Park Tolstoj - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Park Tolstoj


Park je sada uredan, pročišćen od suvišne vegetacije i spreman za ostale aktivnosti koje ga očekuju u bližoj budućnosti.


 

Kao što ste vjerujem upoznati, prošlog mjeseca  je Općini Selca odobren projekt obnove kulturne baštine preko programa „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" - aktivnost A, koja uz kompletno uređenje nekretnine "Didolića dvori" kao kulturno interpretativnog centra općine, predviđa i uređenje zasigurno najvrijednijeg hortikulturnog dobra - Parka Tolstoj.


Park je uređen početkom 20. stoljeća, u duhu tadašnjeg vremena i novih ideja o panslavizmu koje je promovirao tadašnji općinski liječnik Matej Bencúr, porijeklom iz Slovačke (poznat kao književnik Martin Kukučin) te je prozvan „Park Tolstoj".


Godine 1911. javila se zamisao da se u njemu podigne i kakvo obilježje, spomenik naslovnom piscu, što je i učinjeno. Kamena bista Lavu Nikolajeviču Tolstoju je postavljena 1914. godine u središtu spomenutog parka. Isklesali su je polaznici Klesarske obrtne škole, prema modelu češkog kipara Jaroslava Barde. Bista je smještena na kamenom podestu i oko nje je uređen oktoaedarski perimetar sa kamenom ogradom visine 75 cm. Uz spomenik dodatni sadržaji su svojevrstan vidikovac organiziran u sjevernom dijelu parka sa zanimljivom konfiguracijom rampi i prilaznih putova, te spomen ploča koja obilježava otvaranje parka 1911. godine, skulpturalnih vrijednosti (umetnuta u zidu od kamena) te kamena klupa, također visokih umjetničkih vrijednosti. Kamenu klupu je nužno kompletno rekonstruirati jer je "ukopana" u beton i ograđna kamenim pločama. Ovakav vid ulaganja u park je bio potpuno nepotreban te je očigledno da se nije vodilo računa o spomeničkim vrijednostima pojedinih parkovnih sadržaja (spomenika).


Kasnije je podignut kameni križ u istočnom dijelu parka u spomen groblja koje je bilo nasuto u vrijeme uređenja parka, te je popločan dio ispred spomen ploče i kamene klupe. Kroz vrijeme je vegetacija, posebice borovi, izrasla te park pruža kvalitetan zasjenjeni prostor u ljetnim vremenima te ugodan ozelenjen prostor u zimskim vremenima. Park je doživio niz preinaka i parcijalnih sanacija, ali unatrag 100 godina nije doživio adekvatnu sanaciju i obnovu koja je tretirala prostor u cijelosti.


Većina elementa uređenja je pod zubom vremena istrošena i zastarjela, dodatno vizualnim pregledom uočena je deformacija istočnog ogradnog zida, te niz parcijalnih oštećenja podziđa vidikovca. Ne postoji sustav odvodnje oborinskih voda, te adekvatni sustav osvjetljenja. Stoga je potrebna rekonstrukcija i osuvremenjivanje cijelog obuhvata. Park se koristi kao otvorena pozornica za klapske i druge kulturne susrete što ukazuje na kvalitetu  prostora kojeg  je potrebno uvažiti i sačuvati i adekvatno opremiti u budućem korištenju.


Analiza trenutnog stanja čestice zemlje Parka Tolstoj u katastarskoj općini Selca (Područni ured za katastar Split, Ispostava Supetar) ima oznaku 354/2 pod kojom je evidentiran park površine 3230 m²; a u naravi predstavljaju cjelinu parka s šetnicama, popločanim površina i spomenicima površine 3072 m² i trafostanice smještene na sjevernom uglu parka kao odvojena cjelina.


Opis planiranih zahvata prema analizi trenutnog stanja identificirane su komponente ulaganja u sklopu parka Tolstoj:


1. Pozornica na otvorenom - Uz već tradicionalne klapske susrete, želja je da se omogući i organizacije drugih vrsta kulturnih manifestacija. Za ove događaje koristio se zaravnati plato u sjeveroistočnom dijelu parka, koji će se nastaviti korisiti i dalje. U tu svrhu predviđena je provedba sve potrebne infrastrukture (rasvjeta, električne instancije i sl.) i nabavka potrebne opreme (montažna pozornica cca 4x6 m i cca. 300 sjedalica, projektor i platno, prijenosna rasvjetna tijela, itd.).


2. Dječje igralište cca 150 m² - U povijesnoj jezgri nedostaje adekvatno uređeno dječje igralište, a i u neposrednoj blizini parka nalazi se osnovna škola i dječji vrtić. Dječji vrtić „Selca" pohađa 52 djece, a osnovnu školu u Selcima pohađa 110 polaznika. Stoga je logičan smještaj dječjeg igrališta u sklopu ovoga parka. Predviđen je u sjeverozapadnom dijelu parka u veličini od 150 m², a pravu poziciju i veličinu treba utvrditi u idejnom rješenju cijeloga parka. Igralište treba urediti i opremiti u skladu sa odredbama iz PPU općine Selca i svim zakonskim odredima i normativima kojim podliježe takva vrsta zahvata.


3. Hortikulturno uređenje parka cca 2.920 m² - Potrebno je izvršiti sanaciju svih ogradnih zidova i podzida unutar parka, svo oštećeno kamenje potrebno je zamijeniti, na potrebnim mjestima zidove u potpunosti rekonstruirati i konstruktivno sanirati. Postojeće šetnice urediti sa adekvatnim rubnjakom i svim potrebnim slojevima. Odabrati završni sloj koji će osigurati konzistenciju i hodnost po svim vremenskim uvjetima. Provesti kanale 50/89 za skupljanje i odvodnje oborinske vode i prateće upojne bunare kako bi se osigurala od poplavljivanja i drugih oštećenja od vode.


Osigurati adekvatnu rasvjetu različitih ambijentalnih i prostornih aspekata, osvjetljavanje pojedinog spomenika, osvjetljavanje šetnica, osvjetljavanje manifestacija koje se održavaju u parku, itd.


Osigurati sve restauratorske radove na spomenicima i kamenoj klupi kako bi se očistili od utjecaja atmosferilija i daljnjeg propadanja. Predvidjeti dodatnu urbanu opremu u vidu klupa, koševa za smeće i drugih elemenata koji će omogućiti adekvatno svakodnevno korištenje parka.


Predvidjeti analizu postojeće hortikulture, njenu eventualno sanaciju i obnove kao i osmisliti nove elemente krajobraznog uređenja.


Svi planirani radovi spadaju po Pravilniku o jednostavnim građevnima i radovima (NN 79/14; 41/15; 75/15) u jednostavne radove za koje je prema čl. 4. potrebno izraditi glavni projekt, ali nije potrebno izdavanje građevinske dozvole.


Izvadak iz natječajne dokumentacije


Budući da su trenutno u tijeku pripreme za projektiranje uređenja Didolića dvora, Župnih crkava i Parka, Općina Selca je pristupila „pripremi terena" za spomenute aktivnosti te je izvršeno detaljno uređenje hortikulture Parka koja se utjecajem vremena „otela kontroli".


Park je sada uredan, pročišćen od suvišne vegetacije i spreman za ostale aktivnosti koje ga očekuju u bližoj budućnosti.


U nastavku donosimo foto-dokumentaciju po principu „prije - poslije", ali za kompletni doživljaj ipak morate osobno posjetiti ovaj jedinstveni prostor u našoj općini...


Park prije uređenja hortikulture...





 


Park nakon preventivnog uređenja hortikulture...



 




Detalj s ljetnih kulturnih događanja u Parku...



 







Natrag
scroll to top