 29.04.2003.
 4. Nikša Gladović, Milana i Marije r. Nižetić i Jasmina Trutanić, Mate i Ljubice r. Šuša, vjenčani 12.05.2003.
 5. Tomislav Perković, Ante i Ane r. Štambuk i Lea Bronzović, Željka i Božene r. Šerventić, vjenčani 26.07.2003.
 6. Tonči Dujmović, p. Jerka i p. Ruže Nele r. Miloš i Josephina Jelenovic, Josefla i Nade Mary r. Grabar, vjenčani 08.11.2003.
 7. Goran Štambuk, Vlade i p. Anke r. Šćepanović i Romana Štambuk, Josipa i Tanje r. Vuković, Vjenčani 08.11.2003.
 8. Nino Dragičević, Darka i Perice r. Martinić i Božena Ursić, Matka i Rosande r. Trutanić, vjenčani 22.11.2003.

 

UMRLI:

 1. Dome Trutanić, umrla 14.01.2003. u 82. godini
 2. Šimica Eterović p. Ivana, umrla 21.01.2003. u 81. godini
 3. Ivan Bronzović, umro 22.01.2003. u 80. godini
 4. Antica Tonka Bulimbašić, umrla 15.03.2003. u 95. godini
 5. Ljubica Štambuk p. Vjekoslava, umrla 19.03.2003. u 92. godini
 6. dr. Nikola Carević, umro 17.04.2003. u 94. godini
 7. Mande Lena Vuković p. Mate, umrla 22.04.2003. u 95. godini
 8. Josip Nižetić, umro 12.05.2003. u 78. godini
 9. Perica Glušević, umrla 20.05.2003. u 83. godini
 10. Katica Bezmalinović p. Josipa, umrla 06.08.2003. u 78. godini
 11. Ante Bezmalinović p. Jurja, umro 08.08.2003. u 86. godini
 12. Nediljka Trutanić p. Ante, umrla 21.08.2003. u 90. godini
 13. Anđelka Tonšić, Davora, umrla 28.10.2003. u 76. godini
 14. Marija Ursić p. Božidara, umrla 28.08.2003. u 88. godini
 15. Zvonko Jušić, umro 10.09.2003. u 74. godini
 16. Mira Jušić, umrla 11.09.2003. u 72. godini
 17. Ursa Antonijević p. Franje, umrla 03.10.2003. u 96. godini
 18. Zoran Štambuk, umro 05.12.2003. u 45. godini
 19. Juraj Trutanić, umro 18.12.2003. u 68. godini

2002. godina

KRŠTENI:

 1. Josip Štambuk, sin Hrvoja i Nade r. Radić, rođen 18.10.2001. kršten 27.01.2002.
 2. Mihaela Marijančević, kći Tonča i Milene r. Stipičić, rođena 28.12.2001. krštena 14.04.2002.
 3. Ante Bašić, sin Ivana i Slavke r. Batur, rođen 01.03.1998. kršten 26.05.2002.
 4. Mia Anita Dobrić, kći Karla i Anabele r. Bulimbašić, rođena 10.02.2002. krštena 02.06.2002. – živi u Splitu
 5. Emira Mira Ostojić, kći Mehmeda i Esme, rođena 16.06.1944. krštena 19.06.2002.
 6. Blaženko Štambuk, sin Rajmonda i Antice r. Zorica, rođen 18.09.2001. kršten 22.06.2002.
 7. Joško Jakšić, sin Davora i Ivane r. Vrsalović, rođen 27.02.2002. kršten 18.08.2002.
 8. Bože Nižetić, sin Pera i Maje r. Marijančević, rođen 27.01.2001. kršten 01.12.2002.

 

VJENČANI:

 1. Dante Frane Tomić, Fjodora i Vjekoslave r. Štambuk i Lucija Carević, Berigoja i Katarine r. Matjašić, vjenčani 29.08.2002.

 

UMRLI:

 1. Petrica Ursić p. Antuna, umrla 06.01.2002. u 79. godini
 2. Ružica Fistanić p. Marija, umrla 20.01.2002. u 66. godini
 3. Laura Ursić p. Ivana, umrla 13.02.2002. u 80. godini
 4. Josipa Vuković, umrla 23.02.2002. u 79. godini
 5. Ante Tonči Carević, umro 02.04.2002. u 51. godini
 6. Antun Ursić, umro 29.04.2002. u 86. godini
 7. Lenka Marija Trutanić, Jurja, umrla 16.05.2002. u 76. godini
 8. Justin Vuković, umro 05.06.2002. u 95. godini
 9. Nikolina Vuković, umrla 11.07.2002. u 49. godini
 10. Jurica Eterović, umro 25.10.2002. u 64. godini
 11. Mirko Vuković, umro 05.11.2002. u 90. godini

2001. godina

KRŠTENI:

 1. Luka Marija Delimar, kći Gordana i Marije r. Ursić, rođena 16.10.2000., krštena 18.02.2001.
 2. Kristijan Marijančević, sin Mladena i Anđele r. Sinovčić, rođen 06.10.2000., kršten 24.02.2001.
 3. Matea Trutanić, kći Pera i Jelkice r. Borojević, rođena 11.09.2000., krštena 22.04.2001.
 4. Nika Ursić, kći Antonia i Silvane r. Kovačić, rođena 20.02.2001., krštena 28.07.2001.
 5. Luka Nižetić Clarke, sin Josipa i Alison Mary Clarke, rođen 09.11.2000., kršten 02.09.2001. – živi u Calgary-u (Canada)
 6. Dino Toni Vuković, sin Nikše i Alide r. Nižetić, rođen 05.03.2001., kršten 08.09.2001. – živi u Oberhausenu (Njemačka)
 7. Otto Alexander de Boer, sin Michaela i Diane Anne Marie, rođen 18.11.1988., kršten 18.11.2001. – živi u Utrecht-u.

 

VJENČANI:

 1. Josip Jurišić, Sretana i Martine i Petra Jakubovičeva, Ivana i Dragmar, vjenčani 16.06.2001.
 2. Dario Prgomet, Pavao Mijić i Nede i Đurđa Mošić, Iva i Antice r. Šesnić, vjenčani 04.08.2001.
 3. Milan Radić, Frane i Milene r. Stojanović i Ivana Štambuk, Nikice i Jagode r. Antevska, vjenčani 06.10.2001.

 

UMRLI:

 1. Lidija Štambuk p. Nikole, umrla 25.04.2001. u 79. godini
 2. Vesna Štambuk Nikice, umrla 03.05.2001. u 48. godini
 3. Mijo Milan Ambruš, umro 27.05.2001. u 76. godini
 4. Šimica Jakšić p. Karmena, umrla 06.06.2001. u 79. godini
 5. Tomislav Baleta, umro 14.06.2001. u 82. godini
 6. Nada Štambuk p. Vladislava, umrla 28.07.2001. u 88. godini
 7. Milka Cordopatri p. Antonia Cesarea, umrla 11.04.2001. u Italiji u 79. godini
 8. Jure Trutanić, umro 24.08.2001. u 72. godini
 9. Ivan Glušević, umro 21.10.2001. u 87. godini
 10. Miljenko Štambuk, umro 30.10.2001. u 86. godini
 11. Marica Ursić p. Narcisa, umrla 31.10.2001. u 80. godini
 12. Božimir Nižetić, umro 08.11.2001. u 88. godini
 13. Antica Glušević p. Jurja, umrla 15.12.2001. u 87. godini
scroll to top