Selca - kulturno srce Brača - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Selca - kulturno srce Brača


Općini Selca odobren projekt obnove kulturne baštine preko programa „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" - aktivnost A


 

Na adresu Općine Selca pristigla je službena Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu projekta "Selca - kulturno srce Brača" - faza A (aktivnosti vezane uz pripremu projektne dokumentacije) u ukupnom iznosu od 2.428.587,50 kuna!


Realizacijom integriranog programa "Selca - Kulturno srce Brača" planira se valorizirati, unaprijediti i promovirati bogata lokalna kulturna baština, koja je sada zapuštena i nefunkcionalna, s ciljem otvaranja radnih mjesta u kulturi i turizmu i generiranja većeg interesa inozemnih i domaćih posjetitelja, a čime se direktno utječe na unaprjeđenje kvalitete kulture, razvoj turizma, edukacije i poboljšanja razine svakodnevnog života stanovnika Brača i Hrvatske u cijelosti.


Program uključuje revitalizaciju sljedećih lokaliteta:


- Z-5584 - Didolića Dvori


- Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske


- RST-1527 - Crkva Krista Kralja


- Park Tolstoj


Ovaj integrirani program će biti prekretnica koja će označiti novi život Selca - upravo putem ključnih odrednica povijesnog razvoja koje se revitaliziraju i vraćaju u životno tkivo Općine. Analogno navedenom, temeljna ciljna skupina projekta su posjetitelji kulturnih dobara Općine Selca koji će moći uživati u vraćanju života u Didolića dvore, park Tolstoj kao i dvije crkve - Crkva Krista Kralja te Crkva Gospe Karmelske. Ciljna skupina su i zaposleni na području Općine Selca, ponajviše u segmentima turizma, kulture i tradicionalne proizvodnje koja će svoje proizvode prezentirati i prodavati na lokalnom području. Ukupno, fokus projekta usmjeren je i na poduzetnike, odnosno mala privatna domaćinstva koja nude, ili će nuditi smještaj. Ciljna skupina su i razne kulturne udruge i udruge koje promiču očuvanje tradicije i baštine ovog kraja. Revitalizacijom i modernizacijom kulturno - povijesnih lokaliteta njihovo djelovanje dobiva dodatno na važnosti i postaje zamašnjak daljnje kulturne promocije kraja i Općine.


Općina Selca u ovaj projekt ulazi s partnerom - Župnim uredom Gospe Karmelske koji je vlasnik nekretnina za koje se planiraju određene aktivnosti - izvođenje nužnih zahvata na Crkvama Krista Kralja i Gospe Karmelske.


Važno je napomenuti da se u ovoj fazi planira izrada potrebne dokumentacije u vrijedosti od 2.734.225 kn a u sljedećoj fazi (grupa aktivnosti B) se ide u realizaciju projektnih aktivnosti. Procjenjena vrijednost projekta "Selca - kulturno srce Brača" (faza B) je preko 36 milijuna kuna što ćemo kandidirati odmah nakon izrade potrebne projektne dokumentacije!


Više o projektu možete izvršiti uvidom u Izvadak iz natječajne dokumentacije i Elaborat procjene troškova.Natrag
scroll to top