Obavijest o održavanju edukativnog seminara - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest o održavanju edukativnog seminara


Plantažni i individualni uzgoj bajama


 

Ovim putem Vas želimo izvijestiti da Brački vrtli d.o.o. u suradnji sa općinom Selca organizira Seminar - Okrugli stol koji će se održati


dana 01. prosinca 2018. godine (subota) u 11 sati u Selcima u prostoru „Galerije“, Trg Stjepana Radića bb (Pjaca).


 


Tema Seminara – Okruglog stola je:


1.  Plantažni i individualni uzgoj bajama, s posebnim osvrtom na Dalmatinske otoke (tehnologija uzgoja, ekonomska isplativost nasada, poticaji i subvencije, sadnice i priprema terena),


2.  Pitanja i diskusija,


3.  Posjet nasadu bajama Brački vrtli d.o.o. u Selačkim zaseocima – Srida (eventualno)


 


Gosti/izlagači su:


-      dr.sc. Frane Strikić i dr.sc. Josip Gugić – Sveučilište u Splitu;


-      Mato Volarević – Rasadnik „Prud“ Metković; 


-      Anđelko Katavić mag.oec – Županija Splitsko-dalmatinska - Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu;


 


Voditelji Seminara – Okruglog stola: Sinaj Bulimbašić


Za organizatore:


Brački vrtli d.o.o.:                                                                 Općina Selca:


     Nebojša Kurtović, direktor                                                 Ivan Marijančević, načelnik Natrag
scroll to top