JAVNI POZIV ZA UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SELCA - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 29. st.  5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Općina Selca objavljuje


JAVNI POZIV ZA UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SELCA


Sukladno čl. 29. st. 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Općina Selca stavlja na Javni uvid Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Selca u razdoblju od 7. listopada do 24. listopada 2022.godine.


Svi zainteresirani mogu obaviti uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Selca   svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 8.oo do 15.00 sati, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine Selca na adresi Trg Stjepana Radića 5, Selca, otok Brač ili uvidom u službene web stranice Općine Selca www.selca.hr.


U skladu s čl. 29. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem najkasnije do isteka roka javnog uvida (24. listopada 2022.). 


U skladu s čl. 29. st. 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Općina Selca će razmotriti sve pristigle prigovore na prijedlog Programa raspolaganja.


Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Selca daju se pisanim putem. Prigovori na prijedlog Programa koji nisu čitko napisani i koji nisu dostavljeni u roku zaključenja javnog uvida  neće se razmatrati.


OPĆINSKI NAČELNIK


Ivan Marijančević, v.r.

Natrag
scroll to top