Predavanje o fiskalizaciji - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Predavanje o fiskalizaciji


Udruženje obrtnika Brač organizira u dogovoru s područnim uredom Porezne uprave Split predavanje o primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovine.


 

Edukativno predavanje održat će se u četvrtak 13.12.2012. s početkom u 10:30 sati u Gradskoj vijećnici Supetar, Vlačica 5.


Predavači su predstavnici područnog ureda Porezne uprave Split, gospođa Lidija Anzulović i  gospođa Ljiljana Mimica.


 


PROCEDURA IZDAVANJA APLIKATIVNIH CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU


Svi obveznici fiskalizacije dužni su radi provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom nabaviti produkcijski aplikativni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.


Informatička tvrtka koja će raditi uspostavu sustava fiskalizacije kod obveznika ne može u ime obveznika fiskalizacije nabaviti produkcijski aplikativni certifikat, odnosno, produkcijski aplikativni certifikat treba zatražiti obveznik fiskalizacije. Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo skrbnika osobi koja nije zaposlena kod obveznika (npr. djelatniku informatičke tvrtke koja kod obveznika uspostavlja sustav fiskalizacije), koji bi u tom slučaju preuzimao certifikat u ime obveznika fiskalizacije.


Skrbnik je fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje privatnog ključa, odnosno certifikata koji je izdan za aplikaciju. Skrbnik može biti i osoba zadužena za zastupanje poslovnog subjekta.


Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo potpisivanja Zahtjeva i Ugovora drugoj osobi. Pravo potpisivanja daje se na temelju obrasca Punomoći, koji je objavljen na ovim stranicama.


Punomoć  treba biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije.


 


Kako nabaviti produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju?


Dokumentaciju korisnik može predati u Registracijski ured Fine (na papiru) ili elektronički putem aplikacije RDC Obrasci on-line.


Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikat za fiskalizaciju je da obveznik fiskalizacije treba biti registriran u sustav PKI. Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio.


U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju.


Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od Registracijskih ureda Fine.


Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI


Postupak registracije odnosno izdavanja aplikativnih certifikata reguliran je zakonom, a provodi se u Registracijskim uredima Fine predajom propisane dokumentacije.


Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:


- Rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),


- Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),


- presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


- Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.


 


Postupak izdavanja produkcijskog aplikativnog certifikata


Za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:


Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za fiskalizaciju - 1 primjerak,


Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka,


presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata,


dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju. Iznos naknade možete pronaći ovdje.


Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži Registracijski ured Fine ili elektronički, putem aplikacije RDC Obrasci on-line.


 


Postupak i uvjeti za predaju dokumentacije elektroničkim putem 


Nakon što se dokumentacija obradi, skrbnik certifikata dobiva aktivacijske podatke (referentni broj i autorizacijski kod), na način označen u zahtjevu. Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.


Napomena: Postupak preuzimanja produkcijskih aplikativnih certifikata razlikuje se od preuzimanja DEMO certifikata, stoga vas molimo da se u potpunosti pridržavate Procedure za preuzimanje produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju.


Produkcijski aplikativni certifikati izdaju se na period od 5 godina, a nakon tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.


Više informacija potražite na službenim stranicama FINAncijske agencije.


Izvor: www.fina.hrNatrag
scroll to top