Zimsko računanje vremena - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Zimsko računanje vremena


Ljetno računanje vremena završava ove nedjelje, 26. 10. u 3 sata, i počinje zimsko računanje vremena, tako što će se pomicanjem kazaljki sata za jedan sat unatrag, u nedjelju u 3 sata računati kao 2.


 

Od nedjelje počinjemo sa zimskim računanjem vremena i obvezom vozača da na motornim vozilima tijekom vožnje danju moraju imati upaljena dnevna ili kratka svjetla.


S prelaskom na zimsko računanje vremena, počinje vrijediti i zakonska odredba o obvezi korištenja dnevnih svjetala na motornim vozilima. Što se tiče motocikla i mopeda, oni danju kratka svjetla moraju imati upaljena tijekom cijele godine. Vozači se upozoravaju na pridržavanje navedenih odredbi iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za nepoštivanje propisa predviđena je novčana kazna u iznosu od 300 kuna.


Hrvatska elektroprivreda (HEP) podsjeća da se s povratkom na zimsko računanje vremena mijenjaju i razdoblja dnevnih tarifa za obračun, pa će se sada utrošena električna energija prema višoj tarifi obračunavati u razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati.


Zimsko računanje vremena zapravo je standardno računanje vremena, a ljetno radno vrijeme izmišljeno je u Njemačkoj tijekom Prvog svjetskog rata. Nakon Njemačke uvele su ga i savezničke države kako bi se pokušalo uštedjeti na ugljenu. Između dva svjetska rata većinom je ukinuto, da bi se vratilo tijekom Drugog svjetskog rata i u vrijeme energetske krize sedamdesetih godina.


Na prostorima bivše Jugoslavije prvi puta kazaljke su pomicane 1983. godine. Danas to rade skoro sve europske države i cijela Sjeverna Amerika, no ne prestaju prijepori oko učinkovitosti pomicanja sata.


Za vašu informaciju, zdrave osobe trebaju nekoliko dana za prilagođavanje svog unutarnjeg sata, a noćne ptice patit će i do tri tjedna zbog novog vremena.Natrag
scroll to top