Nacrt strategije razvoja Općine Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Nacrt strategije razvoja Općine Selca


Predstavljamo nacrt strateškog razvojnog programa Općine Selca za razdoblje od 2015 do 2020 godine


 

Općina Selca krenula je u izradu Strateškog razvojnog programa za razdoblje 2015. - 2020. koji je ključni strateški razvojni dokument Općine. Izrađen je nacrt Strategije razvoja Općine 2015.- 2020. koja predstavlja relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa do 2020. godine. Dokument je izrađen od strane UHY SAVJETOVANJE d.o.o. i  AKTIVA BRAČ iz Supetra, a bit će podloga i osnova za nominiranje projekata Općine, privatnih poduzetnika i OPG-ova za EU izvore financiranja projekata. Kako bi dali svoj doprinos u pogledu definiranja potencijala, ciljeva i prioriteta budućeg razvoja općine,  Općina Selca poziva sve zainteresirane (sve mještane, sve pravne subjekte, poduzetnike, institucije javnog i privatnog sektora, ukratko sve one koji na bilo koji način sudjeluju u životu općine) da svojim sudjelovanjem, kroz konstruktivne primjedbe i prijedloge, pripomognu još kvalitetnijoj izradi konačnog dokumenta.


Strategija se financira EU sredstvima u 100%-tnom iznosu (mjera 7.1).


U prilogu se nalazi nacrt Strategije razvoja Općine Selca za razdoblje od 2015. do 2020. godineNatrag
scroll to top