Preminuo akademik Petar Šimunović - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Preminuo akademik Petar Šimunović


Istaknuti hrvatski jezikoslovac, onomastičar i dijalektolog, član predsjedništva HAZU-a akademik Petar Šimunović preminuo je 5. kolovoza 2014. iznenada u 82. godini života u rodnoj Dračevici


 

 


Šimunović se rodio 19. veljače 1933. u Dračevici na otoku Braču. Od 1961. do umirovljenja radio je na Zavodu za jezik Instituta za filologiju i folkloristiku (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

 

Bio je priznati onomastički stručnjak i član međunarodnih onomastičkih oranizacija, suosnivač i glavni urednik onomastičkih časopisa, te suorganizator mnogih onomastičkih konferencija. Objavio je preko 400 radova, od čega sam i u suatorstvu tridesetak knjiga.

 

Također je jedan od glavnih suradnika u izradbi Hrvatskog dijalektološkog atlasa (HDA) i Općeslavenskg lingvističkog atlasa (OLA). Autor je, među ostalim, Čakavskoga rječnika srednjodalmatinskih govora (u suautorstvu sa M. Hrastom), Čakavskih tekstova (s R. Oleschom) i velike Retrospektivne onomastičke bibliografije, s V. Putancem. Važna su mu djela i Toponimija otoka Brača, Čakavisch-deutsches Lexikon (I - III) u suradnji s M. Hrasteom i R. Oleschom, Prezimena i naselja u Istri (I - III) u suradnji s J. Bratulićem, Naša prezimena i porijeklo (1985.) i dr.

 

Za člana suradnika Akademije u Razredu za filološke znanosti izabran je 1983., za izvanrednog člana 1988., a redoviti je član HAZU od 1991. Bio je tajnik Razreda za filološke znanosti Akademije od 2004. do 2010., a član je Predsjedništva Akademije od 2011.

 

Šimunović je bio predsjednik Onomastičkoga odbora pri Razredu za filološke znanosti HAZU, član Odbora za dijalektologiju HAZU, član Odbora za leksikografiju HAZU, član Odbora za etimologiju HAZU, član Međunarodnog slavističkog komiteta, od 1975. do 1979. - tajnik Međunarodnog slavističkog komiteta, član Međunarodnoga povjerenstva za slavensku onomastiku (Krakov, Poljska) i od 1975. član Međunarodnoga vijeća za onomastičke znanosti (Leuven, Belgija).

 

Bio je i glavni urednik Akademijina časopisa Folia onomastica Croatica i član uredništva časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

 

Nagrađen je 1983. Nagradom Općine Brač za istaknutu znanstvenu djelatnost, 1984. Republičkom nagradom ´Božidar Adžija´ za istaknutu znanstvenu aktivnost, 1998. Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića i 2001. godine Nagradom za životno djelo Hrvatskoga sabora.

Izvor: T-portalNatrag
scroll to top