Općini Selca odobrena sredstva - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Općini Selca odobrena sredstva


Odobrena sredstva će biti utrošena za razvoj novih pristupnih točaka (Free WiFi)


 

U petak su objavljeni rezultati natječaja WiFI4EU preko kojeg Europska komisija dijeli 42 milijuna eura u vaučerima od po 15 tisuća eura za uvođenje besplatnog interneta u gradovima i općinama. Na natječaj se prijavilo više od 13 tisuća europskih gradova i općina, među kojima 336 hrvatskih, a među 2800 dobitnika u prvom pozivu sredstva su odobrena za 224 hrvatske općina i grada. Ukupno tako u Hrvatsku u ovom krugu ide 3,36 milijuna eura.


Općine i gradovi će javne pristupne točke besplatnom internetu moći postaviti na trgovima, u muzejima, parkovima i knjižnicama, središtima života lokalne zajednice. Europska unija financira troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu, a korisnici će se obvezati na financiranje povezivosti (internetska pretplata) i održavanje opreme za bežični internet građanima i posjetiteljima, u trajanju od najmanje tri godine. Ukupna je vrijednost programa WiFi4EU čak 120 milijuna eura do kraja 2020. godine. 


Općina Selca će dodijeljena sredstva utrošiti za razvoj javnih pristupnih točaka na području općine, a prednost će imati naša turistička središta Sumartin, Puntinak i Povlja.Natrag
scroll to top