Projekt Komunalna infrastruktura Brač 2 se financira sredst" />

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA BRAČ 2 - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti


Projekt Komunalna infrastruktura Brač 2 se financira sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.


Ukupna vrijednost Projekta iznosi 6.949.975,44 EUR.


Iznos prihvatljivih troškova (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt: NPOO.C1.3.R1.14.02.0044 - Komunalna infrastruktura Brač 2,potpisan 08.05.2023.g.)  iznosi 5.559.980,35 EUR, u sljedećem postotku financiranja:


- 80% EU dio                                       4.447.984,28 EUR - 10% Hrvatske vode                           555.998,04 EUR - 10% Općina Selca                             555.998,04 EUR


Konačan iznos će se utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.


Projekt komunalne infrastrukture Brač sadrži dva projekta,  jedan projekt vodoopskrbe i jedan projekt odvodnje (uključujući rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda).


1. Izgradnja vodoopskrbnog sustava gospodarsko poslovne zone Konopice i Selačkih zaselaka, I. i II. faza, Općina Selca (vrijednost projekta 2.766.769,52 EUR) se sastoji od izgradnje:


- nove CS Konopice (unutar postojeće VS Selca), - nove VS Grabovik kapaciteta 150 m3, s pristupnim putem, - novog cjevovoda ukupne duljine 10.537,0 m, - spajanja poslovno industrijske zone „Konopice“ na vodoopskrbni sustav, - spajanja 34 stalnih stanovnika (Registar birača – Ministarstvo pravosuđa i uprave), te 200 povremenih stanovnika i turista na vodoopskrbni sustav.
 


2. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda, I. i II. faza“, aglomeracija Sumartin, općina Selca (vrijednost projekta 2.793.210,83 EUR) se sastoji od:


- izgradnje 3.417 m fekalnog kolektora, - rekonstrukcije 3.712 m vodoopskrbnog cjevovoda, - spajanja 340 stalnih stanovnika i 440 povremenih stanovnika i turista.Rok za dovršetak projekta je 31.12.2025.g. i očekuje se do 30.06.2026.g. spajanje na vodoopskrbni sustav, tj. odvodnju.

Natrag
scroll to top