Povo" />

Obilježen dan Općine Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obilježen dan Općine Selca


Povodom Dana Općine Selca održana svečana sjednica Općinskog vijeća. U nastavku prenosimo govor načelnika povodom ove svečanosti.


 

Poštovani gospodine predsjedniče Općinskog vijeća, poštovani vijećnici, predstavnici političkih stranaka, predstavnici kulturnih i športskih udruga, predstavnici Crkve, kao i svi ostali nam dragi gosti. Dozvolite mi da vas od srca pozdravim kao općinski načelnik u svoje osobno ime, u ime svojeg zamjenika gosp. Ordića, te u ime svih djelatnika Općine, našega vrtića, knjižnice i čitaonice.


Prije svega želim čestitati svim žiteljima Općine i svima nama predstojeći Dan Općine Selca i dan naše nebeske zaštitnice Gospe Karmelske, uz želje da nam se općina razvija i bude pouzdan servis svih naših građana i vrijedan partner svim našim poduzetnicima.


U proteklom razdoblju na području općine realizirani su brojni projekti koji su zasigurno pripomogli podizanju komunalnog standarda i gospodarskog razvoja općine, od čega izdvajam izgradnju kanalizacije i obnovu vodovodne mreže u Povljima, Sumartinu i Puntinku, nove ceste,  plaže, uređenje trgova, šetnica i javnih površina, prostorno plansku / razvojnu dokumentaciju, ulaganja u općinske nekretnine…


Općina Selca nastavlja voditi svoju razvojnu politiku u vidu kontinuiranog poboljšanja komunalnog standarda, razvoja infrastrukture, poticanja razvoja glavnih gospodarskih grana (kamenarstva, poljoprivrede i ribarstva, malog i srednjeg poduzetništva, tradicionalnog obrtništva i naravno turizama kao gospodarske grane koja je u posljednjih nekoliko godina u stalnom porastu.


Od prvog dana mandata shvatili smo da je permanentna priprema projektne dokumentacije i rješavanje brojnih imovinsko pravnih odnosa od presudnog značaja za bilo koji razvoj. U tome smo bili vrlo uspješni, a sada je napokon došlo vrijeme da kapitaliziramo sve te aktivnosti te da kroz ulaganja u našu imovinu potaknemo razvoj cijele nam općine.


Jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata u proteklom razdoblju je projekt „Selca – kulturno srce Brača“ koji se gotovo u cijelosti financira sredstvima europskih strukturnih fondova. Većina vas je upoznata s ovim projektom i vjerujem svjesna njegovog značaja za Općinu Selca.


Obnovom Didolića dvora, Parka Tolstoj i Župnih crkava,  Selca dobijaju toliko nužne sadržaje za razvoj najvažnije gospodarske grane – turizma, a ulaganjem u ostalu infrastrukturu postajemo Općina koja zna što hoće i koja se razvija  po mjeri ljudi koji ovdje žive ali i povremeno dolaze i borave.


Trenutno imamo u cijelosti pripremljenu projektnu dokumentaciju za novu općinsku plažu u Sumartinu u vrijednosti od 8 milijuna kuna, projekt mrtvačnice u Selcima (čija izgradnja napokon kreće), projekt rekonstrukcije lokalnih nerazvrstanih cesta, te na desetke idejnih rješenja raznih infrastrukturnih ali i kapitalnih projekata, posebno onih koji se odnose na uređenje pomorskog dobra od čega izdvajam skoru realizaciju - uređenje sportsko rekreacijske luke s rotorom u uvali Radonja kao i projekt nove ribarske luke u Sumartinu. Samo za ova dva pomorska projekta osigurali smo projektne dokumentacije u vrijednosti od 500.000 kn a prije nekoliko dana s ŽLU SDŽ dogovorili i realizaciju u što skorijem roku. Sama LU je prepoznala kvalitetu i značaj ovih projekata te im se na poseban način u ime svih nas ovdje okupljenih i zahvaljujem!


Vrijednost predviđenih ulaganja je preko 15 milijuna kuna, a osim navedenih aktivnosti već ovog ljeta LU je obećala završetak sanacije velog mosta u Povljima i sufinanciranje preostale projektne dokumentacije za ribarsku i sportsku luku u Sumartinu.


U kratkoročnom planu je i realizacija projekta rotora na glavnoj raskrsnici u Selcima, a isti će biti financiran sredstvima Hrvatskih cesta. Za ovaj projekt Općina već užurbano priprema projektnu dokumentaciju kako bi se isti mogao što skorije i realizirati.


Također nam preostaje kapitalni projekt ceste Pučišća – Povlja gdje u nadolazećem razdoblju planiramo napraviti vrlo konkretne aktivnosti kako bi i ovaj projekt saživio i bio okosnica razvoja ovog dijela Brača.


Rad na rekonstrukciji i izgradnji komunalnih vodnih građevina naš je prioritet, a nakon upravo završenih sustava u Sumartinu u vrijednosti od preko 3,5 milijuna kuna, krećemo s novim projektima u Povljima, Selcima i na Puntinku. Za realizaciju ovih projekata osim našeg Vodovoda veliku pomoć daju Hrvatske vode i MRRFEU; vjerujem da ćemo na isti način nastaviti raditi (graditi) i u budućnosti.


I dalje idemo s izmjenom energetski neučinkovite javne rasvjete, a u posljednjih godinu dana pribavili smo i ugradili nove javne rasvjete u vrijednosti od preko 600.000 kn. Od značajnijih ulaganja izdvajam projekt povaljske rive i selačke šetnice.


Općina Selca već nekoliko godina priprema svoju novu gospodarsku zonu Konopice. Za istu je izrađen UPU, a u postupku je rješavanje energetike, vodoopskrbe i prometnice kao i ostalih aktivnosti uređenja zone. Općina planira i otkup zemljišta upravo iz razloga jer se radi o projektu koji je  od posebnog interesa za Općinu Selca, a razvoj gospodarstva i poticanje zapošljavanja naš je primarni cilj  i misija.


U razdoblju koje je za nama velike smo napore uložili u održavanje i čišćenje javnih i zelenih  površina, održavanje poljskih puteva gdje smo uložili znatna financijska sredstva, asfaltiranje lokalnih prometnica, nastavilo se je s izgradnjom sekundarne mreže vodoopskrbe i kanalizacije te još niz drugih manjih zahvata kojima nastojimo održavati urbani izgled naselja i na taj način izravno doprinjeti ugodnijem boravku mještana i posjetitelja.


Samo za pripremu ove turističke sezone utrošili smo preko 500.000,00 kn. Plaže su dohranjivane sa novim žalom, uređena je plaža kod brodogradilišta u Sumartinu, postavljene su zaštitne plažne ograde, u Povljima je saniran dio oštećene plaže na predjelu Okuč, angažiran je „traktor“ koji je usitnajvao kamen u Tičjoj luci, nabavljeno je komunalne opreme u vrijednosti od preko 200.000 kuna.


Prije ove sezone je asfaltirano nekoliko oštećenih ulica (u Selcima Ulica Gospe Karmelske / Kačina, na Puntinku ulica Put ružmarina do okretišta, U Novom Selu ulica Pod Selo i gospodarska zona Kupinovica, te u Povljima ulica Brdanjak.


Vrijednost radova je 1.000.000 kn, a PZ Selčanka je u sufinanciranju sudjelovala s preko 100.000 kn. Ovom prilikom na poseban način zahvaljujem našoj PZ Selčanki na svesrdnoj logističkoj ali i financijskoj pomoći u realizaciji ovih aktivnosti.  PZ Selčanka također sudjeluje i u svim akcijama betoniranja poljskih / protupožarnih puteva kroz donacije potrebnog materijala.


U protupožarne puteve se ulažu znatna financijska sredstva a u tim aktivnostima gotovo uvijek aktivno sudjeluju naši mještani – poljoprivrednici te im ovom prilikom zahvaljujem na trudu i angažmanu.  Ovih smo dana svjedoci koliko su takvi putevi potrebni da bi se spriječila tragedija i izbjegle veće materijalne štete. Nažalost baš ovaj, požarom zahvaćeni predio nije obuhvaćen protupožarnim putevima i o tome svakako moramo voditi računa u nadolazećem razdoblju.


Od radova koje očekujemo u skorijoj budućnosti (do kraja ove godine) ističem unutarnje uređenje zadružnog doma u Povljima (sportske dvorane), sanaciju prostorija ambulante u Selcima i početak gradnje nove mrtvačnice (dvorane za ispraćaje).


U svom radu Općina Selca i njena uprava nastoji biti prije svega transparentna u svom radu jer je to ključ partnerskog odnosa s našim građanima. Godinama se provode razna istraživanja koja mjere stopu transparentnosti a u tome je naša općina uvijek pri samom vrhu.


Nedavno je provedeno još jedno istraživanje Instituta za javne financije koje se odnosi na otvorenost lokalnih proračuna gdje smo ostvarili maksimalnu ocjenu 5/5. To nam je poticaj da budemo još bolji i dokažemo da ovi rezultati nisu slučajni.


Općina Selca nastavlja s e-projektima, nakon uspostavljenog WEB GIS preglednika, planiramo uvesti još niz e-usluga, kako bi omogućili građanima lakše i jednostavnije pretraživanje informacija i ubrzali rješavanje svakodnevnih problema.


U ovim nestabilnim vremenima – kako za našu Državu, jednako tako i za nas na lokalnoj razini – nastavili smo brinuti o svim slojevima našeg stanovništva, kao i o njihovim potrebama.


Imamo ustrojen predškolski odgoj, koji u cijelosti samostalno financiramo, također, imamo i DVD, koji s trenutnim postavom mladih i sposobnih ljudi služi na čast i ponos Općini Selca, te u cijelosti zadovoljava naše potrebe u vidu civilne zaštite stanovništva, te zaštite od požara. Naš DVD je partner u projektu novog vatrogasnog doma kojeg ćemo zajedničkim snagama kandidirati na EU fondove. Projektnu dokumentaciju financira Općina iz vlastitih sredstava i županija.


Osnovno - školsko obrazovanje u našoj općini se financira županijskim sredstvima a općina pomaže u osiguravanju određenog nadstandarda (poput uređenja učionica, kupnje opreme ali i organiziranja razmjene učenika s našim prijateljima iz Republike Slovačke).


Općina Selca ima i Općinsku knjižnicu za koju osiguravamo plaću djelatnika te zajedno s Ministarstvom kulture sudjelujemo u nabavci knjižne građe. Knjižnica ima preko 200 korisnika te raspolaže s 15.000 naslova knjiga i modernim multimedijalnim odjelom. Ove godine je Ministarstvo kulture sufinanciralo nabavku nove opreme tako da smo imali nešto konkretnije zahvate u knjižnici a sve s ciljem omogućavanja održavanja raznih radionica, predavanja i edukacija.


Tijekom ljetnih mjeseci u našem mjestu se događaju razne sportske i zabavne manifestacije u organizaciji SD Takmac. Projekt Sportskog lita Selca je nadaleko poznat i može biti živi primjer drugima na koji način mladi svojim aktivnim uključivanjem mogu doprinjeti razvoju i promidžbi svoje općine. Na posebni način zahvaljujem svima i veselim se budućim zajedničkim projektima!


Sa sličnim aktivnostima se je angažiralo i Sportsko društvo Fortuna u Povljima koje ima punu podršku Općine Selca u njihovim nastojanjima da aktiviraju događanja u svom mjestu tijekom, ne samo ljetnih mjeseci već i cijele godine. S ŠD Fortuna uspješno smo krenuli u projekt obnove Zadružnog doma (sportske dvorane) gdje smo napravili, zahvaljujući iznimno dobroj obostranoj suradnji vrlo konkretne stvari, što očekujem i u budućnosti.


Ne mogu propustiti da se na poseban način ne zahvalim svim mladim ljudima koji su preuzeli inicijativu u svoje ruke i odlučili napraviti nešto dobro, pozitivno i hvalevrijedno za svoje mjesto i za svoju općinu. Dragi prijatelji rad s Vama je pravo zadovoljstvo te se istome nadam i u vremenima koja su pred nama.


Općina nikada nije odbila potrebite, socijalno ugrožene, kao ni starije i nemoćne građane kojih ima nažalost sve više i više. Pomažemo u vidu dodjele jednokratnih novčanih pomoći, pomoći u naravi, osiguravanjem pripomoći u kući (preko udruge Sv. Vinka Paulskog i udruge Ruka), te u suradnji sa Županijom svake godine dijelimo sredstva za ogrjev.


Rodiljne naknade i dalje isplaćujemo po principu:  3.000 kn za prvo dijete, 5.000 za drugo, te 8.000 kn za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. U proteklom mandatu isplaćeno je preko 250.000,00 rodiljnih naknada za ukupno 62 djece.


Općina stipendira učenike i studente (na razini godine dajemo 16 redovnih stipendija ne računajući jednoklratne pomoći), a u prošlom mandatu za ovu namjenu je utrošeno preko 450.000 kuna.


Na kraju se želim zahvaliti na svemu što je učinjeno u vremenu od 1993., od kada postoji naša Općina: prije svega svim žiteljima koji su dali najveći doprinos u izgradnji i razvoju naše Općine, svim općinskim vijećnicima, dosadašnjim općinskim poglavarstvima, načelnicima općine, svim djelatnicima, našoj Županiji na čelu sa županom Blaženkom Bobanom i njegovim zamjenicima, našim župnicima koji su skrbili za naš duhovni život i molili za naše uspjehe, poslovnim partnerima sa kojima vrlo uspješno odrađujemo brojne investicije, svima onima koji su na bilo koji način pomogli razvoju naše općine, i svim ljudima dobre volje koji nas podržavaju.


Svi zajedno možemo ostvariti velike stvari koje će jamčiti gospodarski, ekonomski ali i kulturološki uzlet naše ponosne Općine! Vrlo sam zadovoljan i sastavom našeg novog Općinskog Vijeća, imamo dosta mladih i perspektivnih ljudi koji će zasigurno doprinjeti stvaranju kvalitetnih odluka koje će biti od koristi svim našim građanima i poduzetnicima.


Neka nam bezuvjetan rad za opće dobro,  ljubav prema Domovini i svakom čovjeku bude svima skupa vodilja u našim zajedničkim nastojanjima da sva naša naselja budu ljepša, sadržajnija i bolja mjesta za život sviju nas.


Srdačno vas svih skupa pozdravljam i zahvaljujem na pažnji!Natrag
scroll to top