Obavijest o zadnjem roku za podnošenje za" />
30. lipnja istječe krajnji rok za legalizaciju - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Obavijest o zadnjem roku za podnošenje zahtjeva za legalizaciju


 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja upozorava da su valjani samo oni zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji budu predani do, uključivo 30. lipnja 2013. Zahtjev upućen nakon tog datuma neće se razmatrati.


Člankom 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Narodne novine 86/12 propisano je da se zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti. Zahtjev podnesen nakon 30. lipnja 2013. odbacuje se rješenjem.


U konkretnom se slučaju ne primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku o računanju rokova jer se one odnose na rokove koji se računaju na dane, mjesece i godine; u roku 8 dana, u roku 30 dana itd. U tom slučaju ako zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.


U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Narodne novine 86/12  naveden je konkretan datum i taj se datum ne može prebaciti na neki drugi datum.


Upozoravamo da 30.06.2013. pada u nedjelju. Zadnji radni dan za predaju zahtjeva u upravnim odjelima je petak 28.06.2013. Neki upravni odjeli najavili su produženi i prekovremeni rad. Informacije o radu upravnih odjela mogu se dobiti od županijskih i gradskih nadležnih tijela.


Zahtjeve je moguće predati i poštom.


Upravno tijelo nadležno za otok Brač (Općinu Selca) je Ured za graditeljstvo u Supetru, Dolčić 2, tel. 021/400-207 (208)(209)(211); fax. 021/490-098. Natrag
scroll to top