Javni poziv - stručno osposobljavanje u TZO Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Javni poziv - stručno osposobljavanje u TZO Selca


JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE MJERE 6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


 

Zainteresirane za sudjelovanje molimo da se jave u Turističku zajednicu općine Selca najkasnije do 31. ožujka 2018. god. osobno, na mail tzoselca@st.t-com.hr ili na telefon 021 648 209.


OVU MJERU MOGU KORISTITI:


✔ nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana


✔ nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana


✔ nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana


Trajanje mjere: 12 ili 24 mjeseca


Više informacija o mjeri možete pronaći na www.mjere.hrNatrag
scroll to top