Izvješće o radu načelnika za drugi dio 2015. godine - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Izvješće o radu načelnika za drugi dio 2015. godine


Izvješće o radu Načelnika Općine Selca za razdoblje od srpnja do prosinca 2015. godine


 

Na 14. sjednici Općinskog vijeća Načelnik Općine Selca predstavio Izvješće o radu za drugi dio 2015. godine.


Neke od najznačajnijih realiziranih aktivnosti iz Izvješća su:


 


-          Za projekt vodoopskrbe i odvodnje u naselju Sumartin (predio Crkovnjak), koji je logičan sljednik prve faze projekta „Počivale", pribavljena je sva potrebna dokumentacija te je ishodovana građevinska dozvola i proveden postupak javne nabave. Vrijednost investicije 2,2 milijuna kuna. Radovi se očekuju u drugom dijelu godine,


-          Potpisan je četverogodišnji ugovor o održavanju lokalnih nerazvrstanih cesta pomoću kojeg će se jednostavnije ugovarati poslovi održavanja i asfaltiranja ulica po mjestima. Prije ljeta (2015.) sanirana je ulica Tome Didolića, dio Štrade, prostor ispred kino dvorane i jedna ulica u Sumartinu (ukupno oko 2.600 m²). U financiranju ovih radova sudjelovala je i PZ Selčanka s iznosom od 90.000,00 kn. Vrijednost izvedenih radova je 324.500,00 kn.


-          Asfaltirana ulica u Novom Selu - Put ulinova i Rudinica, vrijednost radova 119.800,00 kn,


-          U Povljima je kompletno uređena i betonirana ulica - Put Tičje luke u ukupnoj dužini od cca. 350 m a u istu je postavljen i energetski kabel kako bi što jednostavnije i brže mogli postaviti novu javnu rasvjetu. Općina sufinancirala uređenje s 43.000,00 kn.


-          Nakon dobivenih suglasnosti od strane Hrvatskih cesta pristupilo se je uređenju ulaza u mjesto Selca kao i vidikovca iznad mjesta Povlja. Oba projekta su doprinjela komunalnom uređenju naše općine posebno novi vidikovac u Povljima. Vrijednost investicija je 160.000,00 kn,


-          U postupku je izrada geodetskih elaborata za cca. 7 km ulica u općini, cilj je rješavanje imovinsko - pravnih poslova kao i ukljižba cesta koje su trenutno najoštećenije a sve u svrhu kandidiranja rekonstrukcije istih kroz program ruralnog razvoja (EU sredstva). Geodetski dio posla je odrađen, čekaju se digitalne podloge iz nadležnog ureda za katastar nakon čega će se kompletirati projekt i isti kandidirati kroz mjeru 4 (Ruralni razvoj),


-          U pogledu pripreme projektne dokumentacije za ribarsku luku Sumartin napravljeno je sljedeće:




  • Idejni projekt pristaništa za ribarske brodove (170.000 kn),

  • Ugovoreni geotehnički istražni radovi na lokaciji uređenja obale za potrebe privezišta te izgradnje lukobrana za potrebe projektiranja predmetnih građevina s izradom konačnog geotehničkog elaborata u vrijednosti 80.325,00 kn,

  • Elaborat zaštite okoliša za ribarsku luku i rotor u vrijednosti od 68.500,00 kn

  • Projekt kružnog toka u korjenu uvale Radonja u vrijednosti 87.375,00 kn.



U financiranje projektne dokumentacije uključila se je Splitsko - dalmatinska županija i Županijska lučka uprava.


-          U tijeku je izrada projektne dokumentacije za novu mrtvačnicu, odnosno dvoranu za ispraćaje u Selcima. Projekt će se financirati sredstvima za razvoj otoka (ex. HBOR), podrškom županije kao i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Općinsko vijeće je prihvatilo konačno idejno rješenje te je pokrenut postupak ishođenja potrebne dokumentacije (potvrda glavnog projekta, provođenje postupka javne nabave i izvođenje radova. Za ovu namjenu već je osigurano 700.000,00 kuna iz izdvojenog udjela poreza na dohodak,


-          Izrađen projekt opremanja plaže u Sumartinu (nova općinska plaža) kao i izmjene i dopune investicijske studije a sve u svrhu što kvalitetnijeg apliciranja na natječaj iz mjere Ruralni razvoj i dobivanja što više bodova koje u konačnici jamče i financiranje projekta, vrijednost projekta 87.375 kn s napomenom da je Općina pribavila građevinsku dozvolu za ovaj projekt,


-          Općini Selca u cijelosti odobreno financiranje Strategije razvoja 2015-2020 u iznosu od 93.500 kn (mjera 7.1),


-          Općina Selca je među prvima na Braču uskladila svoju prostorno plansku dokumentaciju s Županijskim prostornim planom te je 26. studenog 2015. usvojila Izmjene i dopune PPU-a Općine Selca koje su objavljene u Službenom glasniku Općine Selca broj 06/15 i UPU gospodarske zone Konopice (objavljene u Službenom glasniku Općine Selca broj 05/15),


-          Krajem godine s HT-om su pokrenuti pregovori preko ovlaštenog odvjetničkog ureda o naplati zauzetosti podzemne infrastrukture (prava služnosti). Općina je dobila privremeni sporazum i u tijeku je geodetska izmjera od strane HT-a. Godišnji iznos naknade će biti cca. 150.000,00 kn, a odnosi se moraju regulirati do zaključno 31.08.2016.,


-          U Povljima komunalno opremljena ulica iza pošte, postavljena je voda i kanalizacija, vrijednost radova 91.613,25 kn,


-          Za održavanje protupožarnih puteva na području Općine Selca utrošeno je 211.249,00 kn (ugrađeni beton, radovi strojeva i sl.),


-          Plaže uređivane i dohranjivane s novim žalom u vrijednosti od 65.000,00 kn (utrošeno je gotovo 300 m³ žala).


-          U Povljima uređena prostorija ex. MO za javne potrebe mještana i promijenjeni svi prozori na katu Narodnog doma,


-          U suradnji s Institutom za arheologiju iz Zagreba obavljena preliminarna istraživanja arheološkog nalazišta Bunje, nastavak iza ljeta 2016.,


 


 


Ovo je kretki pregled aktivnosti u drugom dijelu 2015 godine. Kompletni popis svih aktivnosti bio bi poduži a smatram da je u ovom trenutku bitno dati naglasak na veće stvari baš kao i u zacrtanim prioritetima navesti ono što nam je svima bitno i što jamči gospodarski i kulturološki razvoj naše općine.


Napravljeno je jako puno (iako nikad dovoljno) projektne dokumentacije koja jedina jamči realizaciju određenog projekta uz preduvjet da je zemljišno - knjižno sve uredno što kod nas nažalost ide jako sporo i glavni je ograničavajući faktor u brzoj realizaciji projekata.


 


U nadolazećem razdoblju nastavlja se sa započetim aktivnostima, između ostalog:


-          Završetak projektne dokumentacije i kandidiranje svih spremnih projekata posebno uređenje lokalnih cesta, plaže Sumartin, ribarske luke, nove javne rasvjete, uređenja vrijednih općinskih nekretnina (Sokolana, Dom u Povljima, ambulanta, tržnica),


-          Nastavak projekata vodoopskrbe i odvodnje u svim našim mjestima,


-          Parceliranje gospodarske zone Konopice i izrada idejnog rješenja uređenja,


-          Uređenje groblja i grobljanske infrastrukture,


-          Uređenje javnih površina i zajedničkih sadržaja,


-          Ulaganje u cjeloživotno obrazovanje naših sumještana organiziranjem predavanja, seminara i radionica,


-          Briga o djeci i mladima kroz poticanje raznih aktivnosti koje će za cilj imati saržajniji i kvalitetniji život djece i mladih na otoku,


-          Potpora obrtnicima i poljoprivrednicima (program nabavke sadnog materijala, plasiranja proizvoda, udruživanja i sl.),


-          Provođenje politike socijalne skrbi i brige o potrebitima,


-          Nastavak stipendiranja učenika i studenata


 


Cjelovito Izvješće o radu načelnika dostupno je ovdje.







Natrag
scroll to top