Koncert u čast Gospi Karmelskoj - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Koncert u čast Gospi Karmelskoj


Selca, 15.07.2012. (Nedjelja) Župna crkva Krista Kralja s početkom u 21 sat!


 

KUD "Hrvatski sastanak 1888"


i


Zbor Krista Kralja


 


pozivaju Vas na


 


KONCERT


 


Majci Gospi od Karmena


 


 


koji će se održati u župnoj crkvi


Krista Kralja u Selcima


15. srpnja 2012. (nedjelja, užežin Gospe)


u 21 sat


 


Sudjeluju:


 


Puhački orkestar


KUD-a "Hrvatski sastanak 1888"


Zbor Krista Kralja


i gosti:


Klapa Carolo, Karlovac


 


Dirigent:


SINIŠA VUKOVIĆ


 


 


 


 


 


 


P R O G R A M


 


 


Puhački orkestar:


 


Dixie parade


Eviva Espana


 


Klapa Carolo:


 


Moj lipi anđele


Ne more mi bit


Tamo da putujem


 


Puhački orkestar:


 


Larin izbor


Abba Gold


 


Zbor Krista Kralja:


 


Svetom Ocu


Himna Krista Kralja


 


Klapa Carolo:


 


Svi u skupa hvale dajmo


O Marijo, slavna Djevo


 


Puhački orkestar, Zbor Krista Kralja i Klapa Carolo:


 


Nabucco


Grk Zorba


Selaške kolendre


 


O Marijo, slavna Djevo


Majko našeg Brača


Himna Gospe od Karmena


 


Jalta, Jalta


 


Zdravo DjevoNatrag
scroll to top