Projekt Selca kulturno srce Brača prijavljen je na Javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – grupa 1. - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Nositelj projekta je Općina Selca s partnerima Općinskom knjižnicom i  Turističkom zajednicom Općine Selca. Vrijednost cjelokupnog projekta je 6.369.576,96 EUR, a planirano trajanje provedbe je 24 mjeseca. Projekt bi se u potpunosti financirao sredstvima iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka Republike Hrvatske (NPOO) 2021. – 2026. Uz veliki broj stručnih suradnika, projektanata različitih profila, konzultante i stručne službe pripremljena je i revidirana vrlo opsežna dokumentacija. 2018. godine je još izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija i dobivena pravomoćna građevinska dozvola u okviru EU projekta „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.  Izrađena je i nova studija izvodivosti s analizom troškova i koristi;  pripremljeni su svi potrebni troškovnici i nužne suglasnosti. Sam projektni prijedlog ima 55 stranica i niz priloženih dokumenata, projekata, obrazaca, dozvola, suglasnosti i izjava.


Kroz projekt će se rekonstruirati i opremiti dvorac Didolić. Sam projekt se sastoji od 5 osnovnih komponenti: tehničke komponente, opremanja, promocije i marketinga, upravljanja projektom te promidžbe i vidljivosti.


Svrha projekta je ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju sklopa Didolića dvora u Selcima, čime će se povećati kvaliteta sadržaja javne turističke infrastrukture, smanjiti utjecaj na okoliš te omogućiti održivo upravljanje destinacijom razvojem sadržaja koji su dostupni posjetiteljima tijekom čitave godine.


Didolića dvori su izgrađeni sredinom 19. stoljeća. Zbog svojih arhitektonskih vrijednosti i kompleksnosti prostorne organizacije uvršteni su u registar nepokretnih kulturnih dobara RH pod oznakom Z-5584. Obnova čitavog sklopa ima za zadatak stvaranje mjesta interpretacije bogate kulturne baštine općine Selca, ali i omogućavanje stvaranje mjesta za nova događanja u kulturi.


Projekt je iznimno kompleksan a od budućih sadržaja predviđen je Turistički informativni centar općine, muzejsko - galerijski prostori s interpretacijom različitih cjelina poput arheološkog nalazišta „Bunje“, kamenarstva, lokalnih tradicijskih običaja, gastronomije i sl. Na katu je predviđena multifunkcionalna dvorana, reprezentativna spomen soba obitelji Didolić uređena u stilu plesne dvorane kakva je u prošlosti i egzistirala, te niz drugih promjenjivih sadržaja.


U sklopu objekta uređuju se i opremaju komercijalni sadržaji poput kafića, restorana, suvenirnice te prostora za održavanje kulturnih događanja na otvorenom u formi manjeg amfiteatra.


S obzirom na zahtjevnost projekta kao i njegove važnosti za razvoj destinacije, Općina planira apliciranje i na natječaje u okviru ITP-a kao novog programskog razdoblja EU-a koje podupire ovakve projekte.


Troškove prilagodbe projektno tehničke dokumentacije i kompletnu reviziju troškovnika kao i izradu nedostatne dokumentacije za potrebe apliciranja natječaja na EU fondove financirala je Splitsko – dalmatinska županija u okviru Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ za 2023. godinu.
Natrag
scroll to top