JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu programa „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije”, za provedbu projekta “ Zaželi i ostvarimo zajedno” - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.” (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14) od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus, kodni broj: SF.3.4.11.01.0449, u okviru programa “Zaželi-prevencija institucionalizacije”, a u sklopu provedbe projekta „Zaželi i ostvarimo zajedno“ te članka 46. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ 04/18) načelnik Općine Selca, objavljuje


JAVNI POZIV


za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  u sklopu programa „ZAŽELI-prevencija institucionalizacije”, za provedbu projekta “ Zaželi i ostvarimo zajedno”


RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI


Broj traženih radnika: 17 osoba (M/Ž)


Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme, na 34 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.


Mjesto rada: Općina Selca


Radno vrijeme: puno radno vrijeme, plaća radnika je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći u (NN. BR.118/18.I120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN.BR.125/23.), koja za 2024. godinu iznosi 840,00 € bruto.


Naknada za prijevoz: u cijelosti


Javni poziv vrijedi od: 15. veljače 2024. do zaključno s danom 23. veljače 2024. godine


Predviđeni početak rada: 01.03.2024.


Opis poslova:


Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom


Obavezna aktivnost:


Pružanje usluge i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obavezno uključuje:


o   Organizacija prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i sl.),


o   Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva, i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),


o   Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju  i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i sl.),


o   Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika,


o   Posao podrazumijeva rad na terenu.


Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:


o   Punoljetnost,


o   Hrvatsko državljanstvo


o   Minimalno osnovnoškolsko obrazovanje


Prijavi na javni poziv kandidati/kinje dužni su priložiti:


o   vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,


o   životopis vlastoručno potpisan i obvezan kontakt mobitela,


o   presliku osobne iskaznice,


o   presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju,


o   elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,


o   uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/ kinje ne vodi kazneni postupak


(ne stariji od 6 mjeseci).


Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem maila ili mobitela:


nacelnik@selca.hr  ili 091/1915-429


Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina:


o   Poštom na adresu : Općina Selca, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj u sklopu Projekta ”Zaželi i ostvarimo zajedno”


o   Putem e-maila: tajnistvo@selca.hr  


o   Osobno , dolaskom u Općinu Selca, Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca u uredovno vrijeme od 7 do 15 sati.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Općine Selca (www.selca.hr) kao i telefonskim putem o vremenu održavanja intervjua.


Odluka o odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici Općine Selca.


OPĆINSKI NAČELNIK


Ivan Marijančević, univ.bacc.oec.

Natrag
scroll to top