Predstavljanje projekta ICR Mario Puratić Sumartin - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Predstavljanje projekta ICR Mario Puratić Sumartin


Ovim putem predstavljamo uspješno apliciran novi EU projekt ICR Mario Puratić u Sumartinu


 

Općina Selca zajedno u partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Selca u okviru mjere 2.1. Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru (LAGUR Brač), prijavila projekt novog Interpretacijskog centra ribarstva „Mario Puratić“ u vrijednosti od 2.887.230,10 kn.


Projekt je kvalitetno pripremljen i prijavljen u skladu s dosta zahtjevnim natječajem LAGUR-a, dok je predviđeno financiranje projektnih aktivnosti 100%, naravno u slučaju da isti bude prihvaćen od strane posredničkih tijela.


„Namjena ove mjere je doprinijeti valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora“.


Na ovaj smo se način bar donekle odužili našem izumitelju Mariu Puratiću, rođenom Sumartinjanu s ciljem očuvanja spomena na njega, te približavanja značaja njegovih izuma, prvenstveno „Power block-a“, odnosno Puratićevog vitla.


Vizualizaciju projekta kao i zanimljivu priču o Puratiću izradila je naša vrijedna dizajnerica Ozana Ursić, a isto možete pogledati u nastavku.Natrag
scroll to top