Dolaskom ljetnih mjeseci,a time i toplijeg i su&" />
Obavijest iz DVD-a Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Dolaskom ljetnih mjeseci,a time i toplijeg i sušnijeg vremena u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području Splitske dalmatinske županije proglašena je velika opasnost od požara!


 

Dolaskom ljetnih mjeseci,a time i toplijeg i sušnijeg vremena u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području Splitsko-dalmatinske županije proglašena je velika ili vrlo velika opasnost od požara, pa se shodno tome zabranjuje i svako loženje vatre na otvorenom prostoru.


Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se loženje vatre izvan zatvorenih, odnosno pokrivenih prostora s osiguranim ložištem, kao što je spaljivanje smeća, korova, suhe trave i žbunja, korištenje improviziranih ložišta vapnara i drugih objekata s otvorenim ložištem, roštilja koji se koriste na mjestima koja nisu određena za tu svrhu te bacanje gorućih i užarenih tvari na otvorene površine.


Čest uzrok požara je i ljudska nepažnja ili nemar, a neki od brojnih načina izazivanja požara u dosadašnjoj praksi bili su odbacivanje gorućih šibica i opušaka u prirodu, paljenje logorske vatre, roštiljanje u prirodi, upotreba upaljača ili šibica kod djece u igri, ostavljanje upaljača u vozilu na dohvat sunčevim zrakama i mnogi drugi. Na svaki od navedenih načina može doći do pojave požara,koji lako izmiče kontroli i najčešće obuhvaća velike površine, pa čovjek postaje nemoćan u njegovom gašenju.


U policiji napominju da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od 10 do 50 tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od 100 tisuća do milijun kuna ili kazna zatvora od 30 do 60 dana.Natrag
scroll to top