Općina naplatila naknadu od HT za pravo služnosti - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Općina naplatila naknadu od HT za pravo služnosti


Općina Selca regulirala svoje odnose s HT-om i naplatila pripadajuću naknadu za pravo služnosti


 

Općina Selca i Hrvatski Telekom sklopili su 2. ožujka 2016. privremeni Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Općine Selca, na temelju kojeg  je Hrvatski Telekom uplatio u općinski proračun naknadu u vrijednosti 201.255,12 kn (za tri godine unazad) te 67.085,04 kn naknade za 2016. godinu. To je prihod koji se do sada nije naplaćivao, a sukladno potpisanom Ugovoru, Općina Selca će svake iduće godine na temelju naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu od Hrvatskog Telekoma uprihodovati cca. 150.000,00 kn.


Budući da je trenutno na snazi privremeni sporazum HT je obavezan do najkasnije 31. kolovoza 2016. o svom trošku izvršiti detaljne izmjere svih javnih površina na području Općine Selca gdje će se utvrditi stvarno zauzeta površina koja je za sada barem dvostruko veća nego što je to određeno u privremenom sporazumu (11.180,84m). Prema procjenama radi se o ukupno zauzetoj površini od preko 25.000 m za koju će HT Općini Selca plaćati pravo služnosti i to po prosječnoj cijeni od 6 kn / m² pa do 12 kn / m² za zemljišno knjižno uređene površine.Tako je napokon regulirano plaćanje naknade za služnost DTK kablova Hrvatskog Telekoma na nekretninama u vlasništvu Općine Selca i na općem dobru na području Općine Selca. Zakon o elektroničkim komunikacijama je još 2008. godine omogućio infrastrukturnim operatorima stjecanje prava puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, a Hrvatski Telekom ju je izgradio i postavio na području općine. Načelnik Općine Selca je krajem 2015. godine pokrenuo postupak u Hrvatskom Telekomu kako bi se reguliralo pravo služnosti te je nakon svih potrebnih procedura unutar Hrvatskog Telekoma, potpisan privremeni Ugovor a ovog ljeta se očekuje potpisivanje i konačnog Ugovora kojim će se regulirati plaćanje zaostalih i budućih naknada.


Paralelno se ide i na naplatu postavljenih odašiljača ali i drugih vodova koji se nalaze na području Općine Selca.Natrag
scroll to top