Intervju za kraj godine - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Intervju za kraj godine


U nastavku donosimo intervju načelnika Općine Selca kojeg je za kraj godine zatražila i objavila najpopularnija bračka web stranica braconline


 

U ovo predblagdansko vrijeme, na samo isteku tekuće godine odlučili smo kontaktirati sve naše načelnike općina i Gradonačelnicu Supetra i zamoliti ih da kroz jedan kraći intervju, iz svoje i naše lokalne i svakodnevne vizure, prokomentiraju razdoblje koje je za nama i daju nam svoja predviđanja za vrijeme koje tek dolazi. Svima smo uputili ista pitanja i ponudili im da intervju snimimo i objavimo video zapis ili da na njih odgovore pismeno. Neki su se na naš poziv odazvali na čemu im zahvaljujemo a neki nažalost nisu no nadamo se da će prigodu da o realiziranim projektima i planovima za budućnost informiraju svoje sumještane i naše čitatelje iskoristiti dogodine.


Seriju intervjua počinjemo sa Općinom Selca i njihovim načelnikom, gospodinom Ivanom Marijančevićem

 


Opišite nam ukratko godinu koja je evo pri kraju iz perspektive načelnika.


Godina koja je sada na samom odmaku vrlo je značajna za Općinu Selca. U proteklom smo se razdoblju konsolidirali, proveli uknjižbu vrlo vrijednih općinskih nekretnina, izradili potrebnu i korisnu projektnu dokumentaciju za nekoliko kapitalnih projekata i javili se na više natječaja - neke smo već i dobili. Sve to ima za cilj poboljšanje standarda naših građana te stvaranje preduvjeta za ugodan i pristojan život na našem Škoju. Naravno da ima puno problema, ali te probleme treba gledati kao izazove i rješavati ih na najbolji mogući način. Želja nam je bila da osiguramo pristojni komunalni standard (u čemu smo po mom mišljenju bili uspješni, iako još ima puno prostora za poboljšanja), da osiguramo visoku kvalitetu sadržaja i usluga koje su u našoj nadležnosti (vatrogastvo, predškolski odgoj, socijalna i zdravstvena skrb, briga o djeci i mladima, uslugu narodne knjižnice, servis turističke zajednice, komunalne usluge...). Sve su to usluge koje osiguravaju određeni standard građanima. Ponosan sam što smo ih uspješno ustrojili i što funkcioniraju na zadovoljstvo sviju nas.


 


U kojoj ste mjeri zadovoljni poslom koji se u vašoj općini odradio u vašem dosadašnjem mandatu?


Nikad ne možete biti potpuno zadovoljni, jer da je drugačije moj posao ne bi imao smisla. Uvijek treba težiti boljem, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Upravljanje lokalnom samoupravom, poglavito u našem slučaju kada imate četiri potpuno ravnopravna mjesta, a sredstava često puta jedva za jedno, obavljanje ove časne, ali i vrlo odgovorne dužnosti je iznimno složeno te zahtjeva visoku dozu odgovornosti. Što se tiče obavljenog posla i više sam nego zadovoljan jer sam svjestan što se i koliko može odraditi u ovom relativno kratkom vremenskom razdoblju. Prije sam spomenuo uknjižbu imovine kao i izradu projektne dokumentacije. To je veoma naporan i skup posao koji se neopravdano ne valorizira kod građana jer se smatra „da uspješan načelnik gradi", iako nikako ne možemo ignorirati činjenicu da bi uopće došli u fazu gradnje morate projektirati, kao i ishoditi sve potrebne i nepotrebne dozvole, odnosno suglasnosti. Svakom dobronamjernom čovjeku mora biti jasno da ovaj papirnati i nevidljivi posao predstavlja više od 50 % bilo kojeg projekta. Tragovi našeg rada su svugdje oko nas a svako poboljšanje koje se dogodilo nakon naših intervencija, mene osobito raduje i veseli. Imali smo značajna ulaganja u razvoj protupožarnih - poljskih puteva, turističke infrastrukture (vidikovci, plaže, biciklističke staze), ulaganja u mrežu javne rasvjete, nabavku kontejnera, opremanje helidroma, ulaganja u groblja, šetnice, ulice, trgove... Sve ono što podiže komunalni standard naših građana.


 


Kada bi trebali izdvojiti neke od projekata koji su realizirani pod vašim vodstvom i na koje ste posebno ponosni koji bi to bili?


Ukoliko moram, mogu izdvojiti projekt proširenja i opremanja helidroma za noćno slijetanje helikoptera. Taj helidrom u Novom Selu za sada jedini pruža mogućnost sigurnog slijetanja medicinskih helikoptera HRZ-a, kako danju tako i noću, te je jedini takve vrste na otoku što me čudi, jer je osiguravanje visoke razine zdravstvene skrbi naših građana, ali i gostiju naša dužnost i obveza. Nije to naravno kapitalni projekt, ali je sugurno projekt koji život znači.


Ono što svakako moram istaknuti je razvoj komunalnih vodnih građevina (vodoopskrba - kanalizacija) u koju smo u ovom mandatu (do sada) uložili preko 3 milijuna kuna, a pred realizacijom je još oko 2 milijuna. Nadalje ističem projekt nove plaže na Puntinku (II. faza kreće odmah nakon Nove godine), vidikovac u Povljima, uređenje zgrade TZ-a u Sumartinu, stavljanje u funkciju gotovo svih poslovnih prostora u vlasništvu općine, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa zgrade Zadružnog doma u Povljima, Selačke Sokolane, uređenje i asfaltiranje preko 3 km ulica, preko 5 km poljskih puteva, uspostavljanje sustava odvajanja komunalnog otpada, gotovo 1 milijun kuna uloženih u javnu rasvjetu...


Mislim da nema smisla ići dalje, jer svaki realizirani projekt pa i onaj najmanji, je od osobitog interesa za Općinu Selca.


 


Koji se radovi i projekti danas izvode u vašoj općini?


U tijeku su radovi na sekundarnoj mreži kanalizacije u Sumartinu, predio Crkovnjak u vrijednosti od preko 2 milijuna kuna za koji projekt smo već osigurali sredstva. Pred realizacijom su i neki manji zahvati u prostoru koji za cilj imaju poboljšanje prometne sigurnosti ali i podizanje nivoa turističke ponude (sanacija ulica, izgradnja potpornih zidova i pozdiđa, uređenje ulaza u Selca (glavna raskrsnica) na način da se proširi postojeća lokalna cesta kao i spoj s državnom cestom (D-113), konkretni radovi na plažama u Sumartinu, Povljima i Puntinku, uređenje uknjiženih općinskih nekretnina, sanacija i uređenje mostova (gatova) u Povljima i Radonji.


 


Recite nam nešto o projektima koji su pred realizacijom? Koji su to i što će oni donijeti stanovnicima vaše općine?


Od kapitalnih projekata pred samom realizacijom je nova mrtvačnica u Selcima. Doista je nevjerojatno da u 21. stoljeću nemamo taj osnovni standard za naše građane. Smatram da s pokojnima treba postupati s visokom dozom pijeteta, a ovaj me projekt veseli iz razloga što će biti realiziran baš u mojem mandatu, iako se o njemu priča zadnjih 20-ak godina. Svjestan sam da određeni broj građana smatra da to i nije baš razvojni projekt,  ali moram istaknuti da je nužan i potreban, a u tome se vjerujem velika većina građana slaže sa mnom. Mrvačnica ili kako se službeno zove „dvorana za ispraćaje" će biti  reprezentativna kakvu Selca i zaslužuju (nikako pretjerana, jer nije vrijeme za nepotrebno rasipanje proračunskih sredstava), bez obzira što će projekt gotovo u cijelosti biti financiran uz pomoć vanjskih izvora financiranja.


U pripremi imamo još podužu listu projekata te smatram da ovom prilikom nemamo vremena svima njima posvetiti jednaku pažnju, ali ipak  moram nabrojiti bar one najveće: projekti na pomorskom dobru - ribarska luka Sumartin, Sportska lučica Radonja, Rotor u Radonji, zatim projekt nove općinske plaže u Sumartinu i vatrogasni dom su projekti čija ukupna vrijednost prelazi 30 milijuna kuna!


Pred ugovaranjem je projekt opremanja nove gospodarske zone „Konopice", novi projekti komunalnih vodnih građevina u svim mjestima (ponajviše u Povljima i Sumartinu), projekt općinskih stanova na katu u Sololani (koju smo prije mjesec dana uknjižili na Općinu), projekt doma za starije i nemoćne u Novom Selu (zgrada Stare Škole), uređenje dvorane u Povljima (koji radovi kreću kroz sljedećih mjesec dana a odnose se na izmjenu krova i unutarnje kompletno uređenje...), projektna dokumentacija sveobuhvatne rekonstrukcije 7 km lokalnih nerazvrstanih cesta...


 Da zaključimo ovu listu projekata na samom kraju ističem jedan na koji sam osobito ponosan. To je projekt „Selca - kulturno srce Brača" kojim se uz nedavno odobrena sredstava iz europskih strukturnih fondova  ide na pripremu dokumentacije i rekonstrukciju iznimno vrijedne kulturne baštine - Didolića dvori, Park Tolstoj i Župnih crkava. O ovom projektu bi mogao govoriti danima što naravno sada ne mogu, ali vjerujem da će biti još prilike. Samo mala napomena, u prvoj fazi izrađujemo potrebnu projektno - tehničku dokumentaciju u vrijednosti od 2,7 milijuna kuna, a nakon toga idemo u drugu fazu - obnovu u vrijednosti od preko 40 milijuna kuna.


Zaključak, velike nade polažem na EU sredstva jer je upravo odobravanje našeg projekta dokaz da svaka općina pa i ona najmanja može do njih uz malo truda i puno mukotrpnog rada.


Natalitetna politika je jedno od najosjetljivijih pitanja u našoj zemlji a otočke zajednice poput naše su u tom smislu najranjivije, što vaša općina, u okviru svojih mogućnosti i odgovornosti naravno, čini  na tom polju?


Očito premalo s obzirom na vrlo nepovoljnu demografsku sliku . Naša Općina broji prema zadnjem popisu 1800 ljudi a prema statističkim pokazateljima gotovo 1.000 ljudi je na ovaj ili onaj način radno neaktivno. Dalje ne treba govoriti jer situacija nije baš najbolja. U ovakvom slučaju imate dvije opcije; ili ćemo stajati po strani i govoriti „da je to tako jer tako mora biti" ili nešto poduzeti. Slutite naravno moj izbor - problem smo detektirali i vrlo mu ozbiljno pristupamo. Nastojimo postojećoj populaciji olakšati život koliko god je to moguće u vidu dodjela rodiljnih naknada (u rasponu od 3.000 do 8.000 kn / po djetetu), stipendiranjem učenika i studenata (učenici 500 kn/mj - studenti 800 kn / mjesečno), jednokratnim pomoćima obiteljima i kućanstvima, subvencioniranjem cijene dječjeg vrtića (koje je među nižima na otoku) te drugim oblicima pomoći roditeljima s dvoje i više djece koji su nezaposleni, odnosno bez redovitih prihoda).


Jedan od aktualnih projekata novih općinskih stanova na katu Sokolane u Selcima je upravo pokazatelj da se trudimo mladim obiteljima pružiti sve ono što zaslužuju, kako bi mogli bar donekle imati pristojan život. Također pokušavamo iznaći rješenje proširenja postojećeg vrtića kao i izgradnje objekta gdje bi smjestili jaslice a sve iz razloga kako bi olakšali život zaposlenim roditeljima s malom djecom.


U protivnom svi ovi prije spomenuti projekti nemaju baš nikakvog smisla iz razloga jer neće biti ljudi, a bez ljudi nema života ni u jednoj zajednici pa tako ni u našoj.


Već 4 godine organiziramo razmjenu naših učenika s njihovim vršnjacima u Republici Slovačkoj. Poveznica tih razmjena je poznati slovački književnik i liječnik Martin Kukučin. Na taj smo način omogućili djeci da potpuno besplatno odlaze na skijanje i upoznavaju nove kulture i običaje. Naši prijatelji Slovaci dolaze ljeti kod nas na more. I ovo je jedan od načina da naša djeca ne budu zakinuta za neke stvari koje im nažalost, zbog teške financijske situacije, većina roditelja ipak ne može pružiti. Ovo je iznimno zahtjevno i skupo ali svaka kuna uložena u našu djecu je korisno i pametno uložena kuna!


 


Opišite nam, molimo Vas, u nekoliko rečenica vaše planove za budućnost?


U ovaj mandat sam ušao energično i pun želje da promijenim stvari na bolje. Bilo je dobrih i onih manje dobrih poteza, ali tako je i u životu. Ne reče se zaludu da „tko ne radi taj i ne griješi". Smatram da sam malo zreliji nego prije četiri godine i da na neke stvari ipak gledam dosta realnije, odnosno prizemnije. Puno smo toga pokrenuli te sam uvjeren da ćemo uz podršku naših mještana većinu ovih projektata zajedno i realizirati u nadolazećem razdoblju.


Želja mi je da Općina Selca bude uspješna, a ljudi zadovoljni. To je bit svega, jer bez ljudi i zdravog poduzetništva (radnih mjesta) nema ni uspjeha, a ni smisla raditi na bilo kojem projektu.


Optimistično gledam na sutra jer imamo nebrojeno puno, nažalost još uvijek nedovoljno iskorištenih kapaciteta i resursa u kojima se kriju neslućene mogućnosti. Vjerujte mi, naša mala općina je nebrušeni dijamant kojem fali „z" za zasja u svom punom sjaju. Kao jedan od bitnih pokazatelja da smo na dobrom putu je i prije koji dan usvojen Proračun za 2017. godinu težak 17 milijuna kuna. Samo za usporedbu od prijašnjih godina, plan od jedva 7 milijuna se činio nedostižnim. Proračun je razvojan ali i socijalan, jer bez obzira na sve projekte koji nas čekaju nećemo zaboraviti na sve one skupine kojima smo potrebni i koji očekuju našu pomoć. Žao mi je što se taj do sada najkvalitetniji proračun politizirao, i što je bio sredstvo pokušaja izazivanja umjetno stvorene krize.


Srećom predvladao je zdravi razum ljudi te stavljanje javnog interesa ispred politike, odnosno politikanstva! 


Za kraj imate li neku poruku za vaše sugrađane?


Svim mojim sugrađanima želim sretan i blagoslovljen Božić, zahvaljujem im na podršci koju su mi dali i koju mi još uvijek daju. Idemo skupa i zajedno u Novu 2017. godinu ostvariti sve ono što nam je potrebno da bi nam sutra svima skupa bilo bolje!


U ime naših čitatelja zahvaljujemo vam se na odazivu na ovaj intervju!Natrag
scroll to top