Protupožarna sezona 2013 - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Protupožarna sezona 2013


U nastavku pročitajte izvješće o radu DVD-a Selca


 

 


U ljetnoj požarnoj sezoni u općini Selca je djelovalo 16 dobrovoljnih vatrogasaca u DVD Selca. Ove godine po prvi puta smo bili ojačani sa 4 osbosobljena i opremljena sezonska vatrogasca.

DVD Selca je brojio 20 vatrogasaca, raspoloživu vatrogasnu opremu te 3 vozila za gašenje šumskih požara. Sve intervencije su uspješno odrađene, a gasitelji učinkoviti na čemu im se ovom prilikom i zahvaljujemo, posebno vatrogascima dobrovoljcima koji su se odrekli svoj slobodnog vremena da bi spašavali ljude i njihova materijalna dobra. Za napomenuti je kako u svim intervencijama nije bilo stradalih ni ozlijeđenih vatrogasaca. 

Glede intervencija imali smo kako slijedi: sveukupno 18 požara otvorenog prostora od čega 3 intervencije kao ispomoć drugim DVD-ima otoka, 3 tehničke intervencije (potapljanje broda i automobilske nesreće) te ostalih 7 intervencija različitog tipa. 

Kod šumskih požara smo koristili također i dodatnu pomoć zračnih snaga ( 1 intervencija), a za neke požare i pomoć od ostalih DVD-a otoka (3 intervencije). Tijekom ljetne sezone operativci su bili na usluzi i drugim službama Općine te su prali praže i zalijevali zelene površine na području Općine.

Uz povoljne vremenske prilike i prevenciju vatrogasaca mirnoj požarnoj sezoni su pripomogli i sami građani pridržavajući se zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru.

I naposlijetku, zahvaljujemo i Općini Selca na danoj podršci.


Predsjednik DVD SELCA
Tino ŠtambukNatrag
scroll to top