Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima


Objavljuje se lista kandidata koji su ostvarili uvjete za stipendiranje u šk. 2017/18 godini


 

             REPUBLIKA HRVATSKA


SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA


              O P Ć I N A   S E L C A


                 Općinski načelnik


 


Klasa: 612-01/18-01/0032


Urbroj: 2104/07-02-01/18-01


Selca, 4. travnja 2018. godine


 


Temeljem Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca (Službeni glasnik Općine Selca, broj 06/14), te provedenog javnog natječaja za stipendiranje učenika i studenata s područja Općine Selca u šk. 2017/18 godini, a nakon provedene administrativne i detaljne kontrole prispjelih prijava od strane stručnog Povjerenstva, Općinski načelnik donosi


ODLUKU o odabiru


Članak 1.


Stručno Povjerenstvo utvrđuje bodovnu listu, te se ista objavljuje:


UČENICI


Red.br.Ime i prezimeUpisana srednja školaUpisani razredProsjek ocjenakategorijabodovi1JOŠKO VRSALOVIĆIII. Gimnazija Split24,80DAR252OZANA PAVLOVIĆTuristička škola Bol24,50DAR243LUKA DELIMAR*IV. Gimnazija Marko Marulić Split34,56DAR224JAN URSIĆKlesarska škola Pučišća14,21DEF/KLES305DOMINIK MOŠIĆKlesarska škola Pučišća43,83DEF/KLES256VJEKO MIŠETIĆKlesarska škola Pučišća14,33DEF/KLES197BOŽE NIŽETIĆKlesarska škola Pučišća23,76DEF/KLES198KATARINA BEZMALINOVIĆTuristička škola Bol43,41DEF329IVICA ZLATARTehnička škola Split24,28DEF1810TEUTA STANČIĆTuristička škola Split24,38SOC6011PAULA VRSALOVIĆOpća Gimnazija Supetar44,17SOC44 


STUDENTI
Red.br.Ime i prezimeUpisani studij / fakultetUpisana godinaProsjek ocjenakategorijabodovi1GRGUR ŽIVKOVIĆFESB Split14,81DAR242STIPE OSTOJIĆPomorski fakultet Split14,53DAR233KARLO ŽIVKOVIĆ*Kineziološki fakultet Split14,48DAR234MARIJA ŠTAMBUKStomatološki fakultet Zagreb64,92DAR485MERI CAREVIĆFilozofski fakultet Zagreb34,44DAR266LORIS BULIĆFakultet građevinarstva, arh. i geodezije Split43,92DEF297IVAN MOŠIĆFakultet građevinarstva, arh. i geodezije Split52,60DEF228DIANA ANTONIJEVIĆPravni fakultet Split22,75SOC379RAFAELA CAREVIĆTekstilno tehnološki fakultet Zagreb33,97SOC30 


OSTALI KANDIDATI

Red.br.Ime i prezimeUpisana srednja škola / StudijUpisani raz / gProsjek ocjenakategorijabodovi1PAOLA BOŠKOVIĆZdravstvena škola Split34,50DAR202VELID VUKOVIĆKlesarska škola Pučišća13,79DEF183JOSIP ŠTAMBUKTuristička škola Bol23,18DEF114TEA PUČOTuristička škola Bol43,81SOC425MARIJA ETEROVIĆPrometna škola Split44,15SOC366NIKOLINA BEZMALINOVIĆUpravni studij Pravnog fakulteta Split33,00SOC19 


Članak 2.


*Budući da u kategoriji „Daroviti učenici 1. r. Srednje škole" nije bilo kandidata, stipendije su dodijeljene kandidatima koji su se nalazili prvi ispod crte u kategoriji „Daroviti studenti I. g." i „Daroviti učenici od 2. r. Srednje škole", odnosno Karlu Živkoviću i Luki Delimar.


Članak 3.


U tablici „Ostali kandidati" se nalaze učenici / studenti koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja, ali zbog bodovnog praga nisu ostvarili uvjete za redovnu stipendiju. Njima se odobrava naknada iz Čl. 4. ove Odluke.


Članak 4.


Učenicima pripada naknada u iznosu od 500,00 kn / mj. tijekom 10 mjeseci (iznos od 5.000,00 kn), studentima pripada naknada od 800,00 kn / mj. tijekom 12 mjeseci (iznos od 9.600,00 kn), a ostalim kandidatima pripada jednokratna naknada (za učenike 2.500,00 kn, a za studente 4.800,00 kn).


Članak 5.


Ova Odluka će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Selca, te na oglasnim pločama.


 


OPĆINSKI NAČELNIK


  Ivan MarijančevićNatrag
scroll to top