Podrška Županije - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Podrška Županije


Pred sam kraj godine, 30. prosinca 2013. godine, Županija Splitsko – dalmatinska odobrila je 200.000,00 kn donacije Općini Selca za potrebe rekonstrukcije Šetališta Rajka Štambuka u Selcima.


 

Obveze prema izvođačima su tako smanjene na svega 138.000,00 kn koje namjeravamo isplatiti iz redovnih sredstava.


Preostale radove na završetku Šetnice ćemo dogovoriti s izvođačem a konačni završetak svih predviđenih radova sada opravdano možemo očekivati u prvoj poplovini ove godine.


Ovom prilikom zahvaljujem našoj Županiji i Županu na bezuvjetnoj podršci u svim projektima koje je Općina Selca provela do sada kao i onima koji su pred nama.


Vaš Načelnik Natrag
scroll to top