Prvi ribarski LAG na području SDŽ - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Prvi ribarski LAG na području SDŽ


Pokrenuta je inicijativa za osnivanje ribarskog LAG-a (FLAG)


 

U srijedu, 26. kolovoza 2015. godine u  dvorani Libar hotela Osejava, u organizaciji Ribarske zadruge Friška riba, održan je inicijalni sastanak radi osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR), te prezentacija o mogućnostima koje nudi gradovima i općinama LAGURa.


Sastanku su nazočili gradonačelnik Grada Makarske Tonći Bilić, načelnik Općine Selca Ivan Marijančević, načlenik Općine Sućuraj Ivan Slavić, donačelnik Općine Gradac Davor Andrijašević, predstavnik Općine Podgora Tomislav Urlić, predstavnik Razvojne agencije  RERA SD Tonći Božanić, savjetnica za projekte i razvoj Grada Makarske Lidija Vukadin  Vranješ, predstavnik Udruženja obrtnika Paško Vela te predstavnica Odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije  Splitsko - dalmatinske županije Katarina  Šuta, koja je ujedno i vodila prezentaciju.


Ispred RZ Friška riba, inače, najveće zadruge u Dalmaciji, koja broji 33 ribara, nazočne je pozdravila Tanja Kuzmičić, te predstavila rad i djelovanje RZ Friška riba, nakon čega je Katarina Šuta ukratko predstavila mogućnosti koje nudi formiranje LAGUR-a.


LAGUR/FLAG-ovi (eng. Fisheries Local Action Groups, hrv. Lokalne akcijske grupe u ribarstvu) oblikuju i provode strategiju lokalnog razvoja koji predvodi zajednica te su odgovorni za njezinu provedbu. Postizanje ciljeva provodit će se potporom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, pristupom "odozdo prema gora" (eng. "bottom-up") u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe tkz. lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR).  Cilj je  povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške zapošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.


LRSR predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba te koje doprinose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj. One lokalne inicijative čije LRSR budu odobrene za sufinanciranje iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, biti će priznate kao lokalne akcijske grupe u ribarstvu, te će upravo one biti nadležne za provedbu LRSR, tj. provedbu održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja.


Prijedlog RZ Friška riba je da se formira LAGUR na području Grada Makarske te općina: Tučepi, Podgora, Gradac, Selca (Brač) i Sućuraj (Hvar).


Svi predstavnici ovih područja pozdravili su ovu inicijativu te utvrdili daljnje korake i hodogram aktivnosti formiranja LAGUR-a, a jedan od privih koraka je usvajanje Odluke o uključivanju u sklopu gradskih i općinskih vijeća. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo dala je potproru formiranju LAGUR-a kao i detaljne upute za sve aktivnosti.


 


OSNOVNE INFORMACIJE


FLAG-ovi (eng. Fisheries Local Action Groups, hrv. Lokalne akcijske grupe u ribarstvu) oblikuju i provode strategiju lokalnog razvoja koji predvodi zajednica te su odgovorni za njezinu provedbu. Postizanje ciljeva provodit će se potporom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, pristupom "odozdo prema gora" (eng. "bottom-up") u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe tkz. lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR). 


Cilj je  povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške zapošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.


LRSR predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba te koje doprinose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj. One lokalne inicijative čije LRSR budu odobrene za sufinanciranje iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, biti će priznate kao lokalne akcijske grupe u ribarstvu, te će upravo one biti nadležne za provedbu LRSR, tj. provedbu održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja.


Ciljevi provedbe lokalnog razvoja ribarstva su:
  • Davanje više vrijednosti aktivnostima vezanim za ribarstvo te diversifikacija u druge vezane sektore kako bi se povećale mogućnosti prihoda i zapošljavanja.

  • Omogućavanje kolektivnog i strateškog razmišljanja u ribarskim zajednicama a kako bi same oblikovale svoju ekonomsku budućnost.

  • Povećanje sudjelovanja sektora ribarstva i akvakulture u upravljanju i donošenju odluka u procesu lokalnog strateškog planiranja te jačanje sinergije i smanjenje mogućih sukoba interesa u ribarstvenim područjima.

  • Promicanje socijalne kohezije u obalnim i otočnim zajednicama.

  • Jačanje svijesti o zaštiti okoliša i prirode i očuvanju bioraznolikosti u ribarskim zajednicama kako bi se uključile u zaštitu resursa i time povećala otpornost i smanjila ranjivost.

  • Uspostava odgovarajućih mehanizama za maksimalizaciju komplementarnosti i sinergije s drugim EU fondovima.

  • Pružanje platforme za razmjenu najboljih praksi i iskustava u okviru EUSAIR-a prekogranične suradnje (EUSAIR, odnosno EU Strategija za Jadransko-jonsku regiju čiji je cilj promicanje održivog gospodarstva i socijalnog blagostanja na Jadransko - jonskom području). 


Zanimljivi linkovi:


http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1690


https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/flags


 


http://www.mps.hr/ribarstvo/UserDocsImages/EMFF/Operativni%20program%202014%202020/13032015/Nacrt%20OP%20za%20pomorstvo%20i%20ribarstvo%20za%202014-2020_velja%C4%8Da%202015.pdfNatrag
scroll to top