Općina Selca pristupila Udruzi općina RH - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Općina Selca pristupila Udruzi općina RH


Udruga općina u RH neprofitna je, nevladina i nestranačka organizacija utemeljena na načelu dobrovoljnog udruživanja koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite svojih interesa.


 

Udruga je osnovana 2002. godine sukladno odredbama Zakona o udrugama i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji omogućava jedinicama lokalne samouprave osnivanje udruga radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa.


Današnja Udruga okuplja 275 općina iz svih županija, a iz Splitsko - dalmatinske županije u rad udruge su uključene 22 općine.


Aktivnosti Udruge su:


-          poticanje suradnje i razmjena iskustava hrvatskih općina


-          promicanje interesne posebnosti u gospodarskom, kulturnom i drugim područjima života i rada općina


-          praćenje zakonodavstva koje se odnosi na lokalnu samoupravu


-          provođenje obuke radi stručnog obučavanja dužnosnika i zaposlenika u općinskim tijelima


-          organiziranje skupova i susreta radi razmatranja pitanja od interesa za općine


-          promicanje i zastupanje interesa općina pred tijelima središnje vlasti i dr. institucijama


-          suradnja sa srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama, te svim institucijama čije djelovanje doprinosi ostvarivanju svrhe osnivanja Udruge


-          redovito informiranje članova. 


Općina Selca već je do sada u nekoliko navrata sudjelovala u pojedinim projektima u organizaciji Udruge, što se pokazalo korisnim posebno za opstojnost Općine.  Pristupanje u punopravno članstvo službenicima i namještenicima Općine Selca daje pristup pravnom savjetovalištu Udruge općina, obukama, publikacijama koje izdaje Udruga i sl. dok Općini Selca daje mogućnost sudjelovanja u zastupanju interesa hrvatskih općina.


Obzirom na prednje iznijeto, Općinsko vijeće Općine Selca, na svojoj sjednici održanoj dana 30. listopada 2013. godine  prihvatilo je prijedlog Načelnika i  donijelo Odluku o pristupanju Općine Selca Udruzi Općina u Republici Hrvatskoj.


Sama Udruga je na svojim stranicama ( http://www.udruga-opcina.hr/hrv/novosti/ ) poželjela dobrodošlicu našoj Općini!Natrag
scroll to top