Obraćanje načelnika povodom Dana Općine Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obraćanje načelnika povodom Dana Općine Selca


Sa svečane sjednice, održane 16. srpnja 2013. godine


 

Poštovani žitelji Općine Selca,


U ovakvim svečanim prigodama, uobičajeno je podsjetiti se na važnije činjenice i rezultate koje smo realizirali u proteklom razdoblju, te spomenuti što Općina namjerava raditi i ostvariti u skoroj budućnosti, pa ću i ja u ovoj prigodi tako postupiti.


Najvažniji infrastrukturni projekt Općine Selca, od prošlog Dana Općine (kao i u proteklih nekoliko godina), bio je  dovršetak izgradnje kanalizacijskog sustava na Puntinku, te konačno spajanje s već izgrađenim sustavom u Sumartinu. 


U izgradnju ovog sustava uloženo je više od 11,5 milijuna kuna, ne računajući kompletno asfaltiranje naselja Puntinak (donje ceste i glavnog ulaza), gdje je utrošeno preko 800 t asfalta.


Veliku zahvalnost za organizaciju, stručno vođenje i djelomično financiranje ovih projekata, dugujemo tvrtki ´´VODOVOD - Brač´´ i njihovom rukovodstvu.


Drugi iznimno značajan kapitalni projekt je kompletna obnova, rekonstrukcija i produženje Gata Stari most u Sumartinu, čija vrijednost izvedenih radova prelazi 6 milijuna kuna (ne računajući ulaganja Općine u prateću komunalnu infrastrukturu, kao i uređenje).


U Povljima smo izvršili sanaciju Malog mosta kojem je prijetilo urušavanje, a isto namjeravamo uraditi i s drugim mostom koji je već ozbiljno oštećen i zahtijeva hitnu sanaciju.


U Novom Selu, nakon što smo uredili boćalište i mjesnu Pijacu, planiramo obaviti i popločavanje gornje Pijace, kao i nužno proširenje mjesnog groblja.


Općina je ove godine otkupila 10.000 m² zemljišta u gospodarskoj zoni „Konopice", te je u tijeku izrada glavnog projekta vodoopskrbe zone, a zajedno s vodoopskrbom zone planiramo produžiti cjevovod i napokon dovesti vodu u Selačke zaseoke.


Selca, kao administrativno i općinsko središte, dobivaju možda jedan od najvećih spomenika našim vrijednim klesarima i težacima posredstvom nove šetnice. Glavnina radova već je izvedena, a konačno otvaranje možemo očekivati do kraja godine. Dosta je bilo prijepora oko samih radova i arhitektonskih rješenja, ali smatram kako Selca to zaslužuju, te da će svaki dobronamjerni građanin taj prostor doživljavati vrlo emotivno, kao produžetak vlastitog dnevnog boravka.


Odmah nakon završetka radova na obnovi šetnice, namjeravamo kompletno urediti Park Lava Nikolajevića Tolstoja.


Također, vrijedi napomenuti kako smo u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša sanirali gotovo sva odlagališta otpada na području Općine, od čega izdvajam kompletnu sanaciju odlagališta otpada „Bunjiška prodoca", na samom ulazu u mjesto Selca.


Općina je izradila jedan od najvažnijih dokumenata (odmah poslije Postornog plana uređenja), a to je Razvojna studija utvrđivanja potencijala obalnog pojasa uvale Sumartin - Žaganj dolac - Puntinak). Studija predstavlja najvažniji preduvjet daljnjeg planiranja i izrade sve ostale projektne dokumentacije uređenja prostora.


Upravo iz navedene studije proizašao je i idejni projekt nužnog proširenja trajektnog pristaništa, koji podrazumijeva izgradnju dodatnih čekališnih traka za trajekt, kao i parkirni prostor.


Upravljanje prostorom iznimno je zahtjevan i odgovoran posao, te zahtijeva od nas veliku razinu odgovornosti. Jednom uništen prostor, zauvijek je uništen prostor i nema povratka. Prostorom treba upravljati pametno i racionalno, jer je to najvrjednije bogatstvo koje nam je ostalo na upravljanje, te zasigurno predstavlja najvažniji segment gospodarskog razvoja Općine Selca.


U uvali Sumartin - Radonja - Žaganj dolac predviđeni su trajektni pristan, ribarska luka, športska lučica, kao i luka nautičkog turizma. Smatram da upravo pametnim uređenjem i planiranjem uvale Sumartin - Puntinak možemo pripomoći bržem razvoju Općine i vraćanju nepravedno izgubljenog statusa uspješne i radničke općine, koji smo uživali u vremenima što su za nama.


Prioriteti ove općinske uprave su razvoj malog i srednjeg poduzetništva, tradicionalnog obrtništva, poljoprivrede, ribarstva i, naravno, turizma.


Kontinuiranim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, baš kao i uređenjem svih mjesta na području Općine Selca, s naglaskom na javne površine, plaže i kupališta, te brigom o okolišu, osiguravamo bitne preduvjete za razvoj turizma u našoj Općini. Trenutačno raspolažemo sa zadovoljavajućim brojem smještajnih kapaciteta (doduše, privatnih smještajnih kapaciteta), a za svaki ozbiljniji razvoj i značajnije zapošljavanje nužno nam je otvaranje barem dvaju hotela na području općine.


U tom smislu namjeravamo biti ustrajni u pogledu animiranja potencijalnih investitora kojih, na svu sreću, ima. Jedini realni problem nam je, nažalost, uobičajena spora administracija, koja i najustrajnije na kraju obeshrabri, ali to nije problem uzrokovan funkcionalnošću Općine, budući da se on generira s viših državnih administrativnih instanci. Mi ćemo sve učiniti kako bismo bili spona između ulagača i državne administracije, te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da put od nastanka poslovne ideje, do realizacije istog, bude što kraći i lakši, ali, u konačnici, i povoljniji za investitore. Kada to ostvarimo, tada opravdano možemo očekivati gospodarski uzlet naše male i ponosne Općine.


U ovim teškim vremenima - kako za našu Državu, jednako tako i za nas na lokalnoj razini - nastavili smo brinuti o svim slojevima našeg stanovništva, kao i o njihovim potrebama što im jamče dostojanstven i ugodan boravak na često sirovom škoju.


Imamo ustrojen predškolski odgoj, koji u cijelosti samostalno financiramo, te smo za naše mališane osigurali najjeftiniji vrtić (cijena vrtića koji plaćaju roditelji najjeftinija je na Braču, ali i šire). Sve materijalne troškove, troškove opreme, kao i plaće djelatnika, osigurava Općina.


Također, imamo i ustrojen DVD, koji s novim postavom mladih i sposobnih ljudi služi na čast i ponos Općini Selca, te u cijelosti zadovoljava naše potrebe u vidu civilne zaštite stanovništva, te zaštite od požara.


U pogledu kulture istaknuo bih ponajprije naše Kulturno umjetničko društvo "Hrvatski sastanak 1888" s vrijednim glazbarima, koji nas dostojno predstavljaju na svojim brojnim nastupima i gostovanjima izvan Brača, te Zbor Krista Kralja, koji je Općinu vrlo uspješno predstavljao u zemlji i inozemstvu. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni ostale crkvene zborove što na lokalnoj razini obogaćuju živost svojeg mjesta, te posebno udrugu "Fra Andrija Dorotić" iz Sumartina, kao i Galeriju Povlja - tvornicu vrlo zanimljivih i vrijednih kulturnih zbivanja u našim Povljima.


Općina nikada nije odbila potrebite, socijalno ugrožene, kao ni starije i nemoćne građane kojih ima nažalost sve više i više. Pomažemo u vidu dodjele jednokratnih novčanih pomoći, pomoći u naravi, osiguravanjem pripomoći u kući (preko Katoličke udruge Lovret i naše udruge Sv. Vinka Paulskog), te u suradnji sa Županijom svake godine dijelimo sredstva za ogrjev.


Rodiljne naknade nisu se mijenjale nikako, te i dalje isplaćujemo 3.000 kn za prvo dijete, 5.000 za drugo, te 8.000 kn za treće i svako sljedeće dijete u obitelji.


Učenike i studente pomažemo dodjelom novčanih pomoći, kojima nastojimo ublažiti veliki financijski teret što ih prati na putu njihovog obrazovanja.


Posebno bih apostrofirao naš mar na brigu o mladima. Općina kontinuirano uređuje i ulaže sredstva u svu športsku infrastrukturu (igrališta, terene, dvoranu). Trenutno nemamo pravu športsku dvoranu, ali zato imamo jedan vrlo vrijedan polivalentni prostor, „Sokolanu", u kojoj se odvijaju sve športske, ali i neke zabavne aktivnosti u našoj općini (posebno u zimskim mjesecima), kada taj prostor koriste i učenici osnovne škole. Našu "Sokolanu" namjeravamo i dalje uređivati, i to već ovu jesen, kad planiramo urediti svlačionice i sanitarni čvor.


Kroz ove lokalne izbore profiliralo se dosta mladih koji su napokon pokazali interes za politiku, te koji su zaključili da politika nije ništa loše (pogotovo u ovako malim sredinama). Nadalje, shvatili su da upravo preko nje mogu ostvariti brojne svoje želje koje se prvenstveno odnose na poboljšanje uvjeta življenja mladih u ruralnim sredinama.


Upravo iz tog razloga želim što prije formirati: savjet mladih. Mladi su puni pozitivnih inicijativa i njihovu  pomoć u vođenju Općine svakako trebam i očekujem, i oni mogu biti sigurni da će u meni, kao načelniku, uvijek imati osobu na koju će bezgranično moći računati. U svakom pogledu.


Ovim putem posebno pozdravljam i naše izabrane Vijećnike, na kojima je također velika odgovornost, i od kojih očekujem brigu o svim važnim javnim interesima, jer upravo su oni glas naroda, glas ljudi koji su im dali svoje povjerenje: baš kao i meni. Svima, bez obzira na političku i bilo koju drugu opredijeljenost, nudim potpunu suradnju na pozitivnim projektima, koji će jamčiti gospodarski, ekonomski, kulturološki i svaki drugi razvoj drage nam Općine.


Općinu vodi tim ljudi, nikako jedan čovjek ili nekolicina „podobnih". Ja, kao vaš načelnik, jamčim vam potpunu ravnopravnost svih predloženih ideja, poslovnih planova i inicijativa.


Svaki pojedinac, ukoliko želi, može pripomoći svojoj lokalnoj zajednici kojoj pripada. Mnogo puta je dovoljna samo dobra volja, kakva pozitivna inicijativa i pozitivni rezultat svakako neće izostati.


Srdačno Vas sve skupa pozdravljam u nadi da ćemo zajedničkim radom, dakle zdravom suradnjom, doprinositi da se svako od naših općinskih mjesta razvija i raste na dobrobit svih žitelja što u njima žive, kao i onih što u njih, makar i povremeno, navraćaju i borave.


S osobitim poštovanjem,


Općinski načelnik


Ivan MarijančevićNatrag
scroll to top