Disable Preloader

O općini

← Natrag

Sakralni spomenici

1) Župna crkva sv. Ivana Krstitelja(k. č. zg. 149/1, 150/1/2, 151, 153, 134, 152 k.o. Povlja)

Župna crkva u Povljima je dograđena u 18. stoljeću na starokršćanski baptisterij koji se sačuvao u izvornoj visini kao svetište crkve. Godine 1925. proširena je s dva broda. Baptisterij je bio sagrađen uz veliku starokršćansku baziliku iz 6. stoljeća od koje se sačuvala apsida i pastoforij nad kojim je kasnije sagrađena kula za obranu mjesta. Na njoj se ističe trifora sa starokršćanskim stupićima i kapitelima.


2) Crkvica sv. Josipa na groblju

Crkva sv. Josipa na mjesnom groblju u Povljima sagrađena je 1902. godine. Jednostavna je kamena građevina pravokutnog tlocrta. Na glavnom pročelju je ulaz lučnog završetka a vrh pročelja kamena preslica s jednim zvonom. Kao vrijedna ambijentalna cjelina te povijesno memorijalno područje, a prema mjerama zaštite utvrđenim Zakonom o zaštiti kulturnih dobara za takva područja štiti se cjelina povaljskog groblja s crkvom sv. Josipa.


Arheološki lokalitet

1) Villa rustica na predjelu Žalo(k. č. zg. 20/1/2/3/4/5/6, 179, č. zem. 61, 66/1/2 k.o. Povlja)

Na mjestu gdje se danas nalazi kompleks kuća na žalu nalazila se i rimska villa rustica od koje se sačuvao podanak ogradnog zida s istočne strane uz seoski put i manja zgrada zapadno od toga s karakterističnim načinom zidanja i fugama iz rimskog vremena. Na terenu se nalazi pritesano kamenje od porušenih građevina i krhotine rimske opeke. Prema tome radi se o značajnom kompleksu rimskog gospodarstva koji je još potpuno neistražen.
Ostaci zidova ove antičke gospodarske vile koja se nekad pružala do mora nalaze se danas u dvorištu obitelji Vrsalović – Blažević. Tragovi hidraulične žbuke ukazuju na postojanje cisterne. U blizini su pronađeni rimski grobovi.
Slika prikazuje - ZID RIMSKE CISTERNE NA ŽALU

Civilne građevine

1) Seoska kuća (k.č.zg. 52/1/2, 53/5 k.o. Povlja)

Seoska kuća u Povljima na Braču građena je na kosom terenu tako da je u prizemlju gdje se nalazi konoba, za dva zida korišten kamen živac. Iznad konobe je jedna prostorija, a druge dvije prostorije su prizemnice. Od glavnog puta zgrada je uvučena oko trideset metara a do nje vodi prilaz s istočne strane popločan kamenim pločama, koji se račva u dva prilaza. Zidovi su od pritesanog kamena razne veličine, vezani vapnom, osim zabatnog zida koji je građen u suhozidu. Krov je dvostrešan s pokrovom od kamenih ploča nepravilna oblika i nepravilno složenih. Na zapadnoj strani zgrade je kuhinja, nadograđena kasnije oko 1930. s ravnim betonskim krovom. Nadvratnik i dovratnik na ulazu konobe su od drva, s blagim rasteretnim lukom od nekoliko komada kamena nepravilna oblika. Na gornjem podu su dvoja ulazna vrata (jer su prije živjele dvije porodice) s kamenim dovratnicima i na zapadnoj strani zgrade (na kuhinji) su vrata s dovratnikom od obrađenog kamena u jednom komadu i vode u vrt. U kuhinji je komin koji je od poda podignut oko 25 cm, a nalazi se na sredini zapadnog zida. Kamena klupa "sadnica" je na lijevoj strani komina uz sam zid. Ovom kućištu pripada i štala koja je smještena do puta pred ulazom u kuću. Štala je građena u suhozidu s dvostrešnim krovom s pokrovom od kamenih ploča, a pregrađena je na dva dijela, ima dva ulaza i pred jednim ograđeni natkriveni prostor.
Kuća je značajna u tipologiji stambenog tradicijskog graditeljstva 19.i 20. stoljeća.

2) Zgrada stare škole

Zgrada stare škole nalazi se u samom dnu duboke povaljske luke. Građena je 1911. godine koja je upisana na zaglavnom kamenu glavnog ulaza. Slobodnostojeća kamena jednokatnica pravokutnoga tlocrta završava istaknutim profiliranim krovnim vijencem i četverostrešnim krovištem s pokrovom od kupe kanalice. Na glavnom pročelju ima devet uzdužnih prozorskih osi, na bočnim pročeljima po tri. Otvori su visoki, okomito položeni pravokutnici uokvireni punim kamenim pragovima. Na glavnom pročelju, središnja os je blago rizalitno naglašena i s obje strane omeđena kamenim pilastrima koji se protežu visinom prizemlja i kata sve do iznad krovišta.

Na katu je u središnjoj osi dugački balkon na šest profiliranih kamenih konzola s ogradom od kovanog željeza. Izlaz na balkon ima jednostavno profilirani nadvratnik. Danas je ova zgrada napuštena i derutna.

scroll to top