Svečano potpisivanje Ugovora u Splitu - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Svečano potpisivanje Ugovora u Splitu


Europska je unija dala 40 milijuna bespovratnih kuna za deset projekata za obnovu kulturne baštine, o čemu su premijer i ministri jučer potpisali ugovore.


 

Riječ je o EU natječaju „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine", podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, a pomoću ovih sredstava financira se prva grupa aktivnosti koja se odnosi na pripremu dokumentacije za provedbu projekata.

Kulturna baština u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija definirana je kao područje od posebnog značaja za društveno-gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Ukupno 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je pružanju potpora projektima koji obnavljaju kulturnu baštinu, a podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra te razvoj dodatnih, primarno turističkih sadržaja ili usluga, kako bi se doprinijelo održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.


Projekti za koje su potpisani ugovori 15. listopada 2016.:

Integrirani program Salona, Arheološki muzej Split, 5.245.750,00 kuna
Perpetuum baštine, Grad Kaštela, 5.491.700,00 kuna
HVAR - tvrđava kulture, Grad Hvar, 4.539.375,00 kuna
Meštrovićev znak u Hrvatskoj, Muzeji Ivana Meštrovića, 4.152.608,00 kuna
SELCA - Kulturno srce Brača, Općina Selca, 2.734.225,00 kuna
Sakralno - turistička ruta Tučepi, Općina Tučepi, 1.589.500,00 kuna


SUTIVAN - Prijateljima vrata otvorena, Općina Sutivan, Brač, 3.059.100,00 kuna
Split - mjesto dodira sporta i kulture, Grad Split, 6.392.000,00 kuna
Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu, Muzej Grada Šibenika, 1.847.814,00 kuna
Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša, Grad Drniš, 3.658.650,00 kuna


 


Izvor: MRRFEUNatrag
scroll to top