Strategija razvoja Općine Selca 2015-2020 - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Strategija razvoja Općine Selca 2015-2020


Općina Selca je kandidirala izradu strategije razvoja kroz mjeru 7.1 i započela postupak izrade. Kako bi postupak izrade bio svima dostupan, preko naših stranica ćemo vas obaviještavati o svim fazama.


 

 


Strategija razvoja Općine Selca temeljni je dokument razvoja cijele naše općine. Od Selaca, Selačkih zaseoka, Novog Sela, Rasotice, Povalja pa do Sumartina i Puntinka sva mjesta u jednoj općini a toliko različitih potreba.


Svako od spomenutih naselja ima svoju povijest, tradiciju, svoj značaj unutar naše općine.


Zato smo odlučili da prilikom izrade ove strategije pazimo da na razvoj gledamo očima stanovnika naše općine.


Najvažniji informacije za pripremu strategije upravo i jesu usvojene ideje i stanje s terena, kako bi zajednički ispunili temeljne ciljeve koji direktno dotiču svakoga od nas.


Strategija razvoja je dokument koji jasno definira naše potrebe, razrađuje ideje ali istovremeno nudi akcijski plan rješavanja tih problema s jasno utvrđenim prioritetima i rokovima.


Općina kao institucija ovim akcijskim planom preuzima odgovornost da projekte od početne faze i ideje dovede do krajnje realizacije.


Općina Selca može se pohvaliti jako aktivnim djelovanjem po pitanju pripreme za fondove. Nakon nešto manje od dvije godine dovršili smo proces definiranja strateških dokumenata temeljem kojih ćemo tražiti sredstva za projekte; proces usvajanja Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Selca i Urbanistički plan uređenja su pri samom kraju, izrađena je strategija upravljanja općinskom imovinom, registar s popisom nerazvrstanih cesta, pokrenuto je na desetke pojedinačnih upravnih postupaka kao i drugih sudskih postupaka preko kojih polako ali sigurno dolazimo do vlasništva nad našom imovinom što je osnov za kandidiranje bilo kojeg projekta.


Krajnji cilj svih  nas je razvoj naše općine kroz projekte i kroz jasno zacrtane planove.


Tu nam je od iznimne važnosti suradnja s civilnim udrugama, gospodarstvenicima, kao i pojedincima koji svojim konstruktivnim razmišljanjem i radom žele doprinijeti razvoju lokalne zajednice.


Ova strategija daje nam odgovor na pitanja - što, kada i na koji način.


 


Kako bi se aktivno uključili u izradu strategije izradili smo online upitnik koje se odnosi na gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. U sljedećim fazama istraživati će se pitanja koja se odnose na neprofitni sektor, kulturu, sport ali i infrastrukturu.


Molimo da odvojite trenutak svog vremena i svojim odgovorima direktno pomognete izradu strategije razvoja,  koja će to u konačnici i biti, u punom smislu te riječi.


Prilikom predlaganja projekata vodite računa o tome da navedete i projekte iz privatnog a ne samo javnog sektora jer upravo će njihova analiza u zajedničkoj strategiji biti od presudne važnosti za kandidiranje istih kroz razne fondove prvenstveno kroz Fond ruralnog razvoja (mjera 7.) u programskom razdoblju od 2015. do 2020. godine.


 


Anketu ispunite ovdjeNatrag
scroll to top