Obavijest maslinarima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest maslinarima


Stručne obavijesti iz Poljoprivredne savjetodavne službe namijenjene maslinarima


 

POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA


DAJE OBAVIJEST MASLINARIMA


BILJEŽI SE LET SLABIJEG INTENZITETA MASLINOVE MUHE,


 S TOGA SE PREPORUČA :


-PRIMJENITI PREVENTIVNU METODU ZATROVANIH MAMACA, PO RUBOVIMA MASLINIKA


ECO TRAPOVI, SUCCES BAIT ILI ATRAKTANT BUMINAL SA INSEKTICIDOM.


Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, tretiranje upisati u evidencijsku listu sredstava za zaštitu bilja, te ambalažu zbrinuti na propisani način.


                         


VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POLJOPRIVREDU                                                                               


BERNARD BOKŠIĆ, dipl.ing.agr.Natrag
scroll to top