Županijski program podizanja kvalitete turističke ponude - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Županijski program podizanja kvalitete turističke ponude


Obavijest o raspisanom natječaju Splitsko - dalmatinske županije, namijenjen iznajmljivačima!


 

J A V N I    P O Z I V


za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2019. godinu


 


1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije kroz:  • Mjeru I. - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, razvoj posebnih oblika turizma kroz sufinanciranje postojećih, registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu,  • Mjeru II. - povećanje broja registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, vrsta objekta - Kuća za odmor, na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.


2. Pravo na potporu može ostvariti:  • Mjera I. - Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač  • Mjera II. - Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta "Kuća za odmor" - budući privatni iznajmljivač


(u daljnjem tekstu: Korisnik).


3. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnoj stranici Županije.


 


4. Prijava na Javni poziv se podnosi isključivo na Prijavnom obrascu 1. koji će biti objavljen na mrežnoj stranici županije u rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte na adresu Županije ili predajom na Protokol Splitsko-dalmatinske županije.


 

Puni naziv i adresa prijavitelja*     


 


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO


Prijava na Javni poziv


"PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU SDŽ


(navesti Mjeru za koju se prijavljujete Mjera I. ili Mjera II.)"


Domovinskog rata 2


21 000 SPLIT


 
* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja, prijava će se smatrati nevažećom


5. Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).


6. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, Korisnik sredstava daje odobrenje Splitsko-dalmatinskoj županiji da osnovne podatke o Korisniku i o prijavljenom Projektu objavi na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, te u drugim izvještajima.


Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 021/400-011 ili e-poštom: anita.aranza@dalmacija.hrNatrag
scroll to top