Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Selca


Ured državne uprave SDŽ saziva prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca


 

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("NN" br. 144/12 i 121/16) i točke 1. Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave Klasa: 023-01/17-01/217, od 25. svibnja 2017. godine


sazivam novu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Selca za dan 14. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca sa sljedećim dnevnim redom:


(utvrđivanje kvoruma)


1. Izbor Mandatne komisije,


2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,


- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,


- svečana prisega članova predstavničkog tijela,


3. Izbor komisije za izbor i imenovanja,


Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.


 


Predstojnik po ovlaštenju Vlade RH


Veljan Radojković, dipl. pravnik Natrag
scroll to top