Gong je upravo prezentirao rezultate istraživanj" />
Transparentnost općina i gradova - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Gong je upravo prezentirao rezultate istraživanja transparentnosti gradova, općina i županija. Na otoku Braču najbolje su rezultate ostvarile dvije susjedne općine, Pučišća i Selca!


 

Tijekom 2011. godine u sklopu projekta „Zajedno protiv korupcije" provedeno je drugo istraživanje transparentnosti rada tijela lokalne samouprave, njihove suradnje s civilnim društvom te funkcioniranja mjesne samouprave.


LOTUS 2011/12 je drugo sustavno istraživanje u Republici Hrvatskoj, provedeno u svim gradovima i općinama, te županijama (njih 576), s ciljem analize aktualnog stanja te usporedbe napretka ili nazatka u područjima transparentnosti u radu jedinica lokalne i regionalne samouprave, s obzirom na izmjenu zakonskog okvira i direktan izbor (grad)načelnika i župana. Dodatno, u istraživanju 2011. godine proširena je dimenzija koja se odnosi na suradnju s civilnim društvom.


Informacije su za potrebe istraživanja prikupljane uvidom u statute gradova/općina te poslovnike vijeća i skupštine; putem upitnika koji je poslan svim gradovima/općinama, pregledom službenih internetskih stranica te direktnim kontaktom putem telefona.


Kako se, po našoj procjeni, radi o ključnim područjima za daljnji razvoj demokracije i sudjelovanje građana u političkom životu njihovih lokalnih zajednica nastavit ćemo s provedbom sustavnog istraživanja te izradom preporuka za poboljšanja funkcioniranja jedinica lokalne i regionalne samouprave svake dvije godine.


Istraživanjem je obuhvaćeno 127 gradova, 429 općina te 20 županija.


 


Najtransparentnije jedinice LPS na otoku Braču su Općina Pučišća (6.41 bod) na 55 poziciji te Općina Selca (6.17 bodova) na 66 poziciji.


 


Više o rezultatima možete pogledati na službenim stranicama GONG-a www.gong.hrNatrag
scroll to top