Poziv za dostavu podataka - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Poziv za dostavu podataka


U tijeku je postupak ažuriranja obveznika plaćanja komunalnih naknada. Molimo da sve promjene vezane uz zaduženja dostavite JUO Općine Selca do zaključno 21. siječnja 2013. godine.


 

REPUBLIKA HRVATSKA


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


OPĆINA SELCA


Jedinstveni upravni odjel


faks(021) 778-184


tel.  (021) 622-663, 778-180


info@selca.hr


 


POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA


 


Jedinstveni upravni odjel Općine Selca (odsjek komunalne naknade) poziva pravne i fizičke osobe sa područja općine Selca, obveznike plaćanja komunalne naknade vlasnike odnosno korisnike nekretnine:


-          stambenog prostora


-          poslovnog prostora


-          garažnog prostora


da dostave podatke o korištenju određene nekretnine , kao i potrebne dokumente navedene u obrascu (ugovor o najmu, ugovor o zakupu) koji su potrebni radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade. Poziv se odnosi kako na dosadašnje obveznike kod kojih je nastala promjena tako i na nove obveznike kod kojih su ispunjeni zakonom propisani uvjeti obveze. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i o vrsti nekretnine a obračunava se po m² površine, i to za stambeni , poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine .


Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:


Vrijednosti obračunske jedinice boda (B), određenim u kunama po m²


Koeficijenta zone (Kz)


Koeficijenta namjene (Kn)


 


Komunalna naknada je strogo namjenski prihod Općine Selca iz kojeg se podmiruju troškovi vezani uz:


 


-          odlaganje tzv. industrijskog odn. krupnog otpada


-          održavanje javnih površina


-          održavanje čistoće mjesta


-          sanacija divljih odlagališta


-          održavanje lokalnih cesta i prometne signalizacije


-          održavanje javne rasvjete (troškovi struje, servis rasvjetnih tijela, ugradnja novih...)


-          izgradnja poljskih putova i protupožarnih cesta


-          održavanje tržnica (na malo)


 


Odluka o Komunalnoj naknadi stupila je na snagu 25. ožujka 2002. godine, a objavljena je u "Službenom Glasniku Općine Selca" br. 02/02.


Potrebne obrasce za dostavu podataka možete preuzeti ovdje: http://www.selca.hr/dokumenti/komunalna-naknada.php


 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELCA Natrag
scroll to top