U nastavku donosimo kratki izvještaj o tr" />
Radovi na vatrogasnom domu u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

U nastavku donosimo kratki izvještaj o trenutnim aktivnostima na našem najvećem infrastrukturnom projektu.


 

Projekt izgradnje novog vatrogasnog doma financira se uz potporu Europskog fonda za ruralni razvoj kroz mjeru 7.4.1.


Prve aktivnosti usmjerene prema izgradnji objekta datiraju još iz 2014. godine kada smo započeli postupak uknjižbe zemljišta, dok smo službenu aplikaciju na natječaj odradili u kolovozu 2018. godine.


Ugovor o dodjeli sredstava je potpisan u listopadu 2019. godine, dok je nakon provedenog postupka javne nabave Ugovor o izvođenju radova potpisan u studenom 2020. godine. Izvođač je upućen u posao početkom 2021. godine. Radovi su krenuli nešto sporijom dinamikom od planiranog, prvenstveno zbog problema u projektno – tehničkoj dokumentaciji i potrebe provedbe pre-projektiranja postojeće dokumentacije. Glavnina armirano – betonskih radova na objektu je odrađena u razdoblju od lipnja do listopada 2021. godine, kada smo i potpisali anex ugovora o građenju kojim smo regulirali produžetak roka izgradnje objekta.  Trenutno je za troškove izgradnje objekta fakturirano 2.979.164,85 kn, koliko je i plaćeno.


Osim odobrenih sredstava od strane APPRRR-a u iznosu od 7,4 milijuna kuna, u međuvremenu je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta od strane MRRFEU-a u iznosu od 1.3 milijuna kuna. Sveukupna vrijednost projekta (bez troškova izrade dokumentacije i dovoda infrastrukture) iznosi 10,1 milijun kuna. Razlika će se podmiriti iz vlastitih sredstava, kao i potporom ostalih izvora financiranja koji će se realizirati tijekom 2022. godine.


S obzirom na zahtjevnost projekta i složene dokumentacije koja se odnosi na provedeni postupak javne nabave kao i predstojeće kontrole utroška predujma od strane APPRRR Općina ima formiran stručni projektni tim koji uz podršku vanjske agencije za savjetovanje brine o poštivanju ugovornih procedura i rokova.


Vatrogasni će dom činiti tri funkcionalno različita volumena ukupne površine 1155 m2 u kojima će se smjestiti garažni prostor za 6 vatrogasnih vozila, funkcionalna prostorija za vatrogasnu operativu i toranj za vježbu, garderoba, dvorana za vježbanje, multifunkcionalna dvorana za učenje i usavršavanje, prostori za dnevni odmor te spavaonice. Sastavni dio vatrogasnog doma je i novi komunikacijski centar.


U nastavku donosimo foto dokumentaciju trenutnih aktivnosti na gradilištu.


 


 


 


 


 


 
Natrag
scroll to top