Projekt rekonstrukcije Sokolane u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Projekt rekonstrukcije Sokolane u Selcima


Predstavljanje projekta rekonstrukcije, obnove i opremanja Narodnog doma Sokolana u Selcima


 

Nakon brojnih godina neuspješnog traženja adekvatne namjene za prostor narodnog doma u Selcima, koji se nalazi na samom trgu Stjepana Radića u Selcima, u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu izrađena je potrebna projektno tehnička dokumentacija (do razine glavnog projekta), te se isti nalazi u fazi pred izdavanjem građevinske dozvole.


Sama namjena objekta je i dalje društvena, koja uključuje sportsku dvoranu sa sanitarnim čvorovima, izložbeni prostor, općinsku knjižnicu na katu s pratećim prostorijama opće društvene namjene, multifunkcionalne dvorane u potkrovlju s velikom terasom (kakva je i bila u nekad izvornom obliku). Ukupna neto korisna površina svih sadržaja narodnog doma iznosi 845,36 m2. Potrebna sredstva za obnovu planiramo zatražiti preko Europskog fonda za Ruralni razvoj, mjera 7.4.1. u okviru koje upravo izgrađujemo novi vatrogasni dom. Ovaj tip projekata je u prošlim natječajima bio iznimno dobro prihvaćen, te sa sigurnošću vjerujemo u njegovu uspješnu provedbu u narednom razdoblju.


U cilju informiranja zainteresirane javnosti u privitku objavljujemo izvadak iz projekta (grafički dio) u kojem se mogu vidjeti svi oni sadržaji koji će biti nakon obnove i opremanja dani na korištenje svim mještanima Općine Selca kao i njenim posjetiteljima / gostima.


Sve informacije o projektu možete zatražiti direktno putem maila u Općinskoj upravi.


 


 


 
Natrag
scroll to top