Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade


Tijekom mjeseca listopada i studenog započela je dostava novih rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade


 









Budući da su već dostavljene uplatnice za prvi dio godine odmah po pravomoćnosti dostavljenih Rješenja biti će vam dostavljene preostale uplatnice te Vas molimo da plaćanja svakako vršite uz pomoć dostavljenih virmana kako bi Vaše uplate bili ispravno evidentirane u našem sustavu.



Molimo da svoje obveze plaćate uredno i na vrijeme, a u slučaju da nisu podmirene sve obveze iz proteklih godina, naknadno će se dostaviti opomena i uplatnica sa iznosom duga.

Uslijed obrade podataka za veliki broj obveznika (za našu općinu preko 1600 obveznika), ne isključujemo mogućnost pogreški te Vas stoga pozivamo da se, u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili u slučaju da niste zaprimili pošiljku sa rješenjem i uplatnicama za 2015. godinu , javite osobno, telefonski ili putem e-maila u Jedinstveni upravni odjel Općine Selca čiji djelatnici stoje svakodnevno na raspolaganju (Tel. 021/622-663, 021/778-180, Fax. 021/778-187, E-mail: info@selca.hr)
Također, bez obzira na poslane uplatnice podsjećamo da osnova plaćanja komunalne naknade predstavlja isključivo Rješenje o komunalnoj naknadi kojim je utvrđena mjesečna obveza, rokovi dospijeća, kao i obveza obračuna kamata na zakašnjela plaćanja, a sve temeljeno na  Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Konačno, još jednom podsjećamo sve vlasnike ili korisnike prostora, odnosno obveznike plaćanja komunalne naknade da su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu SAMI DUŽNI PRIJAVITI NASTANAK OBVEZE KOMUNALNE NAKNADE KAO I SVE PROMJENE KOJE UTJEČU NA VISINU OBVEZE ILI PROMJENU OBVEZNIKA u roku od 15 dana (promjena vlasništva, površina, adresa, namjena...),
 kako bi se podaci mogli na vrijeme ažurirati, a time i izbjegli bilo kakvi nesporazumi odnosno štete po same obveznike.


Za dostavu podataka na raspolaganju su Vam i posebni obrasci za fizičke osobe i za pravne osobe.


 


JUO OPĆINE SELCA








Natrag
scroll to top